ggg ggg ggg

Piotr Eychler
kandydat na burmistrza Wyszkowa KW Prawo
i Sprawiedliwość

Panie Piotrze, co skłoniło Pana do podjęcia decyzji o startowaniu w wyborach na burmistrza Wyszkowa?

Kandyduję na stanowisko burmistrza Wyszkowa, ponieważ wierzę w możliwość uczynienia tego miasta lepszym miejscem do życia dla wszystkich jego mieszkańców. Jako rodzic i dziadek, również przedsiębiorca, posiadam sporą wiedzę na temat potrzeb różnych grup naszych mieszkańców. Jestem przekonany, że moje doświadczenie życiowe oraz zawodowe pozwoli mi skutecznie reprezentować interesy całej społeczności i wspierać rozwój naszego miasta na wielu płaszczyznach. Ważne jest, abyśmy nie zapominali o naszych sołectwach, dlatego w moim programie stawiam na zrównoważony rozwój całej Gminy. Dostrzegam ogromny potencjał naszego miasta, gminy oraz rzeki Bug i uważam, że nadszedł najwyższy czas, aby go wykorzystać. Pragnę poprawy jakości życia mieszkańców i rozwiązania istniejących problemów. Jestem osobą aktywnie zaangażowaną w życie społeczne i obywatelskie, dlatego zdecydowałem się na kandydowanie. Chcę mieć realny wpływ na decyzje dotyczące mojej gminy i miasta.

Czy fakt, że Pana rodzina ma głębokie korzenie w Wyszkowie, ma dla Pana szczególne znaczenie?

Tak, to dla mnie niezwykle istotne. Moje więzi z Wyszkowem sięgają wielu pokoleń. Mój pradziadek pobudował młyn i dom na działce, która wówczas znajdowała się na obrzeżach miasta – dziś to centrum miasta. Mój dziadek prowadził później tam piekarnię, gdzie mogłem obserwować jako dziecko Jego trud pracy i poświęcenie. Moi rodzice byli cenionymi lekarzami. Wartości takie jak praca, odpowiedzialność i miłość do ojczyzny wyniosłem z domu rodzinnego, są mi bardzo bliskie, dlatego kandyduję z ramienia Komitetu Wyborczego Wyborców Prawo i Sprawiedliwość. Podzielam te same wartości i ideały mimo, że pozostaję kandydatem bezpartyjnym.

Jakie dostrzega Pan największe bolączki, wyzwania w Wyszkowie?

Myślę, że jest wiele spraw, które wymagają poprawy.
Dla mnie najważniejsze jest to, aby interes mieszkańców był na pierwszym miejscu, wszystkich mieszkańców, nie tylko wybranych grup. To właśnie ich potrzeby, opinie i dobro powinny stanowić fundament naszych planów i działań.
Wyzwaniem jest stan infrastruktury drogowej, w kontekście dróg lokalnych, zakorkowania miasta, problem przejazdu kolejowego na ulicy Pułtuskiej oraz przejścia dla pieszych, szczególnie dla osób niepełnosprawnych. Rynek pracy i rozwój przedsiębiorczości lokalnej to kolejny obszar wyzwań. Dostęp do dobrych miejsc pracy w regionie, wspieranie lokalnych przedsiębiorców oraz przyciąganie inwestorów są kluczowe dla wzrostu gospodarczego Wyszkowa. Zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych i zdrowotnych to fundament dla dobrostanu mieszkańców. Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom, zarówno w wymiarze fizycznym jak i publicznym
(np. oświetlenie ulic, bezpieczeństwo na drogach), to kolejny istotny aspekt zarządzania gminą. Jedną z głównych bolączek miasta i gminy jest plan zagospodarowania przestrzennego. Tworzenie lub aktualizacja planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta takiego, jak Wyszków w ostatnich latach cały czas napotyka na na szereg uwag ze strony mieszkańców. Jednym z głównych wyzwań jest znalezienie równowagi między zrównoważonym rozwojem, a potrzebami ekonomicznymi miasta. Plan zagospodarowania przestrzennego musi uwzględniać ochronę środowiska, zieleń miejską i przestrzenie publiczne, jednocześnie zapewniając tereny pod rozwój przemysłowy, handlowy i mieszkaniowy. Miasto Wyszków podobnie jak inne miasta zmaga się z problemem starzejącej się infrastruktury. Plan zagospodarowania przestrzennego musi uwzględnić modernizację i rozbudowę infrastruktury komunalnej i drogowej, co jest często trudne ze względów finansowych i logistycznych. Plan musi równoważyć rozwój mieszkaniowy z zachowaniem odpowiedniej ilości terenów zielonych i rekreacyjnych. Plan zagospodarowania przestrzennego musi znaleźć sposoby na integrację nowych inwestycji z zachowaniem charakteru i tożsamości miasta. Wyzwaniem jest organizacja konsultacji społecznych i włączenie uwag mieszkańców do ostatecznego dokumentu. Rozwiązanie tych problemów wymaga kompleksowego podejścia, współpracy między różnymi sektorami i poziomami zarządzania, a także zaangażowania społeczności lokalnej. Sukces w tworzeniu skutecznego planu zagospodarowania przestrzennego jest jednym z moich głównych celów, które przyczynią się do tego, aby Wyszków w końcu stał się miejscem atrakcyjnym do życia i pracy.

Wczytując się w Pański program nie sposób odnieść wrażenia, że jest bardzo ambitny. Które punkty programowe wymieniłby Pan jako najważniejsze?

Chciałbym zaznaczyć, że mój program to efekt wielu rozmów, wielu przemyśleń oraz wielu lat doświadczeń i obserwacji. Jest on obszerny, bo uważam, że nasza Gmina powinna rozwijać się w każdym aspekcie.
Palącym problemem jest tranzyt TIR przez Wyszków, co wpływa na codzienne funkcjonowanie mieszkańców. Uważam, że konieczna jest rozbudowa dworca PKP i PKS, czy modernizacja targowiska miejskiego i oddanie go pod zarząd miasta, co umożliwi obniżenie opłat dla mieszkańców naszej gminy. Chciałbym również zwrócić uwagę, że Wyszków stale się rozbudowuje, przybywa mieszkańców, a związku z tym nie tylko infrastruktura powinna się rozwijać, ale również usługi publiczne. Dlatego postuluję wprowadzenie przeznaczenia części lokali w budowanych przez deweloperów osiedlach na żłobki, przedszkola, przychodnie itp., aby dostępność do tych usług dla mieszkańców była zapewniona. W moim programie znajduje się wiele drobnych propozycji, ale ważnych. Proponuję dofinansowanie w 50% wyżywienia dzieci w szkołach, budowę parkingu przy cmentarzu komunalnym, monitoringu oraz alejek. Myśląc o sołectwach chcę wprowadzić zasadę, że 25% budżetu inwestycyjnego wydatkowane będzie właśnie w sołectwach. Nie zapominajmy również o poprawie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego i wykorzystaniu potencjału rzeki Bug. Dużo rzeczy wymaga poprawy, ale naprawdę wierzę, że wspólnie zbudujemy lepszy Wyszków, bo wszyscy na to zasługujemy.


Rozmawiała Janina Czerwińska

182 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
27. Konkurs Recytatorski Warszawska Syrenka

Dnia 21 marca 2024 r., w Miejskim i Gminnym Ośrodku Kultury w Łochowie odbył się 27. Konkurs Recytatorski Warszawska Syrenka...

Zamknij