ggg ggg ggg ggg

Ponad 100 inwestycji ze wsparciem Mazowsza

W ubiegły poniedziałek, 30 maja w Gminnym Ośrodku Kultury w Jadowie, w obecności wicemarszałka województwa mazowieckiego Wiesława Raboszuka odbyło się uroczyste podpisanie umów z beneficjentami w ramach programów: „Mazowsze dla czystego powietrza 2022”, „Mazowiecki Instrument Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu” – „Mazowsze dla klimatu 2022”, Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022”, „Mazowsze dla sołectw 2022”.

W uroczystym podpisaniu umów udział wzięli przedstawiciele 22 miast i gmin wchodzących w skład powiatów: wołomińskiego, legionowskiego i otwockiego, a także dyrekcja Szpitala MB Nieustającej Pomocy w Wołominie.
Gospodarzem spotkania był Wójt Gminy Jadów Dariusz Kokoszka. W imieniu Województwa Mazowieckiego umowy podpisał wicemarszałek Wiesław Raboszuk oraz przedstawiciele Gmin: Dąbrówka, Klembów, Poświętne, Strachówka, Radzymin, Tłuszcz, Wołomin, Kobyłka, Marki, Jabłonna, Legionowo, Serock, Wieliszew, Celestynów, Karczew, Kołbiel, Sobienie-Jeziory, Wiązowna, Otwock, Osieck i Józefów. Spotkanie uświetnili swoją obecnością liczni goście, m.in. Radni Sejmiku Mazowieckiego, a wśród nich: Anna Brzezińska, Piotr Kandyba i Konrad Rytel, Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie Radosław Rybicki oraz Dyrektor Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie Grzegorz Krycki.
– Dziś podpisujemy umowy na realizacje inwestycji w ramach czterech autorskich programów samorządu województwa. 3,5 mln zł przeznaczymy na wsparcie sołectw i działkowców, a także działania sprzyjające ochronie powietrza i klimatu. Aktywność samorządów z roku na rok jest coraz większa. Wpływa do nas mnóstwo wniosków, których wartość z reguły przekracza przeznaczone na ten cel środki. To pokazuje, jak duże jest zapotrzebowanie na tego typu projekty. Dlatego, gdy tylko sytuacja finansowa na to pozwala staramy się zwiększać pule środków, tak aby jak najwięcej miast, gmin i powiatów otrzymało wsparcie – podkreślił wicemarszałek Wiesław Raboszuk.

MAZOWSZE DLA SOŁECTW

To jeden z pierwszych programów wsparcia realizowanych przez samorząd województwa mazowieckiego. Tylko w tym roku wsparcie w wysokości blisko 11,6 mln zł otrzymają aż 1172 projekty. Z tej puli 55 to inicjatywy z powiatów wołomińskiego, legionowskiego i otwockiego. Na ich realizację władze regionu przeznaczą ponad 544 tys. zł. Dzięki tym środkom powstaną nowe place zabaw, siłownie plenerowe, przystanki autobusowe czy oświetlenie uliczne.
Z terenu Powiatu Wołomińskiego wsparcie otrzymały następujące gminy:
DĄBRÓWKA: Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Guzowatka wraz z wymianą opraw – 10 000,00 zł; Wymiana lamp oświetleniowych na lampy LED w msc. Cisie –
10 000,00 zł; Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Karpin – 10 000,00 zł; Wykonanie przystanku autobusowego w msc. Stanisławów – 10 000,00 zł; Wykonanie przystanku autobusowego z wiatą dla pasażerów w msc. Teodorów – 10 000,00 zł;
Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Małopole, ul. Polna – 10 000,00 zł; Wymiana lamp oświetleniowych na ledowe w msc. Kowalicha – 10 000,00 zł. JADÓW: Modernizacja oświetlenia ulicznego w msc. Oble – 10 000,00 zł; Modernizacja oświetlenia ulicznego w msc. Wójty – 10 000,00 zł; Zakup wyposażenia kuchni świetlicy wiejskiej w msc. Wólka Sulejowska – 10 000,00 zł. POŚWIĘTNE: Zakup i montaż pawilonu dla potrzeb lokalnej społeczności sołectwa Wola Ręczajska – 10 000,00 zł; Budowa podjazdu przy siedzibie świetlicy będącej miejscem spotkań lokalnej społeczności z sołectwa Międzypole – 10 000,00 zł; Budowa chodnika w msc. Wólka Dąbrowicka – 10 000,00 zł; Budowa chodnika w msc. Nowe Ręczaje – 10 000,00 zł; Położenie posadzki w Świetlicy Wiejskiej w msc. Turze – 10 000,00 zł. STRACHÓWKA: Wykonanie oświetlenia drogowego w sołectwie Ruda-Czernik – 10 000,00 zł; Modernizacja oświetlenia drogowego w sołectwie Osęka – 10 000,00 zł; Wykonanie oświetlenia drogowego w sołectwie Marysin – 10 000,00 zł. RADZYMIN: Doposażenie placu zabaw w Sołectwie Słupno Osiedle – 10 000,00 zł; Budowa oświetlenia drogowego ulicy Objazdowej w Emilianowie (4 słupy) – 10 000,00 zł; Zagospodarowanie terenu placu zabaw w msc. Ruda – 10 000,00 zł;
Budowa monitoringu we wsi Zwierzyniec – 10 000,00 zł; Zagospodarowanie placu zabaw w Zawadach – 10 000,00 zł; Budowa boiska wielofunkcyjnego w sołectwie Słupno 2 –
10 000,00 zł. TŁUSZCZ: Doposażenie placów zabaw w sołectwie Jasienica – 10 000,00 zł; Zakup domku drewnianego dla sołectwa Szymanówek – 10 000,00 zł; Doposażenie boiska wiejskiego w sołectwie Kozły – 10 000,00 zł; Modernizacja placu zabaw w sołectwie Łysobyki – 10 000,00 zł; Modernizacja placu zabaw w sołectwie Postoliska – 10 000,00 zł; Doposażenie i konserwacja placu zabaw w sołectwie Pólko – 10 000,00 zł; Modernizacja placu zabaw w sołectwie Miąse – 10 000,00 zł.
Z terenu Powiatu Legionowskiego wsparcie otrzymały następujące gminy:
SEROCK: Zagospodarowanie terenu publicznego w m. Izbica – 10 000,00 zł; Dostawa i montaż kontenera w msc. Dębe – 10 000,00 zł; Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w sołectwie Łacha – 10 000,00 zł. NIEPORĘT: Zakup defibrylatora na potrzeby mieszkańców wsi Michałów-Grabina –
4 000,00 zł. JABŁONNA: Rewitalizacja gminnego placu zabaw w Janówku Drugim – 10 000,00 zł; Zagospodarowanie działki gminnej w sołectwie Dąbrowa Chotomowska –
10 000,00 zł.

