ggg ggg ggg ggg

Otwarcie Rybackiego Centrum w Jackowie Dolnym

W sobotę, 13 października br. w Jackowie Dolnym oddano do użytku nowy obiekt na terenie gminy Somianka.

Lokalna społeczność tejże miejscowości wzbogaciła się o nowe centrum rekreacji pod nazwą „Rybackie Centrum Turystyczno–Rekreacyjne”. Po poświęceniu budynku przez proboszcza Parafii Narodzenia Najświętszej Maryii Panny w Popowie Kościelnym ks. Remigiusza Stacherskiego, uroczystego otwarcia dokonał Wójt Gminy Somianka Andrzej Żołyński. Wstęgę przecięli jednocześnie Wójt Gminy Somianka Andrzej Żołyński, sołtys Jackowa Dolnego Kazimierz Mosak, właściciel Firmy „Rembud”, radny Rady Gminy Somianka Leszek Kozon oraz ks. Remigiusz Stacherski.
Tego dnia jednocześnie odbyła się LV zwyczajna sesja Rady Gminy Somianka, na uroczystości oprócz władz samorządu Wójta Andrzeja Żołyńskiego, a także Zastępcy Wójta Agnieszki Salwin, gościli również radni Rady Gminy Somianka; sołtysi gminy Somianka; Radny Województwa Mazowieckiego Marian Krupiński; Radni Powiatowi: Tadeusz Kuchta i Wojciech Kozon; Skarbnik Gminy Somianka Anna Królikowska; Sekretarz Gminy Somianka Teresa Lipska; przedstawiciele jednostek samorządowych oraz licznie przybyli mieszkańcy Jackowa Dolnego.
Rozpoczęcia sesji dokonał Krzysztof Rakowski – przewodniczący Rady Gminy Somianka. Jednym z punktów było podsumowanie kończącej się kadencji władz Gminy Somianka.
Główne Inwestycje zrealizowane i w trakcie realizacji w kadencji 2014 – 2018 to:

* Przebudowa drogi transportu rolnego we wsi Wielęcin (Henrysin),
* Budowa drogi powiatowej na odcinku Wyszków-Rybno-Somianka w miejscowości Michalin,
* Przebudowa drogi transportu rolnego w miejscowości Jasieniec,
* Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zdziebórz,
* Budowa drogi powiatowej na odcinku Ostrowy – Nowe Kręgi,
* Przebudowa drogi gminnej relacji Jackowo Górne – Jackowo Dolne,
* Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Kozłowo,
* Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kręgi,
* Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Ulasek,
* Przebudowa drogi gminnej relacji Zdziebórz-Skorki-Stare Kozłowo,
* Przebudowa drogi gminnej relacji Celinowo-Suwin,
* Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Somianka,
* Budowa drogi w miejscowości Somianka,
* Przebudowa drogi gminnej relacji Suwin-Stare Płudy-Somianka-Parcele,
* Przebudowa drogi gminnej relacji Nowe Wypychy – Stary Mystkówiec,
* Przebudowa drogi transportu rolnego w miejscowości Wólka Somiankowska,
* Utwardzenie placu przy remizie OSP w Barcicach,
* Utwardzenie placu przy remizie OSP w Somiance,
* Utworzenie strefy aktywności w miejscowości Wielątki Rosochate,
* Utworzenie strefy aktywności w miejscowości Somianka-Parcele,
* Utworzenie 4 stref aktywności (OSA) w gminie Somianka w miejscowościach (Popowo Kościelne, Ulasek, Wola Mystkowska, Somianka-Parcele),
* Termomodernizacja budynku gminnego w miejscowości Michalin,
* Termomodernizacja budynku gminnego w miejscowości Wielęcin,
* Zagospodarowanie terenu placu zabaw w Kręgach w celu utworzenia centrum miejscowości,
* Przebudowa rynku wiejskiego stanowiącego centrum miejscowości Popowo Kościelne,
* „Budowa hali targowej i wiaty targowej” w ramach projektu Mój Rynek w Somiance-Parcele,
* Budowa Rybackiego Centrum Rekreacyjno-Turystycznego w Jackowie Dolnym,
* Budowa Powiatowego Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego Rybołówstwa w Popowie Kościelnym,
* Odrestaurowanie pałacu w Kręgach (budynku szkoły).

Wydatki poniesione na inwestycje w latach 2014 – 2018, wyniosły 37.601.990,00zł. w tym 22.702.385,00zł. to środki pozyskane na inwestycje z zewnątrz.
Podsumowując poinformował, że czasopismo „Wspólnota”, opublikowało ranking za lata 2014-2016 pod kątem inwestycji. Pokazał on ilość środków przypadających na jednego mieszkańca na terenie Polski, który stawia gminę Somianka na 47 miejscu na terenie całej Polski spośród 1559 gmin w kraju, na tle województwa na 7 miejscu, a na tle powiatu na 1 miejscu.
Radny Województwa Mazowieckiego Marian Krupiński pogratulował osiągnięć Wójtowi Gminy i Radzie Gminy mówiąc , iż jest to dorobek imponujący patrząc na ranking na tle całego kraju.

/Info/

3 799 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Plener malarski

W niedzielę we wsi Krupińskie (gmina Sadowne) odbył się plener malarski. Dopisała pogoda, jak i uczestnicy. Każdy mógł wybrać odpowiednią...

Zamknij