ggg
ggg ggg

Ponad 37,6 mln zł dotacji na rozbudowę Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie!

W ubiegłą środę, 17 lutego przedstawiciele władz powiatu wołomińskiego na czele ze Starostą Adamem Lubiakiem podpisali z Wojewodą Mazowieckim Konstantym Radziwiłłem umowę o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie rozbudowy Szpitala w Wołominie. Na mocy podpisanej umowy powiat wołomiński otrzyma ogromne wsparcie finansowe w kwocie 37 679 724 złotych!

W uroczystym podpisaniu umowy o udzieleniu dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie projektu pn. „Rozbudowa kompleksu szpitalnego wraz z wykonaniem niezbędnych zadań inwestycyjnych na rzecz Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie”, obok Starosty Adama Lubiaka uczestniczyli również: Wicestarosta Piotr Borczyński oraz Skarbnik Powiatu Agnieszka Adam. Spotkanie odbyło się w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie.
Na mocy zawartej umowy, Powiatowi Wołomińskiemu przyznana zostanie dotacja na lata 2021-2023, w łącznej kwocie 37 679 724,00 zł, w tym: 13 582 743,00 zł (w 2021 r.), 13 025 388,00 zł (w 2022 r.), 11 071 593,00 zł (w 2023 r.).
Szacowana wartość realizowanego zadania wynosi 50 780 075,00 zł. Dzięki rządowemu wsparciu Powiat znacząco ograniczy emisję obligacji, które miały być głównym źródłem finansowania I etapu inwestycji, czyli budowy budynku „B” pod „klucz” oraz budynku A w stanie surowym zamkniętym. Realizacja inwestycji pozwoli na uwolnienie przestrzeni w dotychczasowym budynku szpitala i rozwój świadczeń opieki zdrowotnej dla mieszkańców powiatu wołomińskiego.
– Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie od dawna zapisuje się jako ważny element systemu służby zdrowia na Mazowszu, wspierając go w świadczeniu opieki medycznej również nad pacjentami spoza powiatu wołomińskiego. Cieszy fakt, że władze powiatu wołomińskiego zabiegają o to, aby ten szpital był jeszcze doskonalszy, aby jeszcze lepiej pełnił swoją misję. Ta inwestycja idzie we wszystkich kierunkach, w jakich szpital powinno się rozbudowywać. Będzie wzmacniała zarówno część diagnostyczną, leczniczą – nie tylko w obszarze opieki szpitalnej, ale także ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, a także umożliwi przyjmowanie pacjentów w stanach, które wymagają nagłej pomocy. To są ważne elementy w misji, jaką pełni szpital – powiedział Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł.
– Cieszę się, że dzisiaj finalizujemy wieloletnie starania o rozbudowę szpitala w Wołominie. Wychodzimy tym samym naprzeciw stale rosnącym potrzebom mieszkańców powiatu wołomińskiego w zapewnieniu najwyższego standardu świadczenia usług medycznych. Potrzeby te wynikają między innymi ze zmian demograficznych, które na przestrzeni lat obejmowały tereny powiatu. W momencie, kiedy szpital w Wołominie był budowany w latach siedemdziesiątych – dokładnie w 1975 roku, powiat wołomiński liczył ok. 150 tys. mieszkańców. Aktualnie powiat liczy blisko 300 tys. mieszkańców i ta liczba stale rośnie – powiedział Starosta Wołomiński Adam Lubiak podkreślając, że dzięki rozbudowie szpitala, „w centrum Mazowsza powstanie placówka na miarę XXI wieku, która umożliwi świadczenie wysokiej jakości usług medycznych dla mieszkańców”. Jednocześnie, gospodarz Ziemi Norwida i Cudu nad Wisłą podziękował wszystkim osobom zaangażowanym w ten niezwykle wymagający proces inwestycyjny:
– Dziękuję w szczególności Premierowi RP Panu Mateuszowi Morawieckiemu, Panu Wojewodzie oraz pracownikom Urzędu Wojewódzkiego za wsparcie merytoryczne i pomoc przy przygotowaniu oraz rozpatrzeniu wniosku o dofinansowanie. Pragnę podziękować również członkom Zarządu i Radzie Powiatu Wołomińskiego, Pani Skarbnik, dyrekcji i pracownikom szpitala oraz pracownikom Starostwa Powiatowego w Wołominie
Oferty na realizację inwestycji złożyło pod koniec ubiegłego roku trzech wykonawców, a najkorzystniejsza firmy „WARBUD” S.A. opiewała na kwotę 50,8 mln złotych. Wykonawca rozpoczął prace budowlane na początku 2021 roku, a zakończenie inwestycji zaplanowane jest na rok 2023.
/opr. KW, źródło: MUW/

203 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
Rail Baltica lepsze podróże koleją i komunikacja w Łochowie

Mieszkańcy Łochowa dzięki inwestycjom PLK zyskują wygodną i bezpieczną drogę nad lub pod torami i sprawniejszą komunikację w mieście. Nowy...

Zamknij