MAZOWIECKIE GMINY I POWIATY STAWIAJĄ
NA CZYSTE POWIETRZE

W ramach czwartej edycji autorskiego programu wsparcia samorządu województwa mazowieckiego samorządowcy zgłosili blisko 200 projektów, spośród których radni województwa wybrali 179 do dofinansowania. Z powiatów wołomińskiego, legionowskiego i otwockiego wsparcie w wysokości ponad 1,5 mln zł otrzyma aż 29 inicjatyw. Dotyczą one m.in. organizacji pikników ekologicznych, zakupu oczyszczaczy powietrza, budowy stacji ładowania pojazdów elektrycznych czy czyszczenia ulic. Otrzymane dofinansowanie pomoże mazowieckim gminom we wdrażaniu przepisów uchwały antysmogowej oraz działań naprawczych, wynikających z programu ochrony powietrza.
Z terenu Powiatu Wołomińskiego wsparcie otrzymały następujące gminy:
WOŁOMIN: Zakup profesjonalnych oczyszczaczy powietrza przeznaczonych do wykorzystania w przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w Gm. Wołomin –
93 773,00 zł; Przeprowadzenie dwóch akcji informacyjno-edukacyjnych – 83 299,00 zł. RADZYMIN: Opracowanie dokumentacji technicznej przyłączenia budynków będących w zasobie własnym gminy do sieci gazowej w celu poprawy efektywności energetycznej – 18 142,00 zł; Zakup narzędzi i usług niezbędnych do kontroli przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej – 14 812,00 zł. KOBYŁKA: Czyszczenie ulic w mieście Kobyłka w 2022 r. – 95 000,00 zł; Opracowanie bazy gospodarstw domowych w Mieście Kobyłka zagrożonych ubóstwem energetycznym – 24 500,00 zł. DĄBRÓWKA: Przeprowadzenie akcji informacyjno-edukacyjnej na terenie Gminy Dąbrówka – 3 750,00 zł. JADÓW: Stacja ładowania pojazdów elektrycznych w gminie Jadów – 68 000,00 zł. KLEMBÓW: Piknik edukacyjno-informacyjny w Gminie Klembów – 16 100,00 zł. MARKI: Zakup narzędzi służących do kontroli palenisk domowych na terenie Miasta – 1 910,00 zł. ZIELONKA: Zakup profesjonalnych oczyszczaczy powietrza dla publicznych: żłobka, przedszkoli i szkół podstawowych – 52 800,00 zł.
Z terenu Powiatu Legionowskiego wsparcie otrzymały następujące gminy:
SEROCK: Organizacja 3 pikników ekologicznych w 2022 r.
na terenie Miasta i Gminy – 20 000,00 zł. WIELISZEW: Twój piec – nasze powietrze 2 – 69 666,00 zł; Szkolenie pracowników gminy z zakresu poboru próbek popiołu z palenisk domowych – 1 800,00 zł. NIEPORĘT: Budowa ogólnodostępnej stacji ładowania pojazdów elektrycznych na terenie Kompleksu Rekreacyjno- Wypoczynkowego Nieporęt – Pilawa – 36 980,00 zł. JABŁONNA: Kontrole spalania przy użyciu specjalistycznego bezzałogowego statku (drona) badającego skład dymu z kominów na terenie gminy –
14 804,00 zł; Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Jabłonna – 9 250,00 zł. LEGIONOWO: Stacja ładowania pojazdów elektrycznych przy ponadlokalnym węźle komunikacyjnym w Legionowie – 199 253,00 zł; Dwustronne mechaniczne oczyszczanie przykrawężnikowe z wykorzystaniem zraszania wodą – 74 749,00 zł.

