ggg ggg ggg ggg

Policjant roku powiatu ostrowskiego 2020

Zgodnie z Regulaminem Konkursu „Policjant roku powiatu ostrowskiego 2020” Kapituła Konkursowa w składzie: Zbigniew Chrupek (Starosta Ostrowski), Józef Rostkowski (Wicestarosta Ostrowski), podisnp. Mirosław Olszewski (Komendant Powiatowy Policji w Ostrowi Mazowieckiej), Marek Brzuski (Przewodniczący Zarządu Terenowego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów w Ostrowi Mazowieckiej), Milena Warcaka (Kierownik Biura Bezpieczeństwa i Spraw Społecznych) w dniu 13 lipca br. odbyła posiedzenie w formie wideokonferencji i rozpatrzyła nadesłane wnioski do tytułu policjanta oraz policjantki roku.

W kategorii Policjant Roku – jednogłośnie wybrany i tym samym Policjantem Roku 2020 Powiatu Ostrowskiego – został:
st.asp. Adam LASKOWSKI.


Wymieniony jest policjantem od 2002 roku obecnie zajmującym stanowisko referenta Zespołu Operacyjno-Rozpoznawczego Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Ostrowi Mazowieckiej. W przeszłości pracował w Zespole Kryminalnym w KP Ząbki, Referacie Patrolowo-Interwencyjnym KPP Ostrów Mazowiecka oraz Zespole Dochodzeniowo-Śledczym KPP Ostrów Maz.
Policjant ten wykazuje się bardzo dużym zaangażowaniem w wykonywaniu zadań i obowiązków służbowych na zajmowanym stanowisku. Wykonuje je na wyróżniającym się poziomie, bardzo często z poświęceniem czasu wolnego lub pracując w weekendy. Jego poświęcenie w realizację zadań służbowych przekłada się na wysoką jakość prowadzonych postępowań w sprawach o różnego rodzaju przestępstwa, w tym szybkie ustalanie i zatrzymywanie sprawców kradzieży, kradzieży z włamaniem, rozbojów i innych czynów zabronionych, co przedkłada się przede wszystkim na właściwe zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Powiatu Ostrowskiego.
Laureat posiada dużą wiedzę merytoryczną, umiejętności i doświadczenie zawodowe niezbędne do właściwej realizacji przydzielonych zadań. Chętnie pomaga mniej doświadczonym policjantom w pogłębianiu wiedzy zawodowej dzieląc się przy tym swoim doświadczeniem oraz pomagając w prowadzeniu bardziej złożonych postępowań. Jest sumiennym i zdyscyplinowanym policjantem, swoim postępowaniem oraz wzorowo pełnioną służbą podnosi sprawność działania ostrowskiej Policji kreując przy tym jej pozytywny wizerunek w oczach społeczeństwa.
Poza służbą w Policji od 1993 roku trenuje sztuki walki w tym kung-fu i system samoobrony. Posiada uprawnienia instruktora i trenera II klasy sportów samoobrony i ju-jtsu. Od kilku lat bierze czynny udział w różnego rodzaju turniejach rangi krajowej i międzynarodowej zajmując w nich czołowe miejsca, a niekiedy wygrywając. W turniejach tych bierze udział za własne środki finansowane bez wsparcia sponsorów i w czasie wolnym od służby. Od 2017 roku trenuje BJJ w UKS Academia Gorila Ostrów Mazowiecka. W 2019 roku zdobył III miejsce w plebiscycie sportowca roku makroregionu ostrołęckiego. W 2020 roku jest prowadzącym program „Bezpieczna ostrowianka” organizowanym przez KPP Ostrów Maz. Od 2001 roku jest Honorowym Dawcą Krwi i dotychczas oddał już 40 litrów krwi za co w 2018 r. został uhonorowany przez Ministra Zdrowia medalem Zasłużony Dla Zdrowia Narodu.
W kategorii Policjantka Roku – jednogłośnie wybrana i tym samym Policjantką Roku 2020 Powiatu Ostrowskiego – została:
st.asp. Katarzyna SZLASZYŃSKA


Służbę w Policji pełni od 25 marca 2004 roku. Obecnie wykonuje zadania służbowe na stanowisku asystenta Zespołu Dochodzeniowo-Śledczego Komisariatu Policji w Małkini Górnej.
Wymieniona jest funkcjonariuszem sumiennym z bardzo dużym doświadczeniem zawodowym, co przekłada się na jakość wykonywanych przez nią czynności służbowych, a także prowadzonych postępowań przygotowawczych. Z uwagi na jej doświadczenie zawodowe przydzielane są jej do prowadzenia sprawy o największym ciężarze gatunkowym oraz wielowątkowe.
Wskazana powyżej policjantka do wykonywanych przez siebie zadań służbowych podchodzi z bardzo dużym zaangażowaniem, wykazując się przy tym profesjonalizmem oraz znajomością obowiązujących unormowań prawnych.
St. asp. Katarzyna Szlaszyńska biorąc pod uwagę specyfikację służby w Policji – kontakt z ofiarami przestępstw, a także ich sprawcami – doskonale radzi sobie w sytuacjach kryzysowych.
Wymieniona jest funkcjonariuszem zdyscyplinowanym i dyspozycyjnym, który nabytą wiedzę chętnie przekazuje młodszym policjantom. Swoją postawą i zaangażowaniem w realizację ustawowych zadań Policji pozytywnie wpływa na wizerunek Policji w oczach lokalnej społeczności. Wykazuje się dużą kreatywnością w rozwiązywaniu problemów, rozumie potrzeby wynikające ze specyfikacji zawodu policjanta, często realizując czynności z poświęceniem czasu wolnego.
Laureatka prowadząc w ostatnim czasie postępowania przygotowawcze doprowadziła do ustalenia oraz zatrzymania, a następnie pociągnięcia do odpowiedzialności karnej sprawców ciężkiego pobicia mieszkańca Małkini Górnej, a także ustalenia zatrzymania i pociągnięcia do odpowiedzialności karnej trojga mieszkańców Warszawy, którzy na terenie Małkini Górnej przy użyciu przemocy oraz niebezpiecznych narzędzi usiłowali wpłynąć na treść zeznań osoby pokrzywdzonej rozbojem.
Laureaci Konkursu zostali nagrodzeni w dniu 24 lipca 2020 roku, w rocznicę powołania polskiej Policji Państwowej.

/Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej/

 

1 720 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
726 285 zł wsparcia dla dzieci terenu Powiat Wołomiński

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że dzisiaj w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim przedstawiciele Powiatu - Adam Lubiak - Starosta Wołomiński i...

Zamknij