ggg

Pamiętamy i ta pamięć nadal w nas żyje…

W Rezerwacie Przyrody Mokry Jegiel dnia 7 września odbyła się uroczystość upamiętnienia miejsca spoczynku 50 Żydów zamordowanych przez Niemców 8 stycznia 1943 r. w sadowieńskim lesie.

Organizatorami uroczystości była Fundacja Pamięć, która Trwa, z prezesem Zbigniewem Nizińskim na czele, wójt Gminy Sadowne Waldemar Cyran oraz Nadleśnictwo Łochów.
W uroczystościach7 września 2022 r. wzięli udział: Maciej Górski Poseł na Sejm RP, Jakub Beczek – przedstawiciel Kancelarii Prezydenta RP Andrzeja Dudy, Naczelny Rabin Polski Michael Schudrich, ks. Proboszcz parafii Sadowne Antoni Kunicki, Iwona Wasilewska – Zastępca Dyrektora Muzeum w Treblince, Józef Maliński Prezes Gminnego Koła Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych w Stoczku wraz z pocztem, reprezentanci Nadleśnictwa Łochów: Wojciech Zakrzewski, Mirosław Rychtra, Tadeusz Tomasik, uczniowie i nauczyciele szkół w Sadownem wraz z dyrektorami Sławomirem Ryszawą i Małgorzata Koroś, radna powiatowa Małgorzata Zyśk, radni gminni, sołtys, harcerze oraz mieszkańcy.
Uroczystości rozpoczęły się powitaniem gości przez Wójta Waldemara Cyrana. O genezie pomysłu upamiętnienia miejsca spoczynku 50 Żydów zamordowanych przez Niemców opowiedział Prezes Fundacji Pamięć, która Trwa Zbigniew Niziński. Następnie Sławomir Akonom – nauczyciel historii i lokalny patriota przedstawił zarys historyczny wydarzeń. W bardzo ciekawy sposób opowiedział o tym skąd wzięli się Żydzi na terenie gminy Sadowne, czym się zajmowali i ilu ich było. Po wysłuchaniu prelekcji nastąpiło odsłonicie tablicy oraz odmówienie modlitwy przez Rabina Michaela Schudricha oraz ks. Antoniego Kunickiego. Uczestnicy oddali hołd i cześć zamordowanym przez złożenie przez delegacje okolicznościowych wieńcy i kwiatów. Na zakończenie zebrani ustawili się do wspólnego zdjęcia, które będzie świadectwem, tego jak żywa jest pamięć lokalnej społeczności, szczególnie w dzisiejszych niełatwych historycznie czasach kolejnej wojny.

/oprac. KW/

579 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Pierwsza Debata Oświatowa

6 września w Szkole Podstawowej nr 3 im. Marii Konopnickiej w Łochowie odbyła się debata oświatowa. Wydarzenie to rozpoczęło realizację...

Zamknij