ggg ggg

Ogromne środki, ambitne cele Powiatu Ostrowskiego

Wywiad ze Starostą Ostrowskim, panem Zbigniewem Chrupkiem

KURIER W…
Chcielibyśmy porozmawiać na temat bieżącego, już mijającego roku 2022 z uwzględnieniem tego, co Pan Starosta uznaje za bardzo dobre z punktu widzenia powiatu. Pomówić o tym, co wydarzyło się pozytywnego, m.in. w inwestycjach, pozyskiwaniu środków zewnętrznych oraz o innych sprawach, które uznaje Pan za bardzo dobre dla społeczności powiatu ostrowskiego.

Starosta Ostrowski, pan Zbigniew Chrupek
Witam serdecznie wszystkich czytelników Kuriera W…
Ten rok był dla nas wszystkich bardzo dynamiczny z wielu względów: wojna za granicą, koniec pandemii, bieżące wyzwania… Chciałbym zwrócić uwagę, że dzięki wsparciu polskiego rządu wszystkie problemy, które były, łatwiej mogliśmy pokonać. Problemy, o których mówię, dotyczyły głównie braku środków na realizację naszych zamierzeń.
Sztandarowe inwestycje, które wykonaliśmy lub dokończyliśmy w tym roku i które zostały oddane do użytkowania to zarówno inwestycje drogowe jak i kubaturowe oraz wiele mniejszych, które dla społeczeństwa mają istotne znaczenie. Powiat Ostrowski może pochwalić się licznymi inwestycjami drogowymi, a jedną z nich jest piękny odcinek drogi powiatowej nr 2639W Fidury – Koziki z perspektywą na przyłączenie jej do węzła Nagoszewo. Należy podkreślić duże kwoty, jakie rząd polski nam przekazał w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Koszt robót na drodze Fidury – Koziki wyniósł ponad 8 milionów, przy czym z otrzymaliśmy ponad 5 mln 600 tys. Dofinansowania z rządowego programu RFRD. Pozostałe koszty zostały podzielone na pół z gminą: 1 mln 200 tys. Powiat i 1 mln 200 tys. gmina Ostrów Mazowiecka. Taką mamy strukturę podziału kosztów we wszystkich inwestycjach powiatowych. Następna droga to Brok – Stare Kaczkowo – przepiękny odcinek długo oczekiwany przez mieszkańców gminy Brok. Inwestycja Brok – Kaczkowo to koszt 4 milionów 727 tys. zł, w tym z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymaliśmy 2,5 miliona zł, z RSO 226 tys. Zł, a pozostałe środki podzielone zostały na gminę Brok i Powiat Ostrowski. Dodatkowo ze środków rządowych z rezerwy referencji ogólnej otrzymaliśmy 226 tys. zł. Ze środków FOGR dofinansowano budowę kolejnego odcinka drogi Kępiste – Borowe w gminie Zaręby Kościelne. Krótki odcinek, dwa niebezpieczne zakręty, więc konieczne było wykonanie tych prac. Kolejna bardzo ważna inwestycja to most w Gumowie na terenie gminy Stary Lubotyń – jej koszt to 4,5 miliona, w tym z RSO dostaliśmy 2 miliony 300 tysięcy.
Z mniejszych inwestycji drogowych, ale bardzo ważnych, o których należy wspomnieć to wykonanie przejść dla pieszych w miejscach szczególnie niebezpiecznych. Pierwsze z nich w Starym Kaczkowie w gminie Brok. No i kwota niebagatelna, bo 303 tys. zł (całkowita wartość), w tym dofinansowanie 200 tys. Zł z RFRD, a pozostała kwota ze środków gminy i powiatu. Kolejne przejście wybudowaliśmy dla pieszych w Ugniewie, gmina Ostrów Mazowiecka. To duża miejscowość, a miejsce, w którym powstało przejście – bardzo niebezpieczne. Na skrzyżowaniu z drogą wiodącą w kierunku szkoły w Ugniewie było wiele wypadków. Realizacja inwestycji podniosła bezpieczeństwo mieszkańców. Koszty wyniosły 350 tys. zł, natomiast dofinansowanie to prawie 300 tys. zł. Przejście powstało również przy szpitalu w Ostrowi Mazowieckiej. Jego koszt to 116 664 zł, a dofinansowanie ponad 103 tys. zł, więc koszty prawie w stu procentach zostały pokryte z dofinansowania.
Inwestycji wykonanych, jak państwo widzicie, jest bardzo dużo. Jeśli chodzi o inwestycje planowane na przyszły rok lub takie, które są w trakcie realizacji to na nie też otrzymaliśmy już dofinansowanie i niektóre z nich zostały już rozpoczęte. Myślę tu między innymi o inwestycji w gminie Zaręby Kościelne. Całkowity koszt to jest prawie 16 milionów, a dofinansowanie otrzymaliśmy w kwocie 10,5 miliona. Pozostałe koszty dzielimy na pół z gminą Zaręby, jak wszędzie. Obecnie jest realizowana droga w Gąsiorowie, również w gminie Zaręby Kościelne, a dokładniej mówiąc jest to droga przebiegająca przez Gąsiorowo w kierunku torów kolejowych. To inwestycja za prawie 10 mln zł (całkowity koszt), w tym prawie 6 mln z dofinansowania rządowego (RFRD). Droga w centrum Wąsewa – całkowity koszt to 4 mln 100 tys. zł. Z programu Polski Ład otrzymaliśmy 2 miliony 798 tys. zł, zaś pozostałe koszty dzielimy z gminą Wąsewo. Droga w gminie Andrzejewo, Jasienica – Stara Ruskołęka, całkowity koszt budowy – 12 mln 800 tysięcy złotych, z czego 10 milionów 245 tysięcy otrzymaliśmy z programu Polski Ład. Bardzo wysokie dofinansowanie! Pozostałe koszty własne dzielimy z gminą Andrzejewo po równo, 1 mln 200 tys. zł gmina i 1 mln 200 tys. zł powiat. W planie jest budowa drogi Grądy – Dybki, łączącej drogę krajową nr 60 w miejscowości Grądy w powiecie ostrowskim aż do węzła Dybki na trasie S-8 również w naszym powiecie. W realizacji inwestycji współpracują gminy: Długosiodło, Wąsewo, Ostrów Mazowiecka oraz Powiat Ostrowski i Powiat Wyszkowski. Będzie to naprawdę duże przedsięwzięcie. Zadanie będzie wykonywane etapami, obecnie jesteśmy na etapie projektowania.

