ggg ggg ggg ggg

Powiatowe Obchody Dnia Edukacji Narodowej w Powiecie Ostrowskim (23.10.2012)

Tradycją, już od sześciu lat, zainicjowaną przez Zbigniewa Kamińskiego, starostę ostrowskiego, stało się obchodzenie Dnia Edukacji Narodowej w Powiecie Ostrowskim, co roku w innej szkole, prowadzonej przez Powiat. Ma to na celu m.in. promocję poszczególnych placówek oświatowych.


 
Tegoroczne obchody Nauczycielskiego Święta odbyły się w dniu 16 października  w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego  w Zuzeli. Gospodyni uroczystości, Dorota Murawska – dyrektor Ośrodka powitała gości, wśród których znaleźli się: Zbigniew Kamiński – starosta ostrowski wraz z członkami Zarządu Powiatu, Dariusz Stanisław Rafalik wraz z radnymi Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej, Teresa Pajka – zastępca dyrektora Delegatury w Ostrołęce Kuratorium Oświaty w Warszawie, kierownictwo Starostwa Powiatowego na czele z Paniami: Jolantą Ugniewską – sekretarzem Powiatu i Małgorzatą Konrad – skarbnikiem Powiatu, Maria Morawska – prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Nauczycielstwa Polskiego, dyrektorzy i kadra kierownicza szkół, prowadzonych przez Powiat Ostrowski oraz delegacje nauczycieli z poszczególnych szkół i placówek oświatowych. Miłym i niespodziewanym gościem uroczystości była Janina Smejkalowa ze Szwecji. Pani Janina dzień wcześniej uczestniczyła w uroczystości oddania do użytku obserwatorium astronomicznego w Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej. Warto wspomnieć, że Janina Smejkalowa jest absolwentką ostrowskiego „Kopernika”, fundatorką corocznej nagrody dla najlepszego absolwenta tej szkoły. Właśnie jej imię otrzymało nowo otwarte obserwatorium astronomiczne.

Podczas powitania goście otrzymali piękne upominki, wykonane przez wychowanków i nauczycieli Ośrodka. Były to malowane na szkle kwiaty. Zebrani mogli także obejrzeć prezentację Ośrodka na zdjęciach.
Starosta ostrowski, zabierając głos, złożył nauczycielom serdeczne życzenia. Stwierdził, że on sam, jak i władze samorządowe oświatę traktują priorytetowo, o czym świadczą wysokie nakłady przeznaczane na inwestycje oświatowe w ostatnich latach. Zwrócił także uwagę na fakt, że w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Ostrowski, mimo zmniejszającej się liczby uczniów, nie notuje się większych zwolnień czy likwidacji szkół. Życzenia nauczycielom złożył także przewodniczący Rady Powiatu Dariusz Stanisław Rafalik. Następnie obaj Panowie wręczyli grupie dyrektorów i nauczycieli listy gratulacyjne w związku z przyznaniem nagród pieniężnych organu prowadzącego oraz symboliczne, piękne czerwone róże.


Nagrody otrzymali: Teresa Zienkiewicz – dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej, Dorota Murawska – dyrektor SOSW w Zuzeli, Joanna Madej – dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Starym Lubiejewie oraz Waldemar Bartosik – dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej. Wśród nagrodzonych nauczycieli znaleźli się: Dorota Sadowska i Małgorzata Radwańska z Zespołu Szkół Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej, Wojciech Antoni Hadała i Leszek Barszcz z Zespołu Szkół  im. Stanisława Staszica w Małkini Górnej, Małgorzata Wilczewska, Adam Kuczewski i Piotr Dudek z Zespołu Szkół Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej, Małgorzata Kośnik, Izabela Hryń i Barbara Muzyka z Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej, Ryszard Kudlak z Zespołu Szkół Specjalnych w Starym Lubiejewie, Małgorzata Oblińska z SOSW w Zuzeli, Teresa Bożena Sarnowska y Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ostrowi Mazowieckiej i Jarosław Polak z Bursy Szkolnej  w Ostrowi Mazowieckiej.


Teresa Pajka – zastępca dyrektora Delegatury w Ostrołęce Kuratorium Oświaty  w Warszawie przekazała obecnym na uroczystości, a za ich pośrednictwem wszystkim nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi w powiecie ostrowskim serdeczne życzenia. Maria Morawska – prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Nauczycielstwa Polskiego podziękowała nauczycielom za ich trud i misję. Podziękowała także Zbigniewowi Kamińskiemu staroście ostrowskiemu, za dobrą współpracę i osobiste zaangażowanie w rozwiązywanie problemów oświaty. Poinformowała także, że doceniając pracę Starosty na rzecz oświaty, Związek Nauczycielstwa Polskiego wystąpił o przyznanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie i starosta Zbigniew Kamiński kilka dni wcześniej, podczas uroczystości zorganizowanych przez Delegaturę Kuratorium w Ostrołęce, tym medalem został odznaczony.


Piękną uroczystość, która dzięki dyrekcji, nauczycielom, pracownikom i wychowankom SOSW w Zuzeli, przebiegła w ciepłej i serdecznej atmosferze, zakończył występ artystyczny Zespołu „Marzyciele” ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Zuzeli.
Jerzy Tryniszewski

2 448 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Ślubowanie i pasowanie na ucznia pierwszoklasistów (23.10.2012)

Jak bardzo chciały się pierwszaki zasłużyć i pokazać, że będą najlepszymi uczniami w Szkole Podstawowej Nr 5 im. Żołnierzy Armii...

Zamknij