ggg
ggg ggg

Powiat Wyszkowski planuje remont podłogi sali gimnastycznej w ZS 1 w Wyszkowie

Powiat Wyszkowski wnioskuje o dofinansowanie remontu podłogi sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Wyszkowie w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2021! Wartość inwestycji szacowana jest na ponad 105 tys. złotych.

W ostatnich dniach marca Starostwo Powiatowe w Wyszkowie pracowało nad wnioskiem o przyznanie pomocy finansowej z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego na wymianę podłogi w sali sportowej przy ZS1. Obecną warstwę posadzki stanowią drewniane, pomalowane farbą klepki, ułożone jeszcze w latach 70. Stan nawierzchni nie jest zadowalający, dlatego też postanowiono podjąć działania zmierzające w kierunku wymiany starej posadzki na nową. Projekt przewiduje usunięcie drewnianej nawierzchni i po uprzednim przygotowaniu, wyłożeniu dwiema warstwami płyty wiórowej, ułożenie nowej warstwy elastycznej wykładziny sportowej (linoleum). Po remoncie podłogi zostaną wyznaczone 4 pola do gry z rozdzielonymi kolorystycznie boiskami przy pomocy linii malowanych specjalistycznymi farbami. Zostaną również zamontowane tuleje pod sprzęt stały takie jak słupki do siatkówki oraz bramki.
Głównym celem zadania jest stworzenie bezpiecznych warunków do organizowania i rozwijania sportu, i czynnego wypoczynku zarówno wśród młodzieży szkolnej, jak i społeczności lokalnej. W roku szkolnym 2020/2021 w Zespole Szkół Nr 1 zajęcia wychowania fizycznego organizowane są aż dla 38 oddziałów. Z sali korzystają także kluby sportowe, organizacje pozarządowe czy uczestnicy pobliskich Warsztatów Terapii Zajęciowej. Realizacja wnioskowanego zadania będzie odpowiedzią na duże zapotrzebowania wykorzystania sali gimnastycznej w masowy sposób, zwiększy także dostępność do infrastruktury sportowej.
Przewidywany całkowity koszt zadania to 105 237,10 zł z czego wnioskowane dofinansowanie ze środków budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego to 78 927,00 zł, udział własny powiatu oszacowano na poziomie 26 310, 00 zł. Realizację zadania zaplanowano jeszcze przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego.

/Starostwo Powiatowe w Wyszkowie/

117 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
Nowy dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Łochowie

Od 1 kwietnia br. stanowisko dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Łochowie pełni mgr Jacek Niewiadomski. Absolwent Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego...

Zamknij