ggg ggg ggg ggg

Pamięć o powstaniu styczniowym w kamieniu wyryta (25.06.2013)

Za podjęcie nierównej walki w obronie wolności i Ojczyzny 21 czerwca 2013 r. w Brańszczyku odsłonięto tablicę i oddano hołd powstańcom oraz tym, którzy ich ratowali.

Uroczystość niezwykła, przywołująca wielkie patriotyczne wydarzenie – powstanie styczniowe. 21 czerwca w Brańszczyku upamiętniono ozdobnym głazem miejsce, gdzie 150. lat temu działał szpital polowy, a na parafialnym cmentarzu spoczęło 50 poległych od ran  powstańców. Idea narodziła się, jak podczas przemówień przypominał starosta wyszkowski Bogdan Pągowski, podczas obchodów styczniowych br. zainspirowanych przez powiat. Podróż długim szlakiem miejsc upamiętniających powstanie styczniowe zostało zakończone właśnie przy mogiłach powstańców na cmentarzu parafialnym w Brańszczyku. Umieszczono tablicę pamiątkową na kamieniu, który usytuowano tuż przy bramie prowadzącej do Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku, jeszcze na terenie DPS, ale od strony ulicy wydaje się odpowiednim miejscem. Wg informacji historycznych szpital powstał i działał w latach 1863 – 1864 w budynkach dworu w Brańszczyku. W zapiskach jednego z naocznych światków Jana Mroza, nie były to pomieszczenia dworu, ale browaru dworskiego. Szpitalem opiekowała się Aniela Łępkowska. Zbrojny zryw, który jak opisywali goście brańszczykowskiej uroczystości był wydarzeniem tragicznym, lecz przyczynił się do podtrzymania i utrwalenia dążenia naszego narodu do wolności i niepodległości Ojczyzny.


Organizatorami uroczystości byli: Starosta Powiatu Bogdan Pągowski, wójt Gminy Brańszczyk Mieczysław Pękul oraz dyrektor Domu Pomocy Społecznej Danuta Ziomek.
Zaproszeni goście zgromadzili się przed Urzędem Gminy w Brańszczyku. Delegacja pod przewodnictwem Starosty Wyszkowskiego złożyła kwiaty pod pomnikiem poległych podczas II wojny światowej. Uczestnicy w asyście Orkiestry Sił Powietrznych przeszli do miejsca odsłonięcia tablicy przy Domu Pomocy Społecznej. Tam zebranych przywitała dyrektor DPS Danuta Ziomek. Byli to m.in.: minister Bożena Żelazowska – zastępca kierownika Wydziału ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, przedstawiciel Wojewody Mazowieckiego Artur Subda – zastępca dyrektora Wydziału Polityki Społecznej, Marian Krupiński – radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego, płk. Kazimierz Pogorzelski, radni powiatowi i gminni na czele z przewodniczącą Beatą Pieńkos, przedstawiciele organizacji kombatanckich, duchowieństwo, delegacje instytucji i urzędów z terenu powiatu wyszkowskiego, służby mundurowe, poczty sztandarowe z udziałem młodzież szkolnej i straży oraz mieszkańcy.

Minister Bożena Żelazowska, starosta Bogdan Pągowski, wójt Gminy Brańszczyk Mieczysław Pękul, płk. Pogorzelski oraz dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku Danuta Ziomek odsłonili tablicę, a proboszcz Parafii Brańszczyk ks. Paweł Stachecki odmówił modlitwę i poświęcił. Wysłuchano też programu w wykonaniu młodzieży, która zaprezentowała m.in. pieśni kościelne. Następnie delegacje złożyły wiązanki kwiatów. Niezwykle uroczystym momentem było zagranie solo na trąbce pieśni pt. „Jak to na wojence ładnie” oraz udział żołnierzy jednostki wojskowej i salwa honorowa, którą oddali, aby upamiętnić bohaterskich przodków – powstańców styczniowych. Za udział żołnierzy i Orkiestry Wojskowej Sił Powietrznych należy podziękować płk. Kazimierzowi Pogorzelskiemu. Minister Bożena Żelazo podkreślała, że dla młodzieży jest to wielka lekcja historii. Dyrektor Artur Subzda odczytał list od wojewody Jacka Kozłowskiego, a płk. Pogorzelski list od dowódcy Sił Powietrznych. Radny Marian Krupiński złożył podziękowania i gratulacje organizatorom i staroście, którzy podjęli się dzieła upamiętnienia tego szczególnego miejsca. Z kolei starosta Bogdan Pągowski zakończył wypowiedz słowami: „Powstańcom należy się cześć i tę cześć dziś im oddajemy”.


Uroczystość była podniosła i przepojona patriotyzmem. Jedynym minusem było zbyt długie przetrzymanie uczestników, gości oraz młodzieży w pełnym słońcu. Wydaje się, że nie było to konieczne, gdyż większą część uroczystości można było poprowadzić w zacienionym parku Domu Pomocy Społecznej. Tam też wreszcie zaproszono wszystkich na program artystyczny, w którym wystąpili uczniowie Publicznego Gimnazjum w Brańszczyku. Przedstawili rys historyczny i pamiętniki naocznych światów oraz uczestników powstania styczniowego pod kierownictwem Joanny Suchenek i Edyty Różańskiej. Swoje umiejętności zaprezentowała również orkiestra „Darmanista” oraz bardzo utalentowany młody wokalista grupy wykonujący kilka pieśni i piosenek wojskowych oraz powstańczych. Spotkanie zakończył poczęstunek.
/Janina Czerwińska/

Galeria zdjęć

2 490 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Huczne świętowanie z okazji 50-lecia Zalewu Zegrzyńskiego!!! (18.06.2013)

Moc atrakcji i koncerty topowych zespołów: Boys, Volver i Brodka czekały na wszystkich, którzy w minioną sobotę, 15 czerwca zdecydowali...

Zamknij