ggg ggg ggg ggg

Podwójny Jubileusz w Bibliotece

W takcie 21 Biesiad z książką w dniach 17 – 20 kwietnia 2015 r. odbyły się uroczystości 65. rocznicy powstania Biblioteki Publicznej w Tłuszczu oraz 30-lecia pracy w bibliotekarstwie dyrektora tej placówki Bogumiły Boguszewskiej.

Zebranych w bibliotece powitała Aurelia Sobczak – aktorka teatralna i filmowa wraz z dyrektor Bogumiłą Boguszewską. Wśród gości witani byli szczególnie serdecznie: Rafał Zięba – zastępca dyr. Kancelarii Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika, Witold Przybyszewski – członek Zarządu Okręgu Mazowieckiego SBP, wicedyrektor Biblioteki Publicznej Dzielnicy Warszawa Bemowo, prezes Polskiego Związku Bibliotek – Jan Krajewski z Torunia, kierownik Warszawskiego Klubu Księgarza – Jan Rodzeń, przedstawiciele Biblioteki Wojewódzkiej na Koszykowej tj.: Marcin Leszczyński -kierownik Działu Instrukcyjno – Metodycznego w Dziale Wojewódzkiej Sieci Bibliotek oraz instruktor Beata Golatowska. Wśród obecnych witano również: radnych powiatowych Tomasza Czarnogórskiego i Mariusza Dębińskiego i przedstawicieli starostwa: Joannę Hałubicką – dyrektora Biblioteki Powiatowej, Jolantę Boguszewską – Kolatorską – dyrektora Powiatowego Centrum Dziedzictwa i Twórczości, Małgorzatę Posmyk – prezesa Zarządu Powiatowego Związku Nauczycielstwa Polskiego. Na obchody przybyli również przedstawiciele samorządu: burmistrz Tłuszcza – Paweł Marcin Bednarczyk wraz z zastępcą Waldemarem Banaszkiem, przewodniczący Rady Krzysztof Gajcy wraz z wiceprzewodniczącymi – Pawłem Fydryszkiem i Adamem Wojtyrą oraz radnymi gminnymi, sekretarz Gminy Tłuszcz – Tomasz Jusiński i Skarbnik Gminy Halina Kłusak. Udział wzięli również: ks. dziekan Dariusz Skwarski, dyrektorzy zaprzyjaźnionych Instytucji, placówek samorządowych i oświatowych, kultury, bibliotek oraz organizacji pozarządowych i stowarzyszeń.

dscf2672

Cele i ideę przyświecającą dorocznej, już 21. Biesiadzie z Książką przedstawiła dyrektor Biblioteki Bogumiła Boguszewska:
„Tegoroczne Biesiady poświęcone są promocji literatury dydaktycznej i poradnikowej, literaturze promującej przeciwdziałania wszelakim uzależnieniom. Gdy zastanawiałam się, jakie wspólne motto wybrać, aby przyświecało naszym uroczystościom, wybrałam cytat autorstwa Wojciecha Młynarskiego pt. „Do przodu żyj, żyj kolorowo”, który zapewne pięknie wyśpiewa nam dziś nasz gość specjalny. Temat ten zostanie także ciekawie rozwinięty podczas spotkania z panią profesor psychologii i pisarką, wspaniałą – Zuzanną Celmer. Proszę państwa. Do przodu mamy żyć, mimo czasami ciężkich chwil w naszym życiu. Do przodu ma także żyć i nasza biblioteka, która pod koniec 2014 skończyła 65 lat swojej działalności. Jej urodziny obchodzimy, więc z lekkim poślizgiem, gdyż pod koniec ubiegłego roku nie było to możliwe, z powodu przeprowadzanego skontrum w dwóch naszych Bibliotekach”. Następnie odbyło się uroczyste otwarcie, którego dokonał burmistrz Tłuszcza Paweł Bednarczyk. Tradycyjnie też, jak co roku podczas Biesiad nagradzani są najlepsi czytelnicy. Obecnie nagrody z rąk burmistrz Pawła Bednarczyka oraz skarbnik Haliny Kłusak odebrali poniżej wymienieni czytelnicy:

1. Biblioteka Chrzęsne – Emilia Białek,
2. Biblioteka Jarzębia Łąka – Iwona Komorek,
3. Biblioteka Jasienica – Sylwia Kalisz,
4. Biblioteka Kozły – Weronika Ślesicka,
5. Biblioteka Kury – Wioleta Jędrasik,
6. Biblioteka Miąse – Aleksandra Wiech,
7. Biblioteka Mokra Wieś – Teresa Suchanek,
8.Biblioteka Postoliska – Janina Onisk,
9.Wypożyczalnia dla dzieci w Tłuszczu – Paulina Bożedaj,
10.Wypożyczalnia dla dorosłych w Tłuszczu – Mirosław Sarnowski.