1,3 MLN ZŁ NA OCHRONĘ KLIMATU

Przebudowa parków, tworzenie ścieżek edukacyjno-ekologicznych, nowe nasadzenia drzew i krzewów czy modernizacje ulicznego oświetlenia – to przykłady projektów ekologicznych, które jeszcze w tym roku zostaną zrealizowane na Mazowszu. W sumie powstanie 157 inwestycji, na których realizacje władze regionu przeznaczą ponad 11,2 mln zł. Wsparcie w wysokości ponad 1,3 mln zł otrzyma także 19 projektów z powiatów wołomińskiego, legionowskiego i otwockiego.
Z terenu Powiatu Wołomińskiego wsparcie otrzymały następujące gminy:
RADZYMIN: Zagospodarowanie Parku Wiejskiego w Nadmie z uwzględnieniem działań mających na celu adaptację do zmian klimatu – 32 068 zł.
WOŁOMIN: Budowa tężni solankowej w obszarze rewitalizacji Gminy Wołomin – 87 000 zł. TŁUSZCZ: Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie miasta –
30 000 zł. MARKI: Modernizacja oświetlenia ulicznego – wymiana opraw na LED. Obwód nr 1: Szpitalna, Obwód 2: Zimna, Broniewskiego, Batorego, Zabawna, Starzyńskiego, Partyzantów, Brzozowa, Tuwima, Rybna, Matejki, Szeroka – 99 994 zł. ZIELONKA: Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie miasta – 100 000 zł. KLEMBÓW: Urządzenie terenów zielonych w Klembowie, dbanie o zachowanie ciągłości ekologicznej w gminie –
10 000 zł. DĄBRÓWKA: Modernizacja oświetlenia ulicznego na bardziej energooszczędne w gminie – 86 100,00 zł.
JADÓW: Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy – 99 280,00 zł.
STRACHÓWKA: Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie –
75 829,00 zł.
Z terenu Powiatu Legionowskiego wsparcie otrzymały następujące gminy:
WIELISZEW: Zagospodarowanie terenu „Parku Świętojańskiego” –
40 000,00 zł. NIEPORĘT: Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy – 77 596,00 zł. LEGIONOWO: Nasadzenia zieleni przy ul. Słonecznej – 69 153 zł. JABŁONNA: Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy – 88 619 zł.

DOFINANSOWANIE TERMOMODERNIZACJI SZPITALA W WOŁOMINIE

Podczas ubiegłoponiedziałkowego spotkania w GOK w Jadowie, podpisana została również umowa na unijne dofinansowanie w wysokości prawie
4 mln zł projektu pt. „Poprawa efektywności energetycznej w Szpitalu Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie” w ramach RPO Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
Dyrektor Szpitala Grzegorz Krycki, dziękując samorządowcom, w tym Wicemarszałkowi Wiesławowi Raboszukowi, za pomoc finansową od Zarządu Województwa Mazowieckiego podkreślił, że to wielkie wsparcie, które będzie służyć pacjentom szpitala przez wiele lat.
Zakres projektu będzie obejmował: wymianę 750 szt. okien, modernizację instalacji CO i ciepłej wody, budowę 42 kolektorów słonecznych, wymianę 1687 opraw oświetleniowych na LED oraz instalację 146 paneli fotowoltaicznych.
Wkład własny w kwocie około 8 mln zł zostanie pokryty ze środków Starostwa Powiatowego w Wołominie otrzymanych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. To kolejny element wsparcia i wkładu w rozwój szpitala władz powiatu na czele z Starostą Wołomińskim Adamem Lubiakiem. Jak zapowiedział Dyrektor Grzegorz Krycki, już wkrótce ogłoszone zostanie postępowanie publiczne na realizację inwestycji.

/opr. K.W.; źródło: UMWM/

940 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Maria Konopnicka. Poetka dzieci

Zamknij