ggg ggg

Osłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej pamięci kardynała Stefana Wyszyńskiego

20 września 2020 r. w parafii pw. WNMP w Strachówce, w roku planowanej beatyfikacji Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego, została odsłonięta tablica poświęcona Jego pamięci oraz poświęcony odnowiony Ołtarz.

Inicjatorem upamiętnienia pobytu Prymasa Tysiąclecia w parafii i wkładu w budowę tutejszego kościoła była Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Strachówki Krystyna Ołdak. Aktu poświęcenia dokonał Ordynariusz Diecezji Warszawsko-Praskiej J.E. Ks. Biskup Romuald Kamiński. Organizatorem uroczystości było Stowarzyszenie Przyjaciół Strachówki i Proboszcz Parafii pw. WNMP w Strachówce ks. Mieczysław Jerzak. Odsłonięciu tablicy towarzyszyła wystawa fotograficzna oraz publikacja zawierająca m.in. teksty kazań Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ówczesnego Biskupa Diecezjalnego wygłoszone 17 maja 1970 roku oraz 1 i 2 maja 1976 roku w miejscowej parafii w Strachówce. Tablica Pamięci została wykonana w ramach projektu „Pamięci Stefana Kardynała Wyszyńskiego” współfinansowanego ze środków budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.
Powitania Księdza Biskupa dokonał Proboszcz Parafii ks. Mieczysław Jerzak prosząc o dokonanie aktu poświęcenia nowego ołtarza. W ołtarzu według projektu s. Moniki Lewandowskiej (z nową nastawą, odnowionym tabernakulum i krzyżem) umieszczono kopię obrzu Guido Reniego „Wniebowziecie Najświętszej Mayii Panny” autorstwa Julity Gołębiewskiej. W homilii ordynariusz diecezji warszawsko-praskiej mówił: Taki piękny dzień przypadł nam, aby ucztować przy stole Pańskim, chwalić Boga i dziękować ludziom i korzystać z tych Bożych darów po to, aby – gdy skończy się nasza droga – przyjęto nas w podwoje Domu Bożego. Taka jest rzeczywistość, taki jest scenariusz naszego życia. Kiedy Bóg obdarza nas życiem, to wyprawia nas w pielgrzymkę.
Wprowadzenia do poświęcenia i odsłonięcia Tablicy upamiętniającej Kardynała Stefana Wyszyńskiego dokonała Krystyna Ołdak – prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Strachówki. Przypomniała rolę Prymasa w historii Polski w której zapisał się jako Prymas Tysiąclecia, niezłomnej wiary chrześcijanin niosący nadzieję w trudnych czasach komunistycznych, niezłomny w wierze, wielki patriota, prowadzący polski Kościół w najtrudniejszym czasie dla katolicyzmu. Krystyna Ołdak powiedziała m.in.: W uznaniu nieocenionych zasług dla Polski, naszej parafii i upamiętnieniu związków ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego ze Strachówką, my Parafianie podjęliśmy dzieło upamiętnienia Jego roli w życiu naszej wspólnoty już w 2014 roku. Wówczas na wniosek Stowarzyszenia Przyjaciół Strachówki z licznym poparciem mieszkańców została nadana nazwa ulicy Prymasa Stefana Wyszyńskiego w naszej miejscowości. Odbył się też konkurs wiedzy dla młodzieży oraz pielgrzymka Parafian do Zuzeli, miejsca urodzenia Prymasa oraz do Kamieńczyka. Od kilku lat czekaliśmy z wielką nadzieją na zakończenie procesu beatyfikacyjnego włączając o nią swoje modlitwy i z wielka radością przyjęliśmy ogłoszenie, że beatyfikacja Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego odbędzie się w roku 2020. Stowarzyszenie Przyjaciół Strachówki podjęło wówczas kontynuację działań zmierzające ku upamiętnieniu związków Prymasa Tysiąclecia z naszą Parafią poprzez ufundowanie Tablicy Jego pamięci, bo dzięki przekazywanym informacjom przez starsze pokolenie wiedzieliśmy że w trudnych czasach komunizmu, z wielką troską pochylał się nad budową naszej świątyni i dokonał z Kapłanami i Parafianami Wielkiego Dzieła, jakie My staramy się dzisiaj kontynuować. Nasza Parafia została erygowana dekretem Ks. Arcybiskupa Stefana Wyszyńskiego, w dniu 15 kwietnia 1951 roku. Trwające ponad dziesięć lat prace organizacyjne i budowlane, przy udziale kolejnych proboszczów i ogromnej woli parafian, ich ofiarności i uporowi zostały zakończone w 1961 roku. To przez ręce Sługi Bożego Księdza Kardynała nasz parafialny Kościół został konsekrowany w dniu 17 maja 1970 