ggg ggg ggg

Pierwsze posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy kadencji 2024-2028

W dniu 12 stycznia 2024 r. w Starostwie Powiatowym w Węgrowie odbyło się inauguracyjne posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy na kadencję 2024-2028, na którym Pani Ewa Besztak Starosta Węgrowski wręczyła akty powołania nowym członkom.

Członkowie Rady Rynku Pracy kadencji 2024-2028:
Pan Bogdan Doliński – Wójt Gminy Grębków,
Pan Sławomir Dudek– przedstawiciel Mazowieckiej Izby Rolniczej Oddział Siedlce, Powiat Węgrowski,
Pani Wioletta Falkowska – przedstawiciel Cechu Rzemiosł Różnych,
Pani Mariola Jarmulińska – przedstawiciel Rady OPZZ Województwa Mazowieckiego,
Pani Annia Kaszuba – przedstawiciel organizacji pozarządowych,
Pan Łukasz Komorowski – przedstawiciel Mazowieckiej Rady Wojewódzkiej NSZZ RI „Solidarność”,
Pan Ryszard Kocon– przedstawiciel NSZZ „Solidarność” Region Mazowsze,
Pani Iwona Kot – przedsiębiorca,
Pani Małgorzata Łotarska – Zastępca Burmistrza Łochowa,
Pan Robert Marczak – przedsiębiorca,
Pan Maciej Robak – przedsiębiorca,
Pan Bogusław Szymański – Wójt Gminy Liw.
Powiatowa Rada Rynku Pracy jest organem opiniodawczo – doradczym Starosty w sprawach polityki rynku pracy.
Do zakresu działania Rady w szczególności
należy:
Opiniowanie kryteriów podziału środków Funduszu Pracy na finansowanie programów dotyczących promocji zatrudnienia i innych fakultatywnych zadań;
Wydawanie opinii w sprawach dotyczących kierunków kształcenia;
Ocenianie okresowych sprawozdań z działalności Powiatowego Urzędu Pracy.
Na posiedzeniu inauguracyjnym członkowie nowo powołanej rady wydali pozytywne opinie w zakresie realizacji aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu na 2024 rok oraz wykorzystania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2024 roku.
Pozytywne opinie Rady pozwalają na uruchomienie naborów wniosków na organizację usług i instrumentów rynku pracy.
Szczegółowe terminy naborów będą ogłaszane na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Węgrowie: http://wegrow.praca.gov.pl

Info: Powiatowy Urząd Pracy w Węgrowie

207 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Obchody 25-lecia Powiatu Ostrowskiego okazją do podziękowań za współpracę i przyczynienie się do rozwoju samorządu

12 stycznia 2024 r. w Klubie 22. Wojskowego Ośrodka Kartograficznego w Komorowie odbyły się uroczyste obchody 25-lecia Powiatu Ostrowskiego z...

Zamknij