ggg
ggg ggg

Odszedł człowiek wielkiej dobroci i wiary. Mądry duszpasterz, starający się wszystkich doprowadzić do Boga…

W poniedziałek, 8 marca w Bazylice Mniejszej p.w. Św. Trójcy w Kobyłce, odbyły się uroczystości pogrzebowe Ś.P ks. prał. Jana Andrzejewskiego. Zmarłemu w ostatniej ziemskiej drodze towarzyszyła rodzina, licznie przybyłe duchowieństwo, przedstawiciele władz państwowych i samorządowych oraz mieszkańcy.

Uroczystości pogrzebowe zainaugurowała Msza Święta, którą o godz. 11:00 odprawiono w Bazylice w Kobyłce. Eucharystii przewodniczył JE abp Henryk Hoser, a homilię wygłosił JE bp Romuald Kamiński.
– Stoimy przed trumną ks. prał. Jana Andrzejewskiego. Opuścił nas nagle, ale był już powalony trudną chorobą. Zawsze o nas pamiętał. To był kapłan wybitny, kapłan zasłużony, który był ojcem tej parafii, współtwórcą nadania tej świątyni tytułu Bazyliki Mniejszej. To był kapłan bardzo wszechstronny, który znał swoje owce i dla nich żył, tworzył kościół – powiedział abp Henryk Hoser.
– Kiedy otrzymał święcenia kapłańskie to mogliśmy poznać, że od samych początków był to kapłan gorliwy, pracowity, pobożny, któremu można było powierzyć ogrom zajęć, nie uchylał się od tego. To jest ogromnie ważne, kiedy w sercu młodego kapłana jest to pragnienie oddania się całkowicie na służbę Bogu i ludziom – wspominał biskup warszawsko-praski Romuald Kamiński, podkreślając zasługi zmarłego i stawiając go za wzór młodym księżom.
Podczas Mszy Św. pogrzebowej list pożegnalny od Ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka odczytał szef Gabinetu Politycznego MON, Łukasz Kudlicki informując jednocześnie o trwających staraniach nad godnym uhonorowaniem zmarłego.
Ś.P. ks. prał. Jana Andrzejewskiego pożegnał również starosta wołomiński Adam Lubiak, radny powiatowy Tomasz Szturo przemawiający w imieniu kobyłkowskich szkół, ks. dr Andrzej Rusinowski oraz parafianie.
Po zakończeniu uroczystości w Bazylice nastąpiło złożenie ciała Zmarłego na kobyłkowskim cmentarzu parafialnym.
Warto nadmienić, że uroczystości pogrzebowe odbywające się w Bazylice, transmitowane były na stronie Parafii p.w. Św. Trójcy na Facebooku, dzięki czemu każdy mógł wziąć w nich udział. Było to o tyle ważne, że wiadomość o śmierci ks. prał. Jana Andrzejewskiego zasmuciła nie tylko mieszkańców Kobyłki, ale też całego powiatu wołomińskiego i wszystkich miejscowości, z którymi był związany.
Ś.P. Ksiądz Prałat zmarł nagle w czwartek, 4 marca na plebanii Parafii Św. Trójcy w Kobyłce. Odszedł z tego świata w wieku 69 lat, w 44. roku kapłaństwa.
„Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci ks. prałata Jana Andrzejewskiego – wieloletniego proboszcza Parafii Świętej Trójcy w Kobyłce, dziekana Dekanatu Kobyłka. Ksiądz Prałat był człowiekiem o wielkiej prawości i skromności, pełny ciepła i dobroci, życzliwy ludziom i oddany posłudze duszpasterskiej” – napisano na stronie Starostwa Powiatowego w Wołominie składając rodzinie oraz najbliższym Zmarłego najszczersze kondolencje w imieniu starosty Adama Lubiaka, Zarządu Powiatu oraz Rady Powiatu na czele z jej przewodniczącym Adamem Pietrzakiem.
Jak czytamy w komunikacie Diecezji Warszawsko-Praskiej: Ś.P. ks. prał. Jan Andrzejewski urodził się 4 VI 1951 r. w Bobrku k. Radomia. Pochodził z Parafii św. Jana Chrzciciela w Stromcu (Diecezja Radomska). Święcenia kapłańskie przyjął 5 VI 1977 r. z rąk kardynała S. Wyszyńskiego
Jako wikariusz pracował w parafiach: św. Stanisława BM w Postoliskach (1977-1979; równolegle odbywał studia magisterskie z katechetyki na KUL), Wniebowzięcia NMP w Celestynowie (1979-1981), św. Katarzyny na warszawskim Służewie (1981-1983; AW), MB Królowej Pokoju na warszawskich Młocinach (1983-1985), św. Anny na warszawskim Wilanowie (1985-1987; AW; w tym czasie, w 1986 roku obronił licencjat z katechetyki na UKSW – wówczas ATK), św. Apostołów Piotra i Pawła w warszawskich Pyrach (1987-1988; AW; w 1987 r. zakończył studia doktoranckie z katechetyki na KUL).