roku. W tym dniu Kardynał Stefan Wyszyński powiedział m.in. „Podjęliście pracę niezwykle trudną, niemalże nad wasze siły i możliwości. Dokonaliście dzieła, które dziś pokonsekrowaliśmy. Rozpalone na ścianach i ołtarzowej płycie światła płonąć tu będą zawsze…” Po raz drugi oficjalnie gościliśmy Księdza Kardynała w dniach 1 i 2 maja 1976 roku w 25-ą rocznicę erygowania parafii. Odbyło się wówczas poświęcenie krzyża misyjnego i było zwieńczeniem kończących  się wówczas misji parafialnych jako wotum wdzięczności za ćwierćwiecze istnienia parafii. Usłyszeliśmy wówczas słowa: „Nie pierwszy raz tutaj jestem, przychodziliśmy tu jeszcze wtedy, gdy świątyni nie było, gdy jeszcze modliliście się w remizie strażackiej. Przychodziliśmy tu, gdy zakładano fundamenty, gdy wznoszone były mury świątyni, chodziliśmy po rusztowaniach, później tę świątynię poświęciliśmy, słowem jesteśmy związani jako świadkowie żywej wiary i Waszej ofiarności, dzięki której posiedliście dzisiaj własną świątynię i radujecie się nią, bo jest mieszkaniem Boga z ludźmi. Niech to wszystko co uczyniliście dla chwały Bożej obficie się Wam nagrodzi błogosławieństwem Ojca, Syna i Ducha świętego”.
Prosząc J.E. Księdza Biskupa o poświęcenie Tablicy Krystyna Ołdak powiedziała, że (…) tablica ma być znakiem przypominającym o Ojcowskich związkach Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego z naszą parafią napełniając nasze serca wdzięcznością i dumą, a Myśli Prymasa Tysiąclecia będą nam służyć jako swoiste „drogowskazy” w służbie Bogu i Ojczyźnie.
Odsłonięcia Tablicy dokonał dziekan jadowski ks. Prałat Bogdan Lewiński, proboszcz parafii Strachówka ks. Mieczysław Jerzak, prezes stowarzyszenia Krystyna Ołdak z towarzyszeniem wicestarosty powiatu wołomińskiego Piotra Borczyńskiego, wójta Gminy Strachówka i druhów OSP Strachówka Adama Powierzy i Sylwestra Ołdaka.
Po odsłonięciu i poświęceniu Tablicy ks. Biskup zaintonował Apel Jasnogórski, a delegacje Rady Powiatu Wołomińskiego i członkowie PiS okręgu Jadów-Strachówka złożyły kwiaty.
Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Strachówki podziękowała wszystkim, którzy towarzyszyli i wspierali ją i stowarzyszenie w pracach nad upamiętnieniem Prymasa Tysiąclecia. Za udzielony Patronat Honorowy podziękowała J. E. Biskupowi Romualdowi Kamińskiemu, Instytutowi Dziedzictwa Myśli Narodowej, Instytutowi Prymasowskiemu (dzięki któremu odnaleziono treści kazań Prymasa wygłoszone w parafii), Samorządowi Województwa Mazowieckiego i Urzędowi ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych za udzieloną dotację z budżetu i współfinansowanie Tablicy, Zarządowi Powiatu Wołomińskiego ze Starostami na czele za docenienie działań zaś za patronat medialny Tygodnikowi Idziemy  i Kurierowi W. Krystyna Ołdak podziękowała przede wszystkim Proboszczowi Parafii Księdzu Mieczysławowi Jerzakowi, który od początku wspierał stowarzyszenie w podjętych działaniach i towarzyszył na każdym etapie realizacji.
W uroczystości uczestniczyli: duchowni z pobliskich parafii, przedstawiciele samorządu powiatowego: przewodniczący Rady Powiatu Adam Pietrzak, wicestarosta Piotr Borczyński, członek Zarządu Powiatu Wołomińskiego Paweł Dąbrowski, radni Powiatu Wołomińskiego, przewodnicząca Rady Gminy Strachówka Anna Ołdak i radni Rady Gminy Strachówka, Wójt Gminy Strachówka, Robert Szydlik reprezentujący Dyrektora Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej Jana Żaryna, Karol Małolepszy reprezentujący Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika, sołtysi gminy Strachówka, druhowie OSP Strachówka i OSP Równe, członkinie KGW Strachówka, KGW Równe i KGW Borucza, budowniczy odnowionego ołtarza, członkowie Stowarzyszenia Przyjaciół Strachówki oraz licznie zgromadzeni parafianie i goście.
/Info/

4 257 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Niezłomny żołnierz, symbol nieustępliwej walki za Ojczyznę – mjr Henryk Dobrzański „Hubal”

Poręba, gmina Brańszczyk i cały powiat wyszkowski uczcili 81. rocznicę pobytu mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w Porębie. Uroczystość zaplanowano w...

Zamknij