ggg
ggg

Piękna droga w Barchowie ważną i oczekiwaną inwestycją w Powiecie Węgrowskim

Uroczyste otwarcie przebudowanej drogi powiatowej nr 4201W Pogorzelec – Barchów zgromadziło samorządowców z Powiatu Węgrowskiego i Gminy Łochów.

19 lipca 2022 r. w Barchowie – miejscowości położonej na terenie Gminy Łochów odbyło się uroczyste otwarcie przebudowanej drogi powiatowej nr 4201W Pogorzelec – Barchów. Inwestycja za ponad 6 milionów złotych została zrealizowana z dofinansowaniem otrzymanym z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
Całkowity koszt realizacji inwestycji wynosił – 6 064 973,48 zł, w tym:
– środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 4 156 554,72 zł,
– środki Powiatu Węgrowskiego – 954 209,39 zł,
– środki Gminy Łochów – 954 209,37 zł.
Zakres inwestycji obejmował m.in.: wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego szer. 6,0 m o długości 2 128,06 mb, wykonanie jednostronnych ciągów pieszych wyniesionych względem nawierzchni jezdni (kostka betonowa grub. 6 i 8cm) szerokości zmiennej od 2,00 m do 4,50 m; przebudowę istniejącego ciągu pieszego w obrębie dojścia do stacji PKP km 2+078,00 – 2+128,06; wykonanie jednostronnych poboczy z kruszywa łamanego szer. 1,0 m oraz pobocza utwardzonego; wykonanie zjazdów z kostki betonowej grubości 8cm; wykonanie miejsc postojowych wzdłuż DP, w obrębie świetlicy wiejskiej; wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, w tym hybrydowego znaku aktywnego D-6 w obrębie wyniesionego przejścia dla pieszych P-10; budowę kanału technologicznego na odcinku 2 128,06 mb; wykonanie odwodnienia terenu za pomocą kanalizacji deszczowej z systemem drenarskim na odcinku 2 128,06 mb
i przebudowę kolidującej sieci telekomunikacyjnej.
Uroczystość przecięcia wstęgi odbyła się na odcinku obok świetlicy w Barchowie. W wydarzeniu udział wzięli: senator RP – Maria Koc, kierownik Delegatury MUW w Siedlcach – Anna Kaszuba, starosta węgrowski- Ewa Besztak, przewodniczący Rady Powiatu – Leszek Redosz, burmistrz Łochowa – Robert Gołaszewski, wiceburmistrz Łochowa – Małgorzata Łotarska, przewodniczący Rady Miejskiej Łochowa – Sławomir Ryszawa, członkowie Zarządu Powiatu: Tadeusz Kot i Włodzimierz Miszczak, radni Rady Powiatu i radni Rady Gminy Łochów, z-ca dyr. ZDP w Węgrowie – Michał Włodarek, przedstawiciel wykonawcy firmy Strabag – Przemysław Makulec, inspektor nadzoru – Mariusz Bukowski, dyrektor PGE Dystrybucja Rejonu Energetycznego Wyszków – Jerzy Kosiorek, nadleśniczy Nadleśnictwa Łochów – Bogusław Piątek, mieszkańcy Barchowa na czele z sołtysem i radnym Gminy – Zbigniewem Jarcem oraz zaproszeni goście.
Starosta Ewa Besztak przywitała wszystkich podkreślając jak bardzo radosny i słoneczny dzień nastał dla mieszkańców – oddanie przebudowanej drogi, która bardzo podniosła bezpieczeństwo i poprawiła jakość życia w Barchowie i powiecie. Podała kilka informacji dotyczących inwestycji, jej kosztów oraz realizacji. Podziękowała za wsparcie w działaniach otrzymane od senator Marii Koc. „Takich środków nie mieliśmy i dopiero to dofinansowanie pozwoliło na wykonanie tej ważnej dla powiatu węgrowskiego inwestycji” – podkreślała. Podziękowała za współpracę burmistrzowi Łochowa Robertowi Gołaszewskiemu oraz wykonawcom i pracownikom. Nie ukrywała także, że były przy realizacji problemy, ale drobne, które wspólnie rozwiązywali. „Życzę bezpiecznej podróży, przy tej naprawdę bezpiecznej drodze” – zwracała się do mieszkańców.
Głos zabrał również burmistrz Łochowa Robert Gołaszewski. Przede wszystkim podziękował mieszkańcom za cierpliwość, bo inwestycja prowadzona była w terenie mocno zabudowanym, a prace powodowały utrudnienia. „Cieszymy się, że jest piękna droga, jakiej w naszej gminie nie było” – mówił Burmistrz Łochowa. Krótko odniósł się do kolejnych inwestycji w gminie, a przede wszystkim wyraził nadzieję, że do końca wakacji zostanie wykonany dworzec. Wspomniał o kolejnej inwestycji – kładce łączącej dwie gminy: Łochów i Jadów. Dziękował osobom zaangażowanym i złożył na ręce Pani Senator prośbę o przekazanie podziękowania Panu Premierowi Mateuszowi Morawieckiemu. Docenił wsparcie parlamentarzystów, dobrą współpracę z powiatem i starostą Ewą Besztak.
Senator Maria Koc gratulowała oddania do użytku dobrej, bezpiecznej i pięknie zmodernizowanej drogi. Zwróciła uwagę, że samorządów na takie inwestycje bez dofinansowania rządowego byłoby nie stać. Nigdy też tak dużych środków i możliwości ich pozyskiwania nie było. Warunki uzyskania dofinansowania z Polskiego Ładu są również wyjątkowe, gdyż wysokość wkładu własnego dla samorządów jest bardzo korzystne: 2%, 5%, 10%… „Nigdy takiego nie było” – podkreślała Pani Senator. „Cieszę się bardzo z kolejnej inwestycji, gratuluję sołtysowi i radnemu Zbigniewowi Jarzec, Burmistrzowi Łochowa i Pani Staroście… Przy dobrej współpracy można wszystko”.
Uczestnicząca w uroczystości kierownik Delegatury MUW w Siedlcach Anna Kaszuba przypomniała jak droga wyglądała przed przebudową i gratulowała efektu prac obecnego radnemu i sołtysowi z Barchowa. Z kolei Zbigniew Jarzec podkreślał, że gdyby nie wsparcie rządowe, Barchów nie doczekałby się tej inwestycji i uhonorował senator Marię Koc, kierownik Annę Kaszubę i starostę węgrowskiego Ewę Besztak pięknymi bukietami kwiatów za pomoc i wsparcie. Wspomniał także o innych potrzebach społeczności. Zapewniał, że mieszkańcy czekali na tę inwestycję, ale było warto czekać. Jest udana, chociaż pozostał jeszcze niewielki problem z odcinkiem ok. 30 metrów.
Po oficjalnych wystąpieniach przecięcia wstęgi dokonali: senator RP Maria Koc, kierownik Delegatury MUW w Siedlach Anna Kaszuba, starosta węgrowski Ewa Besztak, burmistrz Łochowa Robert Gołaszewski, sołtys wsi Barchów i radny Łochowa Zbigniew Jarzec i przedstawiciel mieszkańców. Następnie przebudowaną drogę poświęcił ks. kanonik dr Roman Szmurło – proboszcz Parafii Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Łochowie.
/Janina Czerwińska/

385 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:

Zamknij