ggg ggg ggg ggg

Podpisane umów inwestycyjnych w gminie Brańszczyk

27 lutego br. Wiesław Przybylski – Wójt Gminy Brańszczyk wraz z Katarzyną Kempistą – Skarbnikiem Gminy podpisali umowę na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa i modernizacja dróg w Gminie Brańszczyk w ramach realizacji zadań: Budowa drogi w Nowym Brańszczyku oraz Modernizacja drogi Białebłoto- Kurza“ na kwotę 3 777 435,57 zł.

Wykonawcą zostało Przedsiębiorstwo Budowy i Utrzymania Dróg Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z Ostrowi Mazowieckiej. Inwestycja obejmuje swoim zakresem rozbudowę drogi gminnej w Nowym Brańszczyku, która będzie polegać na budowie jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego wraz z budową chodnika, poboczami, zjazdami publicznymi i indywidualnymi, rowem przydrożnym wraz z przebudową elektroenergetycznej linii napowietrznej oraz wykonanie remontu nawierzchni drogi gminnej nr 440127W w istniejącym pasie drogowym w miejscowości Białebłoto-Kurza, inwestycja będzie polegać na przywróceniu nośności jezdni na całym odcinku drogi, poprzez wymianę nawierzchni jezdni i budowę zjazdów. Inwestycja będzie realizowana przy udziale środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, przyznanych w ramach drugiej edycji programu, promesa Banku Gospodarstwa Krajowego wynosi 2 975 000,00 zł.
We wtorek, 28 lutego br. Wiesław Przybylski – Wójt Gminy Brańszczyk wraz z Katarzyną Kempistą – Skarbnikiem Gminy podpisali umowę na realizację kolejnej inwestycji na terenie naszej gminy. Zadanie pn.: „Wykonanie toalety publicznej w Brańszczyku” zostanie wykonane za kwotę 399 904,59 zł w terminie 120 dni od dnia podpisania umowy. Wykonawcą została firma P.P.H.U INWEST-BUD-KOSZT Paweł Ulatowski z Pułtuska. Inwestycja swoim zakresem obejmuje budowę wolnostojącej toalety publicznej, trzystanowiskowej z czego jedno ze stanowisk przeznaczone jest dla osób niepełnosprawnych oraz z możliwością przewinięcia dziecka. Budynek będzie zawierał również przebieralnię i pomieszczenie techniczne. Gmina Brańszczyk uzyskała na to zadanie dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w wysokości 190 890,00 zł.

/Info UG Brańszczyk/

404 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
1 marca Narodowym Dniem Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”

1 marca, obchodząc Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”, wspominamy żołnierzy antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia walczącego przeciwko podporządkowaniu Polski Związkowi Radzieckiemu....

Zamknij