15 VI 1988 r. odebrał nominację na administratora parafii Miłosierdzia Bożego w Otwocku-Ługach (1 IX 1989 r. został mianowany jej proboszczem). Ks. Jan Andrzejewski organizował nową parafię we wszystkich wymiarach: administracyjnym, duchowym, materialnym – zbudował kościół, kaplicę, plebanię. Nie obyło się także bez dramatycznych przeszkód: pierwsza prowizoryczna kaplica doszczętnie spłonęła. Kolejna, poświęcona w 1989 r., z czasem okazała się za mała – przeniesiono na Ługi dużą kaplicę z Ursynowa.
Ś.P. ks. prał. Jan Andrzejewski z ogromnym zaangażowaniem podejmował prace nad budowaniem struktur parafialnych. Plac pod budowę kościoła i fundamenty plebanii zostały poświęcone jesienią 1990 r., kamień węgielny świątyni wmurowano w czerwcu 1992 r., poświęcenie domu parafialnego nastąpiło w maju 1993 r., gotowy kościół poświęcono w listopadzie 1995 r., w październiku 1996 r. dokonano poświęcenia trzech dzwonów. Tak energiczne podejście do pracy charakteryzowało go zawsze.
Z końcem sierpnia 1997 r. ks. prał. Jan Andrzejewski został mianowany proboszczem parafii Świętej Trójcy w Kobyłce. Trudno wyczerpać pełną listę jego zasług – jedną z najważniejszych jest doprowadzenie do przyznania tej pięknej barokowej świątyni tytułu Bazyliki Mniejszej (ks. Jan dbał o wszechstronną promocję jej wnętrz – z jego inicjatywy rozpoczęły się międzynarodowe festiwale Perła Baroku, powstawały wydawnictwa, dom pielgrzyma).
Ś.P. ks. prał. Jan Andrzejewski bardzo odpowiedzialnie troszczył się także o inny skarb – Cmentarz Ofiar Wojny 1920 roku w Ossowie i wszelkie pamiątki związane z wojną polsko-bolszewicką (m.in. krzyż upamiętniający miejsce śmierci śp. ks. Skorupki). Zwracał uwagę na aspekt duchowy bitwy (Cud nad Wisłą, objawienie się Matki Bożej). Był administratorem powstałej w Ossowie Parafii MB Zwycięskiej, dbał o sanktuarium ku czci poległych, tworząc tam panteon pamięci wybitnych postaci polskiej historii najnowszej. Po katastrofie smoleńskiej zainicjował powstanie alei pamięci ofiar – na przestrzeni minionych lat odlano i zostało odsłoniętych ok. 30 popiersi osób zmarłych 10 IV 2010 r.
Ksiądz Prałat – po prostu tak o nim mówiono – był zawsze bardzo zaangażowany w życie miejscowej społeczności. Szczególnie troszczył się o łatwy dostęp wiernych do świątyni – stąd nieustannie zabiegał i współpracował z nowo tworzącymi się ośrodkami parafialnymi, które wyrosły z Parafii Św. Trójcy jako parafii-matki. Tak było w odniesieniu do parafii: św. Jana Chrzciciela w Nadmie, św. Matki Teresy z Kalkuty w Kobyłce-Turowie, wreszcie bł. ks. Jerzego Popiełuszki na Osiedlu Maciołki. Dynamiczny rozwój tych ośrodków zaowocował także utworzeniem nowego dekanatu: kobyłkowskiego, którego Ś.P. ks. prał. Jan Andrzejewski został pierwszym dziekanem (16 IV 2006 r.).
Funkcję proboszcza Parafii Św. Trójcy ks. Andrzejewski pełnił do 27 VIII 2020 r. Złożył obowiązki ze względu na stan zdrowia, pozostając jednocześnie rezydentem w tej wspólnocie i dziekanem Dekanatu Kobyłka. Ponadto podczas całej swojej posługi kapłańskiej Ś.P. ks. prał. Jan Andrzejewski był wicedziekanem Dekanatu Otwock-Kresy (1994-1997), wiceprzewodniczącym, a następnie przewodniczącym Komisji Organistowskiej (odpowiednio: 1997-2001 i od 2001 do chwili śmierci), członkiem (z wyboru) Rady Kapłańskiej DW-P (od IV 2018 r.).
Bp Kazimierz Romaniuk odznaczył go przywilejem rokiety i mantoletu (23 XII 1995 r.), a następnie powołał go jako kanonika honorowego w skład Kapituły Katedralnej (23 XII 2000 r.); abp Henryk Hoser SAC podniósł go do godności kanonika gremialnego (24 XII 2009 r.), zaś bp Romuald Kamiński mianował Ś.P. ks. Jana Andrzejewskiego prałatem tejże Kapituły (23 XII 2020 r.).
Odszedł człowiek wielkiej dobroci, żarliwości, wiary, mądry duszpasterz, starający się o to, by wszystkich doprowadzić do Boga. Dobry Jezu, okaż Księdzu Janowi swoje miłosierdzie!”

/opr. KW, źródło: Diecezja
Warszawsko-Praska,
Parafia p.w. Św. Trójcy w Kobyłce/

363 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
Obchody Dnia Sołtysa w gminie Brańszczyk

W ubiegłym tygodniu 11 marca 2021 r. władze samorządowe Gminy Brańszczyk na czele z wójtem gminy Wiesławem Przybylskim i przewodniczącą...

Zamknij