ggg

Powiatowy Kongres Sportowy cenną inicjatywą samorządu węgrowskiego w propagowaniu działań na rzecz sportu

6 lutego 2023 r. w Centrum Dialogu Kultur w Węgrowie obyło się wyjątkowe wydarzenie – Powiatowy Kongres Sportowy z udziałem Arkadiusza Czartoryskiego, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki. Organizatorem przedsięwzięcia był Powiat Węgrowski, a Patronat Honorowy nad kongresem objęła Maria Koc, Senator RP.

Rangę węgrowskiego wydarzenia podkreśliła obecność wiceministra Arkadiusza Czartoryskiego – Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki. W kongresie uczestniczyli: Maria Koc – Senator RP, Robert Juchniewicz – zastępca Dyrektora Departamentu Sportu Wyczynowego Ministerstwa Sportu i Turystyki, Anna Kaszuba – kierownik Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Siedlcach, Ewa Besztak – Starosta Węgrowski, Leszek Redosz – przewodniczący Rady Powiatu Węgrowskiego, Marek Renik – wicestarosta, Brygida Górniaczyk – wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Węgrowskiego, Tadeusz Kot – członek Zarządu Powiatu Węgrowskiego, Jarosław Miałkowski – prezes Mazowiecko-Warszawskiego Związku Piłki Siatkowej oraz wójtowie i burmistrzowie z terenu powiatu. W Powiatowym Kongresie Sportowym udział wzięli przedstawiciele środowisk sportowych, klubów sportowych i stowarzyszeń. Obecni byli również dyrektorzy szkół i placówek, nauczyciele wychowania fizycznego i delegacje społeczności uczniowskiej. Powiatowy Kongres Sportowy rozpoczęła Starosta Ewa Besztak, która podkreśliła jak ważne znaczenie dla powiatu ma rozwój sportu i kultury fizycznej, szczególnie dzieci i młodzieży szkolnej. Następnie głos zabrał Arkadiusz Czartoryski, który w swoim wystąpieniu uwydatnił rolę, jaką w życiu odgrywa sport oraz przedstawił zebranym założenia programów realizowanych w Ministerstwie Sportu i Turystyki, zachęcał także do wnioskowania o dotacje w ramach tych przedsięwzięć. Mówił również o bieżących sprawach Polski i Polaków, polityce rządu, planach w zakresie rozwoju sportu i bazy sportowej. Docenił również inicjatywę powiatu w związku z obchodami 160. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego oraz wychowania patriotycznego. Kongres był świetną okazją do wręczenie odznaczeń resortowych Ministra Sportu i Turystyki „Za zasługi dla Sportu” dla trenerów i działaczy sportowych wyróżniających się szczególną aktywnością i uzyskujących osiągnięcia w zakresie sportu. Srebrną odznakę otrzymał Janusz Sternicki. Brązowymi odznakami zostali uhonorowani: Dariusz Dobosz oraz Robert Kupisz. Z kolei Jarosław Miałkowski – Prezes Mazowiecko-Warszawskiego Związku Piłki Siatkowej uhonorował odznaką „Przyjaciel Mazowieckiej Siatkówki”: senator RP Marię Koc, starostę węgrowskiego Ewę Besztak, wicestarostę Marka Renik i przewodniczącego Rady Powiatu Węgrowskiego Leszka Redosza.
W trakcie kongresu wręczono również stypendia sportowe Starosty Węgrowskiego dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym w dyscyplinach indywidualnych i zespołowych. Z rąk Starosty stypendia odebrali zawodniczki i zawodnicy klubów sportowych: Olimpia Łochów, Cheerleaders ISKRA Łochów, UKS „Trójka” w Łochowie i Ludowego Miejsko-Powiatowego Klubu Podnoszenia Ciężarów w Sokołowie Podlaskim. W czasie wydarzenia przedstawiciele klubów sportowych: MKS „Czarni” Węgrów, PMKS Nike Węgrów i Olimpia Łochów mieli możliwość zaprezentowania swojej działalności, dorobku sportowego i planów na przyszłość. O popularyzacji i upowszechnianiu sportu w powiecie węgrowskim wśród dzieci i młodzieży szkolnej opowiedział Jan Tempczyk – Prezes Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego. O wrażenia artystyczne gości zadbały utalentowane wokalnie uczennice I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Węgrowie. Po zakończonym kongresie, przy słodkim bufecie, kawie i herbacie przygotowanej przez wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Jaworku, uczestnicy spotkania mogli wymienić poglądy i podzielić się swoimi doświadczeniami.

/KW/

301 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej w Sadownem

9 lutego 2023 r. uczniowie szkół w gminie Sadowne uczestniczyli w eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „ Młodzież Zapobiega Pożarom”...

Zamknij