ggg ggg ggg ggg

Ponad 800 tys. zł na rewitalizację zabytkowego kościoła w Zegrzu z siedzibą w Woli Kiełpińskiej

Duże zmiany czekają Kościół Św. Antoniego w Zegrzu z siedzibą w Woli Kiełpińskiej. Parafia planuje m.in. udostępnienie dla zwiedzających krypt i podziemi oraz utworzenie izby tradycji. Realizację przedsięwzięcia umożliwi dofinansowanie w kwocie ponad 800 tys. zł, pozyskane z funduszy europejskich.

Środki na renowację zabytkowego kościoła pochodzą z programu regionalnego dla Mazowsza na lata 2014-2020 (RPO WM).
Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Antoniego w Zegrzu z/s w Woli Kiełpińskiej w ramach projektu
pt. „Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej zabytkowego Kościoła pw. Św. Antoniego w Zegrzu z siedzibą w Woli Kiełpińskiej poprzez przeprowadzenie kompleksowych prac remontowo-konserwatorskich i instalacyjnych oraz nadanie nowych funkcji użytkowych” otrzymała dofinansowanie z UE (Działanie: 5.3 Dziedzictwo kulturowe) w kwocie: 834 767,20 zł. Całkowita wartość projektu opiewa na kwotę: 1 295 754,58 zł.
Podpisanie umowy w tej sprawie odbyło się w ubiegły czwartek, 20 października podczas spotkania marszałka Adama Struzika z beneficjentami. W wydarzeniu wzięli udział m.in.: burmistrz Serocka Artur Borkowski, ks. proboszcz Andrzej Marchlewski oraz radne województwa mazowieckiego – Joanna Bala i Anna Brzezińska.
Jak zauważyła przewodnicząca sejmikowej Komisji Rozwoju Gospodarczego, Infrastruktury i Przeciwdziałania Bezrobociu Anna Brzezińska przyznane dofinansowanie to znaczące wsparcie.
– Dzięki niemu kościół odzyska dawną świetność. To już kolejne środki, które trafiają do Gminy Serock, a korzyści z nich odczuwają przede wszystkim mieszkańcy.
– Bardzo się cieszę na myśl o rewitalizacji naszej pięknej świątyni w Woli Kiełpińskiej. W Gminie Serock dbamy o zabytki, o to żeby były one atrakcją turystyczną, ale też staramy się, ażeby gwarantowały mieszkańcom i gościom bezpieczne z nich korzystanie – mówił burmistrz Artur Borkowski, dziękując księdzu proboszczowi za aktywność i skuteczność w ubieganiu się o środki zewnętrzne, a samorządowi Mazowsza za pozytywne rozpatrzenie wniosku.
Realizacja projektu przybliży mieszkańcom oraz turystom kulturę i tradycję regionu.
Ważnym elementem będzie odrestaurowanie aż 9 zabytków ruchomych: Epitafium „Antoniego Krasińskiego”, Epitafium „Eustachy Krasińskiej”, Epitafium „Kazimierza Krasińskiego”, Epitafium „Józefa Wawrzyńca Krasińskiego”, Epitafium „Stanisława Krasińskiego”, Epitafium „Karola Krasińskiego”, Epitafium „Macieja Księcia Radziwiłła”, Epitafium „Antoniego Księżopolskiego i żony Apolonii z Krasińskich”, tablica epitafijna „Kazimierz Prosi do Boga o westchnienie”.
Odwiedzającym udostępnione zostaną krypty i piwnice kościoła. Utworzona zostanie również izba tradycji, w której znajdą się pamiątki po przeszłych pokoleniach. Szczególne miejsce poświęcone będzie dwóm rodom: Radziwiłłów i Krasińskich, które będąc założycielami i fundatorami kościoła odegrały istotną rolę w historii regionu.
Ponadto, zbiory parafii poddane zostaną digitalizacji, dzięki czemu będą dostępne w Internecie.

/opr. KW; źródło: BP UMWM/

529 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Przyszedł czas na budowę miejsc obsługi podróżnych przy Muzeum w Ossowie

W miniony poniedziałek, 24 października nastąpiło oficjalne wprowadzenie wykonawcy na teren budowy miejsc obsługi podróżnych przy ul. Matarewicza w Ossowie,...

Zamknij