ggg
ggg ggg

Podziękowania i upominki w Zabrodziu

W poniedziałek, 12 listopada 2018 r. w gminie Zabrodzie odbyła się ostatnia sesja mijającej kadencji. Były podsumowania i podziękowania oraz piękny prezent dla mieszkańców miejscowości Głuchy.

Po raz ostatni radni Rady Gminy kadencji 2014 – 2018 spotkali się podczas sesji w Gminie Zabrodzie. Przybyło 13 radnych i niespodziewany gość – Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik. Sesja została zwołana, aby dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2023. Dotyczą one m.in.: przeznaczenia dotacji na remont i modernizacje Szpitala Powiatowego, wpisali do realizacji budowę drogi gminnej w Choszczowem, przesunęli rozpoczęcie budowy boiska piłki nożnej ze stadionem na 2020 rok, zmniejszyli limit wydatków w roku 2019 na budowę hali sportowej z zapleczem edukacyjnym przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Adelinie, przesunęli wysokość środków na budowę kanalizacji południowej części gminy Głuchy – Wysychy – Dębinki – Adelin – Lipiny – Obrąb – Karolinów w ciągu kilku najbliższych lat. Ulegnie zmianie limit na budowy kanalizacji w Słopsku, a także budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, którą przeniesiono do realizacji w 2020 r. Przesunięcia dotyczą też stacji uzdatniania wody w Obrębie i rozbudowy drogi gminnej Zabrodzie – Zazdrość – Wysychy – Głuchy. Radni głosowali jednomyślnie i równie jednogłośnie przyjęli uchwałę dotyczącą zmian w budżecie gminy na 2018. Podjęli też rekomendowaną przez wójta Tadeusza Michalika decyzję o pozostawieniu ceny żyta, która konieczna jest przy wyliczaniu podatku rolnego dla mieszkańców na dotychczasowym poziomie 43 zł za 1 kwintal. Maksymalna kwota mogłaby wynieść 54,36 zł, ale podwyższenie jej nie wchodzi w grę ze względu na bardzo duże straty rolników spowodowanych suszą. Wójt apelował o pozostawienie jej i radni przychylili się do głosu wójta (13 zagłosowało przeciw podwyżce).
Sesja była okazją do podsumowań: głos zabrał dotychczasowy wójt Tadeusz Michalik oraz przewodniczący Rady Janusz Marian Pakuła. Podziękowano za wspólną pracę radnym i sołtysom.
W sesji udział wzięli: marszałek Adam Struzik oraz radny wojewódzki Marian Krupiński. Także dla Marszałka był to czas podsumowań – wręczył trzy Medale Pamiątkowe „Pro Masovia”, które odebrali: wójt gminy Zabrodzie Tadeusz Michalik oraz radny gminy Zabrodzie Wiesław Giza i sołtys miejscowości Obrąb Tadeusz Kiszel. Nie był to koniec podziękowań, gdyż pod adresem marszałka Struzika padło wiele ciepłych słów i podziękowań za pomoc i wsparcie dla gminy, i jej mieszkańców. Z kolei przewodniczący Rady Gminy Janusz Marian Pakuła na pamiątkę wręczył Marszałkowi specjalne wygrawerowane podziękowanie – ciężkie, ale z podkową (najmniejszą) na szczęście.
Przy tej okazji otwarto też drogę gminną w Głuchach. To właśnie w tej miejscowości urodził się Cyprian Kamil Norwid i jak poinformowano chadzał tą droga w kierunku Dąbrówki.
– Priorytetem Samorządu Województwa Mazowieckiego jest troska o bezpieczeństwo mieszkańców regionu, a zmodernizowana droga przyczyni się do jego zwiększenia – powiedział marszałek Adam Struzik, gratulując zakończenia inwestycji.
Droga gminna w miejscowości Głuchy została rozbudowana na odcinku ponad 647 m. Inwestycja obejmowała poszerzenie jezdni do szerokości 5 m i położenie nowego asfaltu. Wartość tego zadania przekroczyła kwotę 557 tys. zł, z czego 100 tys. zł pochodziło ze środków budżetu województwa mazowieckiego.
Mieszkańcy nie tylko dziękowali za tą potrzebna im i wyczekiwaną przez kilka lat drogę, ale też wyrażali nadzieję, że zostanie ona dalej pociągnięta ku sąsiedniej gminie i dalej.
/Janina Czerwińska/

2 687 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
Wieczornica patriotyczna ,,Wyśpiewajmy razem historię”

Z okazji 100. rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości w remizie OSP w Brańszczyku odbyła się wieczornica patriotyczna ,,Wyśpiewajmy razem historię”....

Zamknij