KURIER W… – Środki napływające do Powiatu Ostrowskiego zapewne nie dotyczą tylko inwestycji drogowych?

Starosta Ostrowski, pan Zbigniew Chrupek:
Jeśli chodzi o inne inwestycje, takie już nie drogowe, to są między innymi: remont łazienek w Zespole Szkół im. St. Staszica w Małkini Górnej za 100 tys. zł, remont sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej – całkowity koszt 900 tys. zł, z czego 456 tys. to środki z programu Sportowa Polska, remont sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej – całkowity koszt prawie 560 tys. zł. Z dofinansowaniem ze środków samorządu Województwa Mazowieckiego w wysokości 300 tys. zł powstało ogrodzenie przy Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej za prawie 400 tys. zł.

KURIER W… – Wydaje się, że Pan Starosta oraz Zarząd Powiatu myśli też o dynamicznym rozwoju i zabiega o pozyskanie środków na inne inwestycje i zadania?

Starosta Ostrowski, pan Zbigniew Chrupek:
Z kubaturowych inwestycji planujemy wykonanie sali gimnastycznej z windą w Zespole Szkół Specjalnych w Starym Lubiejewie. Inwestycja została skalkulowana na kwotę ponad 2 mln 120 tys. zł. Z PFRON-u otrzymaliśmy 974 tys. złotych. Boisko w Małkini Górnej przy Zespole Szkół im. S. Staszica – całkowity koszt szacowany na 3 miliony 670 tys. zł. Przetarg na realizację inwestycji jest już rozstrzygnięty, został też wyłoniony wykonawca. Z projektu Sportowa Polska otrzymamy na ten cel prawie półtora miliona zł. Planowane są również duże inwestycje, które są obecnie na etapie projektowym, ale środki na nie już otrzymaliśmy. Mam na myśli drogę relacji Zuzela – Szulborze -dofinansowanie w wysokości ok. 14 milionów, a całkowity koszt szacowany jest na 20 milionów złotych. Zamierzamy rozpocząć tę inwestycję po uzyskaniu pozwolenia, które otrzymamy w najbliższym czasie . Organizujemy już przetarg i sądzimy, że w przyszłym roku budowa ruszy. Mimo że to długi odcinek, to jest duża szansa, że będzie skończony do końca przyszłego roku. Planowana jest również przebudowa boiska przy Zespole Szkół Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej. Obecnie jest to boisko trawiaste i w nie najlepszym już stanie… Uczniowie, uczęszczający do dużej szkoły, jaką jest Zespół Szkół potrzebują tego boiska. Planujemy pełnowymiarowy obiekt o wymiarach 60 x 100 m, z budynkiem gospodarczym z tyłu. Tam będą łazienki, szatnie, pomieszczenia dla trenerów. Ma to być budynek, który będzie użytkowany także po godzinach pracy szkoły przez sportowców, którzy przyjadą z zamiarem trenowania czy rozgrywania meczów.
Mógłbym tak jeszcze długo wymieniać projekty, z którymi jesteśmy na etapie projektowania. Wspomnę tylko o inwestycji w gminie Boguty Pianki. Projekt jest w fazie opracowania. Zakłada budowę chodnika od drogi wojewódzkiej do kościoła. Mamy też w planie budowę ścieżki pieszo – rowerowej między Ugniewem 1 a Ugniewem 2. Wszyscy mieszkańcy wiedzą o czym mówię. Jest to odcinek przebiegający w polu, którym młodzież i dzieci wędrują do naszych szkół w mieście. Szkoła podstawowa jest, owszem, w Ugniewie, ale już szkoły średnie są w Ostrowi Mazowieckiej. Niejednokrotnie młodzież albo przyjeżdża rowerami, albo pieszo wędruje do Ostrowi. To pilna sprawa, a my już z panem wójtem jesteśmy domówieni. Gmina na to przeznacza środki, my również i liczymy na dofinansowanie zewnętrze. Z dobrych źródeł wiemy, że mają być jeszcze w tym roku. Myślę, że takich drobniejszych projektów będzie jeszcze więcej, bo pomysłów na poprawę infrastruktury, a tym samym komfortu życia mieszkańców Powiatu mamy bardzo dużo. Cieszymy się też ogromnie i to trzeba