ggg

Parking „Parkuj i Jedź” do dyspozycji mieszkańców

Po 10 miesiącach prac oddano do użytku 2 parkingi przy stacji PKP w Tłuszczu – przebudowany parking naprzeciwko dworca PKP oraz nowy rejonie ulic Warszawskiej, Szklanej i Wileńskiej w Tłuszczu!

Jak poinformował Urząd Miejski w Tłuszczu zakończyły się odbiory obiektu, który nie tylko ułatwi podróżowanie mieszkańcom, ale także odmienił wizerunek centrum miasta. 171 miejsc postojowych, w tym 8 wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych, 8 miejsc umożliwiających ładowanie samochodów elektrycznych, 40 miejsc dla rowerów, wiaty autobusowe oraz rowerowe, 320 mb ścieżek rowerowych chodniki, monitoring, odwodnienie, oświetlenie- oto zakres prac zrealizowanych za kwotę blisko 5 mln zł. Inwestycja nie mogłaby zostać zrealizowana, gdyby nie dofinansowanie w wysokości 80% kosztów pozyskane przez Burmistrza Tłuszcza Paweł Bednarczyk z funduszy unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Projekt był realizowany w partnerstwie z Gminą Strachówka oraz Kolejami Mazowieckimi, które były odpowiedzialne za informację i promocję projektu.
Celem projektu był zintegrowanie transportu indywidualnego i zbiorowego oraz ułatwienie w tworzeniu przejazdów łączonych- autobus- kolej, samochód- kolej oraz rower- kolej. Mamy nadzieje, że dzięki tej inwestycji zwiększy się komfort podróżnych, a wasze pojazdy będą bezpieczne.
Przedmiotowe zadanie uzyskało dofinansowane w ramach działania: 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, Podziałania 4.3.1 Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej, Osi priorytetowej IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020. Budowa parkingu to koszt blisko 5 mln zł, z czego 80% środków pochodzi ze środków zewnętrznych.
/Info Gmina Tłuszcz/

171 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
Podsumowanie powiatowych inwestycji drogowych

W ostatnim czasie, Starosta Adam Lubiak zaprezentował mieszkańcom powiatu wołomińskiego podsumowanie najważniejszych powiatowych inwestycji, zrealizowanych w obecnej kadencji. Wśród omawianych...

Zamknij