ggg ggg ggg

Powiatowa Komenda Policji i Urząd Miejski w Wyszkowie współdziałają na rzecz bezpieczeństwa (24.09.2013)

20 września na wspólnej debacie pn. „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym” z mieszkańcami naszego miasta i powiatu spotkali się przedstawiciele samorządu miejskiego, powiatowego oraz Powiatowej Komendy Policji.

dscf1494

Spotkanie odbyło się w piątkowe popołudnie na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 i uczestniczyło w nim kilkanaście osób zainteresowanych sprawami bezpieczeństwa naszego miasta i powiatu. Powiat reprezentował wicestarosta Zdzisław Damian Bocian, miasto i gminę Wyszków burmistrz Grzegorz Nowosielski i z-ca burmistrza Adam Warpas, policję komendant insp. mgr Adam Krzemiński i I zastępca komendanta (prowadzący spotkanie) mł. insp. mgr Sylwester Gąsiewski. Celem wprowadzenia każdy z w/w mówił na temat spraw związanych z bezpieczeństwem przez pryzmat działań i zamierzeń samorządu lub jednostki. Wicestarosta Bocian mówił na temat bezpieczeństwa przez pryzmat dróg. Poinformował o wejściu Starostwa Powiatowego do specjalnego projektu KIK 76 „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym” współfinansowanym ze środków Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy. 1 mln zł zostanie przeznaczone na elementy poprawiające bezpieczeństwo w 10 wybranych miejscach powiatu. Burmistrz Grzegorz Nowosielski zapewniał, że gmina stara się zapewnić bezpieczeństwo socjalne i wiele innych potrzeb mieszkańców, jednak statystyki niepokoją samorząd, jeśli chodzi o wypadki. Poczucie bezpieczeństwa wzrasta, ale sfera wypadków drogowych, dokonywanych pod wpływem alkoholu, jest niepojąca, a dane zatrważające.
Omówienie stanu bezpieczeństwa na drogach powiatu wyszkowskiego przedstawił asp. szt. Zenon Osowiecki. Prezentacja zawierała dane w formie wykresów i tabelek, które przejrzyście przedstawiały stan bezpieczeństwa. Zestawienia porównywały ilość zdarzeń obecnego roku w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego.
W okresie od 01.01.2013 r. do 31.08.2013 r. na terenie powiatu wyszkowskiego zaistniało 67 wypadków drogowych, w tym 11 wypadków ze skutkiem śmiertelnym, w których zginęło 14 osób, we wszystkich wypadkach 86 osób zostało rannych oraz zarejestrowano 392 kolizje drogowe. Porównując analizowany okres roku 2013 z analogicznym okresem roku 2012 należy stwierdzić, że:
– ilość wypadków ogółem zmniejszyła się o 14 tj. 17,3 % w porównaniu do roku 2012,
–  ilość wypadków ze skutkiem śmiertelnym zmniejszyła się o 2 tj. 15,4 % w porównaniu do roku 2012,
-liczba osób zabitych wzrosła o 1 tj. 7,7 % w porównaniu do roku 2012,
–  liczba osób rannych zmniejszyła się o 9 tj. 9,5 % w porównaniu do roku 2013,
– Ilość odnotowanych kolizji zmniejszyła się o 62 tj. 13,7 % w porównaniu do roku 2012.
Jak się okazuje 86,5 % wypadków nastąpiło z winy kierującego, a przyczynami było:  niedostosowanie prędkość do warunków ruchu – 27 tj. 40,3 % ogółu wypadków, nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu –  11  tj. 16,4 % ogółu wypadków, nieprawidłowe wyprzedzanie – 6  tj. 8,9 % ogółu wypadków.
Miejsca szczególnie niebezpieczne na terenie powiatu wyszkowskiego w 2013 roku:

