ggg
ggg ggg

Odsłonięcie pomnika ofiar zamordowanych przez Niemców

16 listopada 2021 r. na terenie gminy Sadowne w miejscowości Krupińskie odbyło się uroczyste odsłonięcie tablicy upamiętniającej dwie osoby narodowości żydowskiej zamordowane przez Niemców podczas II wojny światowej.

W czasie II wojny światowej na poboczu drogi wjazdowej do miejscowości Krupińskie dwie osoby pochodzenia żydowskiego zostały zamordowane przez żołnierzy niemieckich. Miejsce upamiętnione zostało dwoma kamieniami oraz tablicą z napisem w trzech językach o treści: „Miejsce pochówku 2 Żydów zamordowanych przez Niemców w 1942 roku”. Fundacja „Pamięć, Która Trwa”. 16 listopada odbyła się uroczystość upamiętniająca zamordowanych, zorganizowana przez Urząd Gminy w Sadownem i Fundację „Pamięć, Która Trwa”.
W uroczystości wzięli udział m.in.: Marek Renik – wicestarosta powiatu węgrowskiego, Waldemar Cyran – wójt gminy Sadowne, Marcin Gręda – zastępca wójta Gminy Sadowne, Zbigniew Kłósek – wójt Gminy Stoczek, Michael Schudrich – Naczelny Rabin Polski, ks. Antoni Kunicki – proboszcz parafii Sadowne, Zbigniew Niziński – Fundacja „Pamięć, Która Trwa”, Józef Maliński – prezes Gminnego Koła Kombatantów w Stoczku, Tomasz Szymanik – przewodniczący Rady Gminy Sadowne, Piotr Olkowski – radny RG Sadowne, Sławomir Ryszawa – dyrektor ZSP w Sadownem wraz z uczniami, Małgorzata Koroś – dyrektor SP w Sadownem wraz z uczniami i harcerzami ze 123 Drużyny Harcerskiej „Włóczykije”, Emil Filipiak – prezes KS „Wicher” Sadowne, Barbara Laska – sołtys sołectwa Krupińskie i mieszkańcy Krupińskiego.
Wójt Gminy Sadowne Waldemar Cyran przywitał zebranych. O historii upamiętnienia zamordowanych mówił Zbigniew Niziński z Fundacji „Pamięć, Która Trwa”, a o samym wydarzeniu w kontekście II wojny światowej – Sławomir Akonom.
Była to kolejna uroczystość w gminie Sadowne dotycząca miejsc pamięci, zorganizowana we współpracy samorządu gminy i obecnego wójta Waldemara Cyrana wraz z Fundacją „Pamięć, Która Trwa”, która powstała w 2008 roku. Jej zakres działania to utrwalanie pamięci o wspólnej historii Polaków i Żydów m.in. poprzez dotarcie do wielu nieznanych czy zapomnianych miejsc i ludzi, świadków Holocaustu, odnajdowanie nieoznakowanych grobów Żydów, w tym grobów masowych, które następnie Fundacja upamiętnia tablicami.

Następnie została odsłonięta tablica pamiątkowa, odmówiono modlitwy za pomordowanych i głos zabrali zaproszeni goście. W hołdzie dla niemieckich ofiar pod tablicą zostały złożone wiązanki kwiatów i zapalone znicze.

/info + foto Gmina Sadowne/

154 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
II turniej strażaków OSP Powiatu Węgrowskiego w halową piłkę nożną

W niedzielę 21 listopada, na hali sportowej przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie, odbył się II turniej...

Zamknij