ggg ggg ggg ggg

Powiatowe obchody Dnia Edukacji Narodowej

16 Pazdziernika obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej, popularnie nazywany Dniem Nauczyciela. To święto przede wszystkim nauczycieli, ale również tych, którzy tworzą szkołę: pracowników administracji, obsługi oraz uczniów. W szkołach ponadpodstawowych i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Ostrowski również uroczyście obchodzono Dzień Edukacji Narodowej.

W Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Małkini Górnej obchody Powiatowego Dnia Edukacji Narodowej połączono z otwarciem przebudowanego boiska sportowego, które służyć będzie przez długie lata całej społeczności szkolnej i lokalnej.
W uroczystości wzięli udział: Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystki Arkadiusz Czartoryski, Członkowie Zarządu Powiatu na czele ze Starostą Ostrowskim Zbigniewem Chrupkiem, Radni Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej na czele z Przewodniczącą Rady Dorotą Subdą, pracownicy Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej na czele z Sekretarz Powiatu Ewą Suchcicką, wykonawca inwestycji Andrzej Pecura przedstawiciel Zakładu Robót Budowlano-Drogowych, inspektor nadzoru Paweł Sobieski, p.o. Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej Monika Tymińska wraz z Dyrektorem Oddziału Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej w Małkini Górnej Martą Głębocką, dyrektorzy szkół placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Ostrowski, a także nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkół w Małkini Górnej.
Dzień Edukacji Narodowej był wspaniałą okazją do wręczenia nagród przyznanych przez Zarząd Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej dyrektorom i nauczycielom za ich osiągniecia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze. W podziękowaniu za pracę nagrodzeni otrzymali także kwiaty i listy gratulacyjne.
Uczestnicy uroczystości uczcili chwilą ciszy i modlitwą pamięć pani Barbary Muzyki, wieloletniej nauczycielki matematyki i wicedyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika, której pogrzeb odbył się w dniu dzisiejszym.
Dzień Edukacji Narodowej obchodzono też w pozostałych szkołach prowadzonych przez Powiat Ostrowski. Wszystkie przygotowały z tej okazji okolicznościową oprawę artystyczną z udziałem uczniów. W ten sposób młodzież dziękowała nauczycielom za poświęcenie, czas i wyrozumiałość, za cały ogrom przekazywanej wiedzy i za motywację do nieustającego wysiłku.
Powiat Ostrowski podczas uroczystości reprezentowali: w Zespole Szkół Nr 2 Starosta Ostrowski Zbigniew Chrupek oraz Dyrektor Wydziału Inwestycji i Rozwoju Powiatu, a jednocześnie przedstawiciel Rady Rodziców ZS Nr 2 Urszula Waniewska. W Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika uczestniczył Wicestarosta Józef Rostkowski oraz Przewodnicząca Rady Powiatu Dorota Subda. W Zespole Szkół Nr 1 w uroczystości wzięła udział Sekretarz Powiatu Ewa Suchcicka.
Wszystkim nauczycielom i pedagogom składamy raz jeszcze serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności w pracy zawodowej, a także w życiu osobistym.
/Info Starostwo Pow./

363 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Ostrowiada literacka 3 Ostrowski Festiwal Literacki

5 października w budynku Starej Elektrowni odbyła się Ostrowiada literacka - 3 Ostrowski Festiwal Literacki. Spotkania przedpołudniowe było przeznaczone dla...

Zamknij