ggg ggg ggg ggg

Podsumowanie działalności BANKU SPÓŁDZIELCZEGO za 2013 roku (24.06.2014)

17 czerwca 2014 r. odbyło się doroczne Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej.

Najważniejszymi punktami zebrania były: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu i Rady Nadzorczej oraz sprawozdania finansowego Banku za rok obrotowy 2013, udzielenie absolutorium członkom Zarządu, wybory członków do Rady Nadzorczej na kolejną czteroletnią kadencję oraz określenie kierunków rozwoju Banku. Zebranie przebiegło przy 100% frekwencji Przedstawicieli.

IMGP0790

Wydarzenie uświetnili zaproszeni goście: prezes Związku Banków Polskich Krzysztof Pietraszkiewicz, dyrektor Marianna Danuta Świerżewska, reprezentująca Krajową Radę Spółdzielczą, dorada prezesa Zarządu Michał Krakowiak z Krajowego Związku Banków Spółdzielczych. Na spotkanie przybył również Mirosław Bizoń- dyrektor Oddziału Regionalnego BPS w Warszawie. Udział wzięły również władze samorządowych: Władysław Krzyżanowski – burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka, Waldemar Brzostek – wójt Gminy Ostrów Mazowiecka, Andrzej Żołyński – wójt Gminy Somianka, który był jednocześnie Delegatem na Zebranie Przedstawicieli. Powiatowe Biuro ARiMR w Ostrowi Mazowieckiej reprezentował Rajmund Zawistowski.

Prezes Związku Banków Polskich podkreślił, że jeszcze przez wiele lat będziemy budowali potencjał ekonomiczny polskich banków, myśląc o stabilizowaniu gospodarki i ciągłej budowie zaufania do polskich instytucji finansowych. Zaznaczył również, że sektor jest na właściwej drodze. Przedstawiciele banków gratulowali bardzo dobrych wyników, ale także utrzymania silnej pozycji rynkowej w niełatwym otoczeniu.
Prezes Bartosz Kublik zaznaczył, że Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej jest nie tylko zauważany, ale i doceniany, co pokazują kolejne nagrody.

W 22 edycji konkursu „Gazety Bankowej” Najlepszy Bank, w kategorii duży bank spółdzielczy nasz Bank zajął drugie miejsce.

Tygodnik „Polityka” i firma doradcza PwC nagrodziły Bank Białym Listkiem. Jest to ważna nagroda. Przy jej przyznawaniu oceniano: dbałość o klienta, przestrzegania ładu korporacyjnego, praw człowieka, uczciwość biznesową i zaangażowanie społeczne.
Przedstawiciele Banku Spółdzielczego w Ostrowi Maz. w głosowaniu tajnym dokonali wyboru dziewięciu członków Rady Nadzorczej na nową czteroletnią kadencję. W skład Rady weszło pięciu członków z poprzedniej kadencji: Jan Podbielski, Jan Godlewski, Stanisław Kalinowski, Andrzej Ruciński, Wojciech Mystkowski oraz czterech nowo wybranych członków: Marcin Garliński, Iwona Kubaszewska, Krzysztof Hoffmann oraz Tomasz Falkowski.
Dotychczasowy Przewodniczący Rady Nadzorczej Banku Eugeniusz Siwek w imieniu własnym i całej Rady podziękował Zarządowi za wieloletnią, doskonale układającą się współpracę i życzył nowo wybranej Radzie owocnej pracy.
Faktem bezspornym jest to, że Bank Spółdzielczy w Ostrowi stał się lokalnym liderem usług finansowych, co potwierdzają nagrody oraz wysokie noty w rankingach, w których plasuje się w pierwszej dziesiątce wśród blisko sześciuset polskich BS-ów. Na ten sukces składa się kilka czynników: tradycja i zaangażowanie, ale również otwarcie się na świat i zmiany strategii, w zależności od zmieniającej się sytuacji.
Bank jest dostrzegany w środowisku bankowym. Prezes Kublik sprawuje również inne funkcje: członka Rady Związku Banków Polskich, członka Rady Zrzeszenia Banku BPS S.A. oraz członka Rady Domu Maklerskiego Banku BPS S.A.

Tegoroczne spotkanie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej przebiegało w miłej atmosferze. Przedstawiciele jednogłośnie udzielili członkom Zarządu absolutorium za rok obrotowy 2013 r., tym samym wystawiając wysoką notę za pracę Zarządu i Prezesa.

Gratulujemy sukcesu pracownikom Banku Spółdzielczego w Ostrowi Maz., a przede wszystkim prezesowi Bartoszowi Kublikowi za mądre oraz skuteczne prowadzenie polityki banku zmierzające do rozwoju.
/K.W./

2 210 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Dni Święta Morza wyszkowskiej Ligii Morskiej i Rzecznej (24.06.2014)

21 czerwca 2014 r. Nadbużańskie Bractwo Ligi Morskiej i Rzecznej obchodziło swoje święto uroczysta mszą świętą, a następnie apelem przy...

Zamknij