ggg
ggg

Podpisano umowę na przebudowę ciągów dróg w Wąsewie

W dniu 30 czerwca 2020 roku władze Powiatu Ostrowskiego zawarły umowy z Przedsiębiorstwem Budowy i Utrzymania Dróg Sp. z o. o. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej na realizację zadania pn.: „Przebudowa ciągów dróg powiatowych nr 2644W, 4401W i 2645W wraz z rozbiórką i budową mostów w m. Wąsewo i Wąsewo-Kolonia” oraz z Panem Pawłem Sobieskim prowadzącym działalność pod firmą PROEPSIL INŻYNIERIA LĄDOWA SP. Z O.O. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej na pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad ww. zadaniem inwestycyjnym.


Koszt inwestycji wyniesie 8 120 778,74 złotych. Powiat Ostrowski otrzymał dofinansowanie na realizację ww. inwestycji w wysokości 70% kosztów kwalifikowanych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Pomocy finansowej na realizację przedmiotowego zadania udzieli również Gmina Wąsewo.
W ramach przebudowy zostanie wykonana nawierzchnia z betonu asfaltowego o łącznej długości 6,12 km i szerokości 6,0 m. W ramach inwestycji zostaną wykonane 2 przystanki wyposażone w perony, 10 przejść dla pieszych oraz przebudowane zostaną 3 skrzyżowania. Po zrealizowaniu inwestycji długość chodników wynosić będzie 1844,06 m.

/Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej, Opracowała: Sylwia Kolankiewicz/

941 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
Podpisanie umowy na dofinansowanie ul. Sosnowej w Łochowie i odcinka ul. Zwycięstwa w Ostrówku

Na zatwierdzonej liście wniosków do Wojewody Mazowieckiego o dofinansowanie lokalnych inwestycji drogowych znalazł się Łochów z dwoma projektami, w związku...

Zamknij