ggg ggg ggg

Porozumienie „Razem dla Ziemi Wyszkowskiej” przygotowaniem do startu w wyborach samorządowych (26.08.2014)

W ubiegły piątek organizacje pozarządowe oraz liderzy Platformy Obywatelskiej z Wyszkowa i powiatu podpisali porozumienie, które niebawem zostanie przekształcone we wspólny Komitet Wyborczy startujący w wyborach samorządowych zaplanowanych na 16 listopada 2014 r.

DSCF7956

Miejscem spotkania, gdzie przedstawiono ustalenia ( w sumie) pięciu organizacji pozarządowych i partii politycznej, jaką jest Platforma, była sala w restauracji „Wyszkowianka”. Oprócz przedstawicieli stron w uroczystym podpisaniu porozumienia uczestniczyło kilkadziesiąt osób, m.in. radnych Rady Miejskiej i Rady Powiatu, działaczy organizacji oraz członków i sympatyków PO.
Porozumienie o współpracy samorządowej zostało zawarte 22 sierpnia 2014 r. w Wyszkowie pomiędzy Platformą Obywatelską RP w Wyszkowie, Nadbużańskim Bractwem Ligi Morskiej i Rzecznej w Wyszkowie, Związkiem Nauczycielstwa Polskiego Oddział Powiatowy w Wyszkowie, Ogólnopolskim Porozumieniem Związków Zawodowych Rada Powiatowa w Wyszkowie, Związkiem Inwalidów Wojennych RP Oddział w Wyszkowie, Polskim Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło w Wyszkowie. Według zapisów Porozumienia:
„Partnerzy porozumienia decydują o podjęciu szerokiej współpracy samorządowej, której celem jest realizacja ich zadań statutowych, a także działania na rzecz rozwoju Gminy Wyszków i Powiatu Wyszkowskiego. Współpraca obejmować będzie budowę wspólnej wizji rozwoju wyszkowskiego samorządu gminnego i powiatowego, budowę wspólnego komitetu wyborczego w nadchodzących wyborach samorządowych, wypracowanie wspólnego programu wyborczego, list kandydatów do samorządu i prowadzenie wspólnej kampanii wyborczej. Sygnatariusze porozumienia gwarantują wzajemne poszanowanie poglądów, zamierzeń i koncepcji rozwoju wyszkowskiego samorządu, wspólny program wyborczy będzie wynikiem kompromisu i dialogu. Porozumienie jest otwarte, za zgodą wszystkich jego sygnatariuszy mogą przystąpić do niego podmioty pod warunkiem akceptacji jego założeń.”

DSCF7943
W imieniu Platformy Obywatelskiej RP w Wyszkowie podpisał Adam Mróz, w imieniu Związku Nauczycielstwa Polskiego Oddział Powiatowy w Wyszkowie, Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Rada Powiatu w Wyszkowie – Maciej Wójcik, a Nadbużańskiego Bractwa Ligi Morskiej i Rzecznej w Wyszkowie, Związku Inwalidów Wojennych RP Oddział w Wyszkowie, Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło w Wyszkowie – Julian Bielawski.
Jak podkreślał z-ca burmistrza Adam Mróz projekt porozumienia adresowany jest do wszystkich mieszkańców. Zapewniał, że współrządząc od 10 lat, jako Platforma uważają, że były to najlepsze lata i czują się sukcesorami rozwoju (odpowiadali za mieszkalnictwo, kulturę oświatę) i zawsze byli ludźmi kompromisu. Działając w myśl zasady „łączenia, a nie dzielenia” współpracowali zarówno z PiS-em, jak i z PSL-em. Takim przykładem było zrestrukturyzowanie sieci szkół z jak najmniejszymi kosztami społecznymi. Chociaż reprezentują partię wiele problemów udało się rozwiązać, gdyż są również samorządowcami. Prezes Maciej Wójcik zapewniał, że do porozumienia przystępują na mocy podjętych uchwał poszczególnych podmiotów. Jako związki zawodowe mają na celu obronę interesów poważnej siły np. związki zawodowe zrzeszają razem w ZNP ok. 500 osób, a Ogólnopolskim Porozumieniu ok. 1000 osób. Dotychczasowa współpraca z samorządowcami i PO układała się „dobrze, a nawet bardzo dobrze”. Stąd decyzja o kontynuowaniu współpracy w taki sposób. Komandor Julian Bielawski mówił o reaktywacji Ligi Morskiej i Rzecznej w 2008 r., jej osiągnięciach na naszym terenie i ogromnej promocji regionu nadbużańskiego dzięki ich dotychczasowym działaniom, propagowaniu wśród młodzieży wartościowych treści i edukacji patriotycznej. Zależy im, aby Wyszków postrzegany był jako region, powiat, który ma się, czym poszczycić.

DSCF7962
Podczas konferencji prasowej liderzy przedstawiali motywy podjęcia wspólnego działania oraz odpowiadali na pytania prasy. Nie udzielili jednak odpowiedzi na najbardziej ciekawe pytanie, czyli informacji o kandydatach startujących z ich poręczenia w nadchodzących wyborach. Stwierdzili jedynie, że tacy kandydaci już są, ale ich zdaniem jest zbyt wcześnie – konkretnych nazwisk w chwili obecnej nie podadzą. Jak poinformowano zebranych formuła porozumienia jest otwarta i mają zamiar zapraszać do współpracy inne grupy oraz organizacje działające na terenie miasta i powiatu. 27 sierpnia, gdy ruszy kampania wyborcza przekształcą obecną inicjatywę w Komitet Wyborczy. Kandydaci do Rady Miejskiej (okręgi jednomandatowe) będą prezentować wspólny program, wypracowany przez wszystkich sygnatariuszy obecnego porozumienia. W wyborach do Rady Powiatu kandydaci będą wspierać Platformę Obywatelską. Jak wiemy, uzyskanie większości głosów w Radzie pozwala na wyłonienie władz, a więc i starosty.
Jak podkreślał Adam Mróz ewentualni kandydaci będą musieli podjąć ryzyko i poddać się weryfikacji poprzez wybory, ale ma nadzieję, że otrzymają wsparcie wyborców.
/Janina Czerwińska/

2 195 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
W podziękowaniu za chleb, za rolniczy trud… (26.08.2014)

W bieżącym roku dożynki w Gminie Wyszków odbyły się 24 sierpnia na rozległych łęgach podwyszkowskiej wsi Rybno. Pogoda owszem nie...

Zamknij