ggg
ggg ggg

Opłata adiacencka – dla kogo dobra i dlaczego niekorzystna dla mieszkańców

Na wniosek burmistrza Wyszkowa Grzegorza Nowosielskiego, radni Rady Miejskiej podczas sesji na początku grudnia 2020 r. zajęli się sprawą opłaty adiacenckiej i przy sporym sprzeciwie jak na tą radę i tak uchwalili nowe obciążenie dla mieszkańców.

Opłata pobierana na rzecz gminy naliczana od różnicy wartości nieruchomości przed i po podziale ma wynosić 25%. Mocno wątpliwa sprawa, bo w większości gmin taki podatek nie jest pobierany. Jeśli jednak jest naliczany to nie w takiej wysokości. To będzie taki nowy podatek od wzrostu wartości gruntu i ma oczywiście zostać wyliczony przez rzeczoznawcę. Tak, więc nie kończy się to na tych 25%, przecież rzeczoznawca za darmo nie będzie pracował. Słuchy nas dochodzą, że wiele osób zadbało o zdobycie uprawnień rzeczoznawcy nieruchomości. Jakoś o tym, że szacowane korzyści przez urząd miejski na kwotę 300 – 400 tys. zł rocznie w gminie Wyszków, staną się rzeczywistą barierą dla mieszkańców, niewiele osób wspominało. Podziałów dokonują właściciele, nie tylko dlatego, że chcą sprzedać działki, ale również, że chcą przekazać je swoim dzieciom. A w świetle informacji udzielanych na sesji wynika, że liczy się sam fakt podziału, a nie, kto zostanie nowym właścicielem podzielonej działki. Taka działka właściwie od razu będzie podlegać opłacie, bo wystarczy, że gmina wybuduje drogę, czy zostaną dokonane jakieś przyłącza, to wartość gruntu zostanie podwyższona. Radni słusznie zauważali, że to jest zbyt duży procent. Opłata będzie miała często negatywny wpływ na decyzję właścicieli, a gmina miasto i Wyszków ma dużo terenów, które są odrolniane, zmieniane są plany zagospodarowania pod kątem zmiany gruntów na działki budowlane. Trzeba dla nowych mieszkańców budować drogi, podłączać instalacje, itp. Dotychczas gmina Wyszków ponosiła koszty odszkodowań związane z wykupem pod drogi – jak tłumaczyła naczelnik Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego Iwona Kozon i zapłaconych kwot nic gminie nie rekompensowało. No to urzędnicy postanowili wspomóc samorząd i to kosztem mieszkańców. A dotkniętych koniecznością uiszczenia opłat będzie wielu. Nie bacząc na podatki, jakie płacimy gminie, zdaniem naszej władzy, należy się rekompensata i to w dobie pandemii oraz niedawnych decyzji Rady Miejskiej o podniesieniu podatków od nieruchomości. Jakie jest wytłumaczenie – brak pieniędzy z podatków i opłat do kasy gminy odbije się na zaplanowanych przez urząd i wprowadzanych przez radnych planowanych do realizacji inwestycji. Wydaje się, że powinniśmy wrócić do ogólnej dyskusji na temat inwestycji w Wyszkowie: ile? jakie? jak kosztowne propozycje włączyć do realizacji? Jak na razie mamy problem dużej ilości pieniędzy na projekty lub wpłaty własne do projektów nie całkiem udanych na terenie miasta i gminy. Stale, co roku rosnące podatki od nieruchomości, dodatkowe opłaty takie jak ta opłata adiacencka, wykupy gruntów przez miasto, zamiany, scalania w szalonym tempie, budowane coraz to nowe drogi, ulice, place, … Gdzieś trzeba się przecież zatrzymać i pomyśleć o mieszkańcach, bo przecież każda inwestycja powoduje konieczność następnej i następnej, i coraz większych nakładów.
Wracając do nowej opłaty, to głosami radnych – za (Radosława Biernackiego, Bogdana Kuchty, Czesława Lacha, Andrzeja Lewandowskiego, Waldemara Paradowskiego, Elżbiety Piórkowskiej, Piotra Pokraśniewicza, Mirosława Powierzy, Wojciecha Rojka, Mateusza Śniadały, Marka Tautera, Grzegorza Wyszyńskiego) przy dwóch głosach wstrzymujących się (Danuta Kukwa i Eugeniusz Zaremba), jednego niegłosującego (Dariusz Glinka), jednego nieobecnego (Jan Abramczyk) oraz zbyt małej liczby radnych występujących przeciw regulacjom zaproponowanym przez burmistrza Grzegorza Nowosielskiego i jego urzędników, bo przeciwnych, okazało się pięcioro (Monika Bieżuńska, Mariola Brzezińska, Bogdan Osik, Adam Szczerba i Paweł Turek), uchwała o wprowadzeniu opłaty została przyjęta.

/Janina Czerwińska/

360 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
Nagroda za talent i ciężką pracę

Po raz kolejny uczniowie wyszkowskich szkół średnich otrzymali stypendia Prezesa Rady Ministrów. 8 uczniów ze szkół, dla których organem prowadzącym...

Zamknij