ggg ggg

Powiatowe Obchody Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej

12 maja 2023 r. w Starej Elektrowni w Ostrowi Mazowieckiej uroczyście świętowano Powiatowe Obchody Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej. Padło wiele ciepłych słów, były podziękowania wraz z piękną różą oraz pyszny tort na zakończenie.

Uroczystość zorganizowana przez Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej była doskonałą okazją do podkreślenia znaczenia i docenienia zawodu pielęgniarki i położnej. We wszystkich przemówieniach nie zabrakło ciepłych słów uznania dla ciężkiej pracy wszystkich pielęgniarek i położnych z terenu powiatu. Dziękowano za codzienny trud w opiece nad chorymi, wyrozumiałość i poświęcenie. Złożono wyrazy uznania za profesjonalizm i zaangażowanie dla wszystkich wykonujących ten wyjątkowy i szlachetny zawód.
Najważniejszymi osobami obchodów, które odbyły się 12 maja w Starej Elektrowni byli oczywiście pracownicy powiatowego szpitala w Ostrowi oraz jednostek medycznych z terenu powiatu ostrowskiego – pielęgniarki, pielęgniarze i położne. W świętowaniu udział wzięli przedstawiciele samorządu powiatowego na czele ze starostą Zbigniewem Chrupkiem i przewodniczącą Rady Powiatu Dorotą Subdą oraz burmistrzowie i wójtowie z gmin powiatu ostrowskiego. Nie zabrakło gości wspólnie świętujących Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki i Położnej. Byli to: poseł na Sejm Daniel Milewski, Renata Murach – wiceprzewodnicząca Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Ostrołęce oraz dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej na czele z dyrektorem Arturem Wnukiem i kadrą kierowniczą oraz przedstawiciele podmiotów medycznych świadczących usługi podstawowej opieki zdrowotnej na terenie powiatu ostrowskiego.
Gości zebranych na uroczystości przywitał starosta ostrowski Zbigniew Chrupek w swoim wystąpieniu akcentując jak ogromną pracę wykonują pielęgniarki i położne dla społeczności powiatu: „Tego zaangażowania, trudu, wyrzeczeń nie da się wprost opisać…. Składam najserdeczniejsze życzenia dla was, dla waszych rodzin za cierpliwość, którą wykazują, za to, że pracujecie również w święta i soboty”. Zwracał uwagę, że nie tylko, jako starostwo przykładają serce, ale też środki, aby nie tylko poprawić warunki pacjentom, ale też polepszać warunki pracownikom. Przewodnicząca Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej, Dorota Subda odniosła się do wcześniej przytaczanego we wstępie przykładu osoby oddającej się całkowicie i bez reszty swojej służbie Pani Hannie Chrzanowskiej i przytoczyła słowa kardynała Dziwisza na temat poświęcenia, a na zakończenie swej wypowiedzi złożyła wszystkim życzenia.
O sytuacji szpitala powiatowego w Ostrowi Maz wypowiedział się dyrektor Artur Wnuk, który zapewniał, że doceniają role pracowników w szpitalu i starają się obchodzić każdy dzień: Lekarza Radiologa, Dietetyka, Fizjoterapeuty, ale szczególnie Dzień Pielęgniarki i Położnej. „…tak naprawdę nie ma możliwości, żeby medycyna, opieka zdrowotna mogła opierać się bez pielęgniarek” – zapewniał Dyrektor. Przytoczył dane, które pokazują jak wiele one znaczą: w szpitalu w Ostrowi Mazowieckiej na 700 zatrudnionych pracowników, 300 to pielęgniarki i położne. Szpital zatrudnia 251 pielęgniarek, 7 pielęgniarzy i 42 położne. Najdłużej pracującą pielęgniarką jest Barbara Płońska – od 1 września
1977 roku, czyli 46 lat. Położną z największym stażem pracy jest Małgorzata Żelazowska – pracuje od 1 marca 1979 roku – 44 lata. Podał również dane o wykształceniu personelu i osiągnięciach w podnoszeniu kwalifikacji. „Z uśmiechem, profesjonalizmem, empatią, podejściem do pacjenta trzeba się urodzić” – zapewniał zwracając się do zebranych.
Po wystąpieniu dyrektora głos zabierali goście składając życzenia i dzieląc się swoimi doświadczeniami i przekonaniami oraz słowami zachęty i podziękowań.
Poseł na Sejm Daniel Milewski zwracał uwagę, że to właśnie pielęgniarki są tymi, które zawsze jakby wychodzą na ring do walki o pacjenta, zajmują się nim na poziomie korytarza. „Jesteście przy człowieku w sytuacjach prawdziwych, tak blisko życia i podejmujecie decyzje w chwilach najbardziej intymnych”. Poświęcił kilka słów na temat systemu opieki zdrowotnej i wspomniał o potrzebach zmian dotyczących, m.in. wycen, ogarnięcia systemu. „Nie ma w Polsce ważniejszego zadania niż ochrona zdrowia” – mówił Poseł.
Głos zabrał burmistrz Ostrowi Mazowieckiej Jerzy Bauer. Złożył życzenia i podziękował za codzienną pracę. „Czy to noc, czy dzień idziecie do pracy, ta taśma waszej pracy idzie cały czas… nie da się zostawić człowieka bez pomocy i już…” – doceniał pracę pielęgniarek i położnych. Złożył „…wielkie podziękowania, bo, na co dzień te decyzje musicie podejmować niezależnie od tego, co myślicie o systemie”. Także przedstawiciele gmin m.in. wójtowie: Urszula Wołosiewicz z Zaręb Kościelnych, Rafał Kowalczyk z Wąsewa i in. złożyli podziękowania i wręczyli kwiaty na ręce naczelnej pielęgniarki Danuty Jabłonki.
W imieniu swoim oraz swoich koleżanek i kolegów głos zabrała Danuta Jabłonka, naczelna pielęgniarka w szpitalu w Ostrowi Mazowieckiej. „Takie spotkania jak to utwierdzają nas w przekonaniu, że jesteśmy potrzebni i co ważne – doceniani. Ciepłe słowa dają nam impuls do rzetelnej pracy, którą kochamy, która daje nam ogromne zadowolenie”.
Po wystąpieniach gości wręczono kwiaty i podziękowania wszystkim pielęgniarkom i położnym obecnym w sali. Spotkanie zakończono wspólnym zdjęciem i tortem. Obchody, swoimi występami muzycznymi, uświetniły uczennice Zespołu Szkół nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej pod opieką Agnieszki Kublik.

/J.Cz. ,foto. KW/

356 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
3. Tłuszczański Dzień Techniki Kolejowej oraz Piknik

Zamknij