ggg
ggg ggg

POWIAT OSTROWSKI W CZASIE PANDEMII KORONAWIRUSA

KURIER W…: Pandemia zmieniła naszą rzeczywistość, zmianie uległa również praca starostwa ostrowskiego?

STAROSTA Zbigniew Chrupek:
W pracy urzędu w terminie od 16 marca do 25 maja br. wprowadzono ograniczenia polegające na wyłączeniu bezpośredniej obsługi interesantów. Te ograniczenia wprowadzono także w Powiatowym Urzędzie Pracy, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie oraz w Powiatowym Zarządzie Dróg. Szczegółowe informacje dotyczące zasad komunikowania się z urzędami dostępne są na ich stronach internetowych. W chwili obecnej prowadzona jest bezpośrednia obsługa interesantów. Załatwianie spraw przez mieszkańców Powiatu Ostrowskiego odbywa się również drogą e-mailową, telefoniczną, elektroniczną (ePUAP) lub korespondencyjną. We wszystkich obiektach starostwa wyznaczone zostały stanowiska obsługi interesantów, gdzie istnieje możliwość bezpośredniego składania korespondencji.

KURIER W…: Tak, więc przybyło Panu odpowiedzialności, ale też wiedzy na temat koronawirusa?

STAROSTA Zbigniew Chrupek:
Zgodnie z ,,Wojewódzkim planem działania na wypadek wystąpienia epidemii na terenie województwa mazowieckiego”, Starosta Ostrowski koordynuje działania we współpracy
z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w zakresie ograniczenia szerzenia się zakażenia lub choroby zakaźnej na terenie powiatu/miasta/gminy. Do Starosty przekazywane są meldunki od wszystkich służb, inspekcji oraz podmiotów leczniczych, biorących udział
w postępowaniu przeciwepidemicznym. Na oficjalnej stronie Starostwa Powiatowego www.powiatostrowmaz.pl oraz na profilu społecznościowym FB zamieszczane są oraz aktualizowane na bieżąco wszystkie powyższe informacje oraz Komunikaty Starosty Ostrowskiego.

KURIER W…: Jest Pan również odpowiedzialny za pracowników urzędu, jednostek i szkół?

STAROSTA Zbigniew Chrupek:
Tak, oczywiście. 17 września br. Państwowa Inspekcja Pracy przeprowadziła w Starostwie Powiatowym w Ostrowi Mazowieckiej kontrolę dot. działań stosowanych w urzędzie mających na celu zapewnienie osobom pracującym odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy, kontrola została oceniona pozytywnie.
Ze środków rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe zakupione zostały środki ochrony osobistej (maseczki FFP/rękawiczki nitrylowe/ indywidualne zestawy ochrony biologicznej) – środki znajdują się na stanie magazynu Biura Bezpieczeństwa i Spraw Społecznych – z przeznaczeniem dla powiatowych służb, inspekcji i straży. Powiat ścisłe współpracuje ze służbami przeciwdziałającymi rozprzestrzenianiu się COVID – 19.
Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego we współpracy z Komendą Powiatową PSP w Ostrowi Mazowieckiej zajęło się dystrybucją bezpłatnych środków ochrony osobistej dla szkół i placówek oświatowych z terenu powiatu ostrowskiego, przekazanych w ramach wsparcia rządowego.
Powiat Ostrowski z myślą o bezpieczeństwie uczniów i nauczycieli złożył wniosek
o przyznanie grantu w ramach projektu „ZDALNA SZKOŁA” i otrzymał środki w wysokości 100 000 zł na sfinansowanie zakupu laptopów. Zakupione laptopy zostały przekazane do nauki zdalnej dla nauczycieli i uczniów z 6 szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Ostrowski.
Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowi Mazowieckiej w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom pandemii COVID-19 na lokalnym rynku pracy w dalszym ciągu udziela wsparcia osobom fizycznym prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą oraz pracodawcom z terenu powiatu ostrowskiego poprzez realizację następujących instrumentów wprowadzonych w ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej:
– dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne – pozytywnie rozpatrzono 267 wniosków pracodawców, a wypłacona dotychczas kwota dofinansowania to 5.178.442,25 zł dla 1.383 pracowników;
– dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorcy będącemu osobą fizyczną niezatrudniającemu pracowników – pozytywnie rozpatrzono 504 wnioski przedsiębiorców, a wypłacona dotychczas kwota to 2.791.880,00 zł;
– jednorazowa pożyczka na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej – pozytywnie rozpatrzono 2.893 wnioski na kwotę 14.399.860,52 zł.

