ggg ggg ggg ggg

Podpisano umowę z wykonawcą na realizację inwestycji pn.: „Przebudowa drogi gminnej w Stoczku – ul. Armii Krajowej, działki nr ew. 876/8, 876/12, 876/13, 909”

Podpisano umowę z wykonawcą na realizację inwestycji pn.: „Przebudowa drogi gminnej w Stoczku – ul. Armii Krajowej, działki nr ew. 876/8, 876/12, 876/13, 909”
W dniu 23.08.2016 r. została podpisana umowa na realizację inwestycji pn.: „Przebudowa drogi gminnej w Stoczku – ul. Armii Krajowej, działki nr ew. 876/8, 876/12, 876/13, 909” z firmą TRANS-KOP Jakub Niewiadomski z Węgrowa wyłonioną w drodze przetargu nieograniczonego.
Planowana wartość inwestycji ustalona na podstawie dokumentacji kosztorysowej wynosiła 178 505,96 zł, która w drodze rozstrzygniętego postępowania została zredukowana do kwoty 151 087,23 zł.

Zadanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Udział tych środków w wartości zamówienia wynosi: 63,63%.
Przedmiotem zawartej umowy są roboty budowlane polegające na przebudowie w/w drogi gminnej zlokalizowanej w miejscowości Stoczek, gm. Stoczek na działkach nr ew. 876/8, 876/12, 876/13, 909.

Zakres prac do wykonania obejmuje m.in.:
– roboty pomiarowe;
– roboty ziemne;
– wykonanie podbudowy o gr. 20 cm z kruszyw łamanych wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża;
– wykonanie nawierzchni drogi z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm;
– na podsypce cementowo – piaskowej o pow. ok. 1 578,94 m2;
– humusowanie terenu z obsianiem;
– oznakowanie pionowe i poziome drogi;
– regulację pionową studzienek dla włazów kanałowych oraz studzienek dla zaworów wodociągowych;
– wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej.
Planowany termin zakończenia prac – do dnia 15.09.2016 r.

2

1

1 746 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Podziękowania za codzienny trud, rzetelną i sumienną służbę

12 sierpnia 2016 r. przed pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego w Komorowie odbyły się uroczystości upamiętnienia Święta Wojska Polskiego.    ...

Zamknij