wyraźnie powiedzieć, z naszych wspólnych starań z samorządem Województwa Mazowieckiego, z panem marszałkiem, o remont odcinka torów kolejowych Małkinia Górna – Ostrów Mazowiecka. O tych działaniach wszyscy czytelnicy już wcześniej mogli przeczytać. Mamy informacje, że po remoncie torów pierwszy pociąg osobowy przejedzie na przełomie roku 2026 – 2027. Według mnie jest to jedna z najważniejszych, wręcz kluczowych inwestycji. Powstanie również mała obwodnica Ostrowi. To także efekt współpracy z panem marszałkiem. Inwestycja jest na etapie projektowania. Realizacja węzła S-8 – S-61 też idzie sprawnie, więc perspektywy dla powiatu i miasta są bardzo, bardzo dobre. Cieszymy się z tego ogromnie. Jakbyśmy to razem podliczyli to koszt wykonania odcinka linii kolejowej Małkinia – Ostrów wyniesie ponad 300 milionów złotych! To są gigantyczne środki, które zostały już zainwestowane i planowane są jeszcze na ten najbliższy, nadchodzący rok. Ogromnie się cieszymy, mieszkańcy na pewno też. Nie wspomniałem tutaj o inwestycjach w szpitalu, ale wszyscy, którzy korzystają z opieki zdrowotnej w naszym powiecie na pewno je zauważyli. Pochwalimy się tylko, że dzięki zmianom, jakie zaszły tylko na oddziale ginekologiczno-położniczym liczba urodzeń w naszym szpitalu bardzo wzrosła i obecnie przekracza 700 rocznie. Jesteśmy szpitalem wiodącym w tym zakresie pośród szpitali okolicznych, z czego się ogromnie cieszymy. Cieszymy się też, że panie chcą u nas rodzić. Warunki pobytu przyszłych mam wciąż poprawiamy, bo obecnie wspólnie ze szpitalem realizujemy przedsięwzięcie, polegające na przebudowie bloku ginekologiczno-położniczego. To poprawi zdecydowanie komfort pobytu pań. Bardzo nam na tym zależy.

Myślę, że działań zaplanowanych na nadchodzący rok jest naprawdę dużo. Część z nich już jest realizowana, część jest w fazie planowania, projektowania, mamy też nowe pomysły.

KURIER W… – Wszystkie inwestycje realizowane i planowane wymagają pieniędzy pomimo uzyskiwanego dofinansowania…

Starosta Ostrowski, pan Zbigniew Chrupek:
Ktoś zapyta: A czy wy dajecie radę finansowo? Pilnujemy tego, a osobą, która szczególnie o to dba jest pani skarbnik. To ona racjonalizuje wydatki i wspomaga w realizacji zamierzeń Zarząd Powiatu, którego jestem przewodniczącym.
W naszych działaniach musimy posiłkować się pieniędzmi pożyczonymi. Powiat ma zdolność kredytową, bo trzeba szczerze powiedzieć, że bez kredytów realizacja wielu naszych pomysłów na rozwój Powiatu byłaby utrudniona. Jak możecie sami Państwo ocenić, zakres inwestycji jest bardzo szeroki, ale musimy doganiać Europę.
To jest nasz cel.
Ale zanim przyjdzie czas na kolejne wysiłki dla Powiatu chciałbym, abyśmy wszyscy skupili się na tym, co w najbliższym czasie będzie najważniejsze. Mam na myśli zbliżające się święta, tradycyjnie rodzinne. Wszystkim mieszkańcom Powiatu Ostrowskiego składam życzenia radosnych Świąt Bożego Narodzenia, ciepła i rodzinnej atmosfery przy wigilijnym stole, życzliwości i wszelkiego dobra, oraz wielu pięknych chwil spędzonych przy magicznym świątecznym drzewku i dźwięku kolęd w gronie Najbliższych. Niech nadchodzący Nowy Rok 2023 będzie dla nas wszystkich czasem spokoju, spełnienia marzeń, optymizmu i satysfakcji.

Dziękuję za rozmowę.

/Janina Czerwińska/

491 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
VII Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek pod honorowym patronatem Wójta Gminy Dąbrówka

Piękną tradycją Publicznej Szkoły Podstawowej im. Bitwy Warszawskiej 1920 Roku w Józefowie, stało się organizowanie dorocznego Gminnego Przeglądu Kolęd i...

Zamknij