Współprowadząca uroczystość Aurelia Sobczak przedstawiła historię Biblioteki do 2008 roku, a dyrektor Bogumiła Boguszewska pokrótce opowiedziała o najnowszej historii Biblioteki posiłkując się prezentacją, która została przygotowana w ubiegłym roku na Międzynarodową Konferencję w Pałandze na Litwie. Historię 65-lecia istnienia biblioteki przedstawiamy obok. W związku z tym, że obchody wiążą się również z rocznicą 30-lecia pracy dyrektor Bogumiły Boguszewskiej zostały przedstawione osiągnięcia zawodowe Jubilatki. Wszystkie wymienione (patrz. obok) osiągnięcia i sukcesy Biblioteki i jej dyrektora zostały dostrzeżone przez władze gminy, które wystąpiły z wnioskiem o przyznanie medalu pamiątkowego PRO MAZOVIA dla Biblioteki oraz jej dyrektora. Gratulacje złożył burmistrz Tłuszcza Paweł Bednarczyk, a Rafał Zięba – zastępca dyr. Kancelarii Marszałka Województwa Mazowieckiego, dokonał wręczenia medalu.

 

 

 

Była to niezwykle miła część uroczystości. Pani dyrektor Bogumiła Boguszewska oprócz gratulacji i medalu usłyszała wiele ciepłych słów, życzeń oraz odebrała mnóstwo prezentów od gości uczestniczących w jubileuszach. Ukoronowaniem tej części obchodów był niezwykle klimatyczny koncert Ewy Bem.
Po niewielkiej przerwie na poczęstunek zaproszono wszystkich na spotkanie z pisarką Zuzanną Celmer.

Następnego dnia w sobotę 18 kwietnia mieszkańcy Tłuszcza mieli możliwość uczestniczenia w spotkaniu z Krzysztofem Daukszewiczem, poetą i autorem tekstów humorystycznych na temat naszego codziennego życia. W ramach 21. Biesiad z Książką dla najmłodszych w poniedziałek przygotowano spektakl teatralny.
/J.Cz./

Galeria zdjęć

30 lecie Bogumiły Boguszewskiej

Bogumiła Boguszewska pracuje w tłuszczańskim bibliotekarstwie od 30 lat. Początkowo pracowała, jako kierownik Filii Bibliotecznej w Jasienicy a od 6 lat sprawuje funkcję dyrektora. Zarządza Biblioteką Publiczną w Tłuszczu oraz jej 8 filiami. Posiada najwyższe kwalifikacje, jakie na tym stanowisku obowiązują, potwierdzone dyplomami ukończonych uczelni oraz licznymi certyfikatami, posiada tytuł starszego kustosza biblioteki Została wyróżniona za swą działalność przez Burmistrza Tłuszcza statuetką „Róża Burmistrza” już w pierwszej edycji tego konkursu. Jest autorką publikacji „Zarys bibliotek publicznych w gminie Tłuszcz” opublikowanej w 2007 r. w Studia i Materiały do Dziejów Powiatu Wołomińskiego a także autorką kilkunastu artykułów. Napisała i zrealizowała wiele projektów z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Programu Rozwoju Bibliotek a także 5 krotnie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego realizowała też projekty z programu Akademia Orange. dla Bibliotek i Biblioteka z Internetem TP. Uczestniczyła w takich grantach jak: „Mazowiecki System Informacji Bibliotecznej”, „Tydzień z Internetem”, „ Spotkania z pasjami”, czy też „Link do przyszłości” dla młodzieży. Stale współpracuje z Uniwersytetem Trzeciego Wieku w Tłuszczu i Lokalną Grupą Działania „Równiny Wołomińskiej, która to decyzją kapituły w 2012 rok przyznała jej „ Laur Kobiety roku 2012 ”. Uczestniczy w lokalnych partnerstwach i chętnie współdziała z organizacjami pozarządowymi a czołowe miejsce w tej współpracy zajmuje „Fundacja Aktywizacja”. Jest kontynuatorką wielkiej imprezy kulturalnej w Bibliotece pt. „Biesiady z Książką”. Doprowadziła do wykonania w swych bibliotekach wielu inwestycji m. in.: ocieplenie poddasza, termoizolacje, wymiana okien, czy też zmiany siedzib bibliotek na korzystniejsze warunki lokalowe Przeciętnie organizuje w roku 14 imprez bibliotecznych w tym liczne koncerty, spotkania z pisarzami, artystami, satyrykami podróżnikami. Chętnie promuje lokalnych artystów. Na imprezach przez nią organizowanych biblioteka jest zawsze tłumie wypełniona po brzegi przez mieszkańców. W ciągu ostatnich 6 lat jej działania, potężnie wzrosły liczne wskaźniki rozwoju biblioteki, dla przykładu: liczba pozyskanych komputerów do bibliotek wzrosła z 7 do 39, liczba zorganizowanych imprez corocznie wzrosła z 2 do 14 a wysokość pozyskanych środków finansowych z zewnątrz biblioteki rocznie wzrosła z 2700 do 42 000 zł. Nieustannie dba o dokształcanie kadry bibliotecznej poprzez udział w szkoleniach, konferencjach, kongresach czy też międzynarodowych wizytach studyjnych. Jej merytoryczna działalność sprawiła, że Biblioteka w Tłuszczu zajmuje 9 miejsce na Mazowszu w rankingu Rzeczypospolitej i Instytutu Książki
Dodać należy, że wszystkie przytoczone działania niemal w stu procentach zostały wykonane poza obowiązującym typowo bibliotecznym zakresem czynności dyrektora i sfinansowane ze źródeł pozabudżetowych.

2 892 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Piknik ekologiczny z okazji Dnia Ziemi

Impreza odbyła się w niedzielę 19 kwietnia 2015 r. na terenie Nadleśnictwa Łochów przy ul. Warszawskiej w Łochowie. Uroczystego otwarcia...

Zamknij