ggg ggg ggg

Podpisanie umowy na remont drogi powiatowej nr 4212W
w miejscowości Stare Lipki

28 marca w Starostwie Powiatowym w Węgrowie podpisano umowę na przebudowę kolejnego odcinka drogowego w gminie Stoczek. W ramach zadania wyremontowany zostanie odcinek o długości 1300 mb drogi powiatowej nr 4212W Stoczek – Kołodziąż w miejscowości Stare Lipki. Wykonanie zadania planowane jest w terminie do 28 września 2024 r.

W wydarzeniu uczestniczyli: Poseł na Sejm Maria Koc, Senator Maciej Górski, Starosta Węgrowski Ewa Besztak, Wicestarosta Marek Renik i przedstawiciel wykonawcy.
Prace do zrealizowania w ramach zadania:
remont nawierzchni jezdni o szerokości 5,0 m na całej długości przedmiotowego odcinka tj. 1 300 mb,
odcinkowa naprawa podbudowy w obrębie krawędzi jezdni, odcinek ok. 300 mb, wykonanie obustronnych poboczy z kruszywa łamanego 0,31/5 mm, uzupełnienie zjazdów nieutwardzonych kruszywem łamanym, na zjazdach utwardzonych przewiduje się niwelację wysokości za pomocą masy mineralno-asfaltowej,
regulacja wysokościowa pokryw studzienek kanalizacji sanitarnej,
regulacja wysokościowa obudów zaworów wodociągowych,
korekta i wymiana znaków w ramach uzupełnienia oznakowania pionowego.
Wykonawcą zadania będzie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o.,ul. Kolejowa 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki.
Całkowita wartość zadania: 953 125,81 zł, w tym:
środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 762 500,64 zł
środki z budżetu Powiatu Węgrowskiego – 60 625,17 zł
środki z budżetu Gminy Stoczek – 130 000,00 zł
Zadanie realizowane jest w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

/Info Starostwo Powiatowe
w Węgrowie/

105 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Kolejna inwestycja Powiatu Ostrowskiego dofinansowana
w ramach budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych

Powiat Ostrowski zrealizuje kolejną inwestycję drogową współfinansowaną z udziałem środków Samorządu Województwa Mazowieckiego. W dniu 18 marca br. w Urzędzie...

Zamknij