ggg ggg ggg

Pierwsza sesja Rady Gminy Małkinia Górna IX kadencji 2024-2029. Wójt oraz radni złożyli ślubowanie

W poniedziałek 6 maja br. w sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Fryderyka Chopina w Małkini Górnej odbyła się I sesja Rady Gminy IX kadencji, podczas której nowo wybrani radni złożyli ślubowanie, dzięki czemu oficjalnie rozpoczęli pracę na rzecz Gminy Małkinia Górna. Dla 9 z 15 radnych to nowe wyzwanie. Skład rady gminy tej kadencji zasiliło aż 7 kobiet.

W obradach inauguracyjnej sesji licznie uczestniczyli zaproszeni goście, wśród których byli między innymi: dotychczasowi i nowo wybrani Radni Rady Powiatu Ostrowskiego, kierownicy jednostek organizacyjnych Urzędu Gminy, dyrektorzy placówek oświatowych, sołtysi, przedstawiciele gminnych stowarzyszeń, prezesi jednostek OSP, przedstawiciele okolicznych instytucji, proboszcz małkińskiej parafii oraz mieszkańcy gminy. Podczas sesji obecni byli również najbliżsi Wójta i Radnych, którzy chcieli osobiście uczestniczyć w tej ważnej dla nich uroczystości.
Sesja została otwarta przez panią Urszulę Fidorczuk – Radnego Seniora, czyli najstarszego przedstawiciela nowej Rady Gminy Małkinia Górna.
W pierwszej kolejności nastąpiło zaprzysiężenie 15 radnych, którzy po odczytaniu tekstu ślubowania „Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców” odebrali zaświadczenia o wyborze na radnych.
Kolejnym punktem obrad był wybór Przewodniczącego Rady Gminy Małkinia Górna oraz wiceprzewodniczących, który odbywał się w głosowaniu tajnym. Radni na Przewodniczącego Rady Gminy Małkinia Górna IX kadencji wybrali pana Piotra Krzepickiego, a Wiceprzewodniczącymi zostali pani Milena Sienicka oraz pan Józef Jagiełło.
Następnie pani Izabela Werner Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej wręczyła panu Dariuszowi Rafalikowi zaświadczenie o wyborze na Wójta Gminy Małkinia Górna. Pan Dariusz Rafalik złożył ślubowanie słowami „Obejmując urząd wójta gminy uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy. Tak mi dopomóż Bóg.”
Podczas wystąpienia okolicznościowego Wójt Gminy powiedział między innymi: „Jestem zaszczycony, że mogę stać tutaj przed państwem jako państwa przedstawiciel. Serdecznie dziękuję za wszystkie głosy, które państwo na mnie oddaliście. Wiem jak ciężka i odpowiedzialna jest praca Wójta Gminy, ale myślę że damy radę. Przyszło mi pracować z piętnastką wspaniałych ludzi. To państwo zdecydowaliście o składzie tej rady, a my podejmujemy to wyzwanie. Jesteśmy przygotowani do ciężkiej pracy zarówno ja jako Wójt, ale również i radni, którzy weszli do tej rady. Drodzy państwo jestem niezwykle szczęśliwy, raduje się moje serce, ale również wiem jak trudna, jak odpowiedzialna czeka mnie praca. To będzie bardzo trudna kadencja, ale damy radę”.
Na zakończenie sesji życzenia i gratulacje Wójtowi złożyli między innymi przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej oraz Dyrektor Szpitala w Ostrowi Mazowieckiej pan Artur Wnuk, którzy zgodnie podkreślali w swych wypowiedziach, że mieszkańcy Gminy Małkinia Górna zyskali dobrego Wójta. Do życzeń przyłączyli się również pozostali uczestnicy sesji.
Uroczystość zakończyła się wspólnym zdjęciem Wójta oraz Radnych Rady Gminy Małkinia Górna IX kadencji.
/Info UG Małkinia Górna/

109 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Remont drogi gminnej Zaręby-Choromany

Rozpoczęto prace remontowe drogi gminnejw miejscowości Zaręby-Choromany. Koszt całkowity zadania został oszacowany na kwotę 709 405,21zł. Gmina Andrzejewo otrzymała dofinansowanie...

Zamknij