KURIER W…: Jednak najważniejszą troską Powiatu Ostrowskiego jest wsparcie szpitala i wiele dzieje się w tym obszarze…, np. możliwość prawie natychmiastowej diagnozy dot. zarażenia wirusem SARS-Cov-2?

STAROSTA Zbigniew Chrupek:
Decyzją Ministra Finansów, Wojewoda Mazowiecki przyznał Powiatowi Ostrowskiemu dotację w wysokości 115.500,00 zł z rezerwy celowej budżetu państwa na zakup sprzętu medycznego i wyposażenia dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej. W ramach ww. dotacji Powiat zakupił i przekazał Szpitalowi respirator i kardiomonitor, kombinezony, maski oraz rękawice ochronne.
W ostrowskim szpitalu istnieje możliwość wykonania pełnopłatnego badania na obecność koronawirusa metodą PCR. Ta metoda to obecnie jedyne wiarygodne źródło rozstrzygające czy osoba poddająca się testowi jest zakażona wirusem SARS-Cov-2. Ostatnio do portfolio badań laboratoryjnych zaliczone zostało badanie na obecność przeciwciał wirusa SARS-Cov-2 – dzięki niemu można uzyskać informację czy w przeszłości chorowaliśmy na COVID-19. Dzięki innemu aparatowi zlokalizowanemu na SOR, a służącemu do ultraszybkiej diagnostyki antygenowej w ciągu zaledwie paru sekund można ocenić czy pacjent może być zarażony koronawirusem. Przy coraz większej liczbie pacjentów zgłaszających się na SOR z objawami infekcji grypowych, weryfikowanie chorych pod kątem COVID jest szybsze oraz efektywniejsze. Pozytywny test antygenowy wykonany na analizatorze jest istotną poszlaką, że mamy do czynienia z chorym na COVID. Aby mieć pewność należy dodatkowo pacjentowi wykonać drugi test metodą PCR – celem ostatecznego potwierdzenia. Dopiero ten wynik pozytywny daje potwierdzenie, że pacjent jest zarażony koronawirusem. Ponadto na podjeździe Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Ostrowi Mazowieckiej zlokalizowany jest mobilny punkt poboru testów na koronawirusa (tzw. Drive Thru), gdzie pacjent może poddać się testom bez wysiadania z samochodu.
Ostrowski szpital w walce z pandemią wspomagają lokalne instytucje, przedsiębiorcy oraz osoby prywatne w postaci darowizny finansowej bądź rzeczowej. W sumie do tej pory przekazano Szpitalowi darowizny na kwotę ponad 900 000 zł, z czego w środkach pieniężnych przekazano kwotę w wysokości ponad 270 000 zł – wszystkie te środki finansowe zostały wykorzystane do zakupu środków ochrony indywidualnej (m.in. maseczek, rękawiczek, fartuchów).
Na stronie internetowej Starostwa Powiatowego jak również na stronie internetowej PCPR www.pcprostrowmaz.pl można także znaleźć informację na temat pomocy psychologicznej, również w kwestii wsparcia związanego ze stanem epidemicznym udzielanej przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Ostrowi Mazowieckiej oraz Poradnię Rodzinną przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowi Mazowieckiej.

KURIER W…: Działania Pana Starosty i doświadczenie, jakie już zostało zdobyte w walce z pandemią niezwykle się przydadzą w kolejnej tzw. jesiennej, drugiej fali zachorowań, bo już od obecnego tygodnia obowiązują nowe zaostrzenia dla wszystkich powiatów Polski.

STAROSTA Zbigniew Chrupek:
Monitorujemy sytuację i codziennie są zamieszczane komunikaty o sytuacji epidemiologicznej i oczywiście zastosujemy wszystkie zalecenia, które przecież mają na celu ochronę naszych mieszkańców i szerzej wszystkich Polaków, ale bez wzięcia odpowiedzialności przez wszystkich nie dokonamy tego.

KURIER W…: Dziękujemy za wypowiedź.

/Ze starostą ostrowskim Zbigniewem Chrupkiem rozmawiała Janina Czerwińska/

736 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
Uroczystość w Mokrem z okazji 100. rocznicy śmierci majora Stefana Waltera

W niedzielę, 4 października w strugach deszczu podczas rzadkiej o tej porze roku burzy mieszkańcy gminy Radzymin, powiatu wołomińskiego i...

Zamknij