– droga krajowa nr 8: Deskurów, Tumanek /obwodnica Wyszkowa/, Głuchy, Poręba, Trzcianka,
– droga krajowa nr 62: Skuszew, Kręgi,
– droga wojewódzka nr 618: Leszczydół Stary,
– droga wojewódzka nr 694: Poręba Kocęby,
–  drogi powiatowe: Nowa Wieś gm. Długosiodło,
– drogi gminne: Tumanek,
– miasto Wyszków – nie zaistniały wypadki drogowe ze skutkiem śmiertelnym.
Skuteczność w ujawnianiu kierujących pod wpływem alkoholu: w okresie I – VIII 2013 roku policjanci KPP w Wyszkowie ujawnili ogółem 472 kierujących pojazdami znajdujących się pod działaniem alkoholu, natomiast w analogicznym okresie roku 2012 – 338, nastąpił wzrost o 134 tj. o 40 %.
Na zakończenie wyświetlono film obrazujący zachowanie się kierowcy pod wpływem alkoholu  jakie to ma skutki na jego możliwości i reakcji na drodze. W dalszej części debaty Gmina Wyszków zainicjowała kampanię społeczną „Nie zabijaj”. Ogólne założenia oraz wstrząsający plakat kampanii przedstawił z-ca burmistrza Adam Warpas, a szczegółowe informacje w postaci projekcji multimedialnej omówiła Kamila Puławska. Kampania społeczna „Nie zabijaj”, ma na celu przeciwdziałanie nietrzeźwości na naszych drogach. Chcąc przeciwdziałać temu zjawisku Gmina Wyszków, w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013, uruchamia społeczną akcję profilaktyczną, która ma uświadamiać skutki prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu, budzić społeczny sprzeciw wobec takich zachowań, promować właściwe wzorce. Kampania skierowana jest do wszystkich mieszkańców, szczególnie młodzieży. W ramach kampanii kolportowana będzie ulotka, która w bardzo wymowny sposób uświadamiać będzie skutki działania pijanych kierowców. Warsztaty profilaktyczne dla młodzieży prowadzone będą w ZS nr 3 w Wyszkowie oraz I Technikum Poligraficzno – Usługowym. Zaplanowana jest publikacja materiałów profilaktycznych w lokalnych mediach, a także współpraca edukacyjna ze szkołami nauki jazdy – warsztaty „Trzeźwa jazda”. Kampania potrwa do końca 2013 roku. Akcja ma nauczyć mieszkańców reagowania na osoby chcące kierować w stanie nietrzeźwym i odwagi do przeciwstawiania się stereotypom. Przewiduje się szeroko pojętą współpracę z prokuraturą, sądami, policją. Wszystkie te działania koordynowane przez Gminę Wyszków oraz Gminny Punkt Promocji Zdrowia i Profilaktyki maja cel zmniejszenie ilości nietrzeźwych w ruchu drogowym.  Osoby uczestniczące w spotkaniu poruszały szereg kwestii związanych ze swoimi obserwacjami. Bogdan Osik poruszył sprawę bardzo kolizyjnego skrzyżowania ul. Sowińskiego z ul. Prostą uważając, że należy pomyśleć tam o sygnalizacji świetlnej. Pan Arek mówił o przejściach dla pieszych, które są słabo oświetlone oraz o zbyt małej ilości przejść. Arkadiusz Zaremba pytał o zjazd w Tumanku, a radny Wojciech Chodkowski poruszył sprawę jazdy nie pod wpływem alkoholu, ale narkotyków oraz innych środków odurzających. Patrycja Wróbel zwracała uwagę na złe oświetlenie ul. Kościuszki. O fatalnym i niebezpiecznym stanie tej ulicy mówił radny Jan Abramczyk. Kolejna mieszkanka prosiła o zainteresowanie się skrzyżowaniem ul. Dworcowej i ul. Okrzei oraz braku pasów, a mieszkaniec, który pieszo pokonuje ul. Kościuszki i odcinek z wiaduktem o braku przejścia. Stan ul. Kościuszki wielokrotnie był omawiany, bo to rzeczywiście taki odcinek naszego miasta, który wymaga natychmiastowej przebudowy. Jak tłumaczyli samorządowcy nie są właścicielem tej drogi i nie mają wpływu na poczynania GDDKiA mimo wieloletnich wysiłków w tym kierunku. Na tematy poruszane przez mieszkańców odpowiadali przedstawiciele samorządu lub policji.  Mamy nadzieję, że współpraca przypieczętowana uściskiem dłoni komendanta powiatowego oraz burmistrza Wyszkowa spełni oczekiwania i da trwałe efekty.
/J.Cz./

Galeria zdjęć

2 517 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
No Stress, czyli pierwsza szkolna siłownia na wolnym powietrzu! (24.09.2013)

Inauguracja Sportowego Roku Szkolnego 2013/2014 w Zespole Szkół nr 1 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Wyszkowie, która odbyła się...

Zamknij