ggg ggg ggg ggg

Obradowała Rada Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej

Obrady LXV Sesji Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej odbyły się 28 września 2023 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej. Sesję prowadziła Przewodnicząca Rady Powiatu Dorota Subda.

Radni Rady Powiatu przyjęli zmiany w uchwale budżetowej na 2023 rok oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Ostrowskiego na lata 2023 – 2035.
Rada Powiatu powierzyła prowadzenie zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. „Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu Powiatu Ostrowskiego w 2024 roku”.
Radni Rady Powiatu wyrazili zgodę na realizację przez Powiat Ostrowski projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021 – 2027. Projekt realizowany będzie w Zespole Szkół Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej. W ramach projektu dla uczniów Technikum nr 2 im. Powstańców Styczniowych w Zespole Szkół Nr 2 zostaną zorganizowane między innymi staże oraz dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wychowawcze.
Rada Powiatu zmieniła ponadto Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2023 – 2029. Konieczność zmiany programu związana jest z nowelizacją ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
Zapraszamy do obejrzenia szczegółowej relacji z przebiegu sesji, która dostępna jest pod linkiem:
https://transmisjaobrad.info/videos/13135/lxv-sesja-rady-powiatu-w-ostrowi-mazowieckiej

/Info Starostwo Powiatowe
w Ostrowi Mazowieckiej/

298 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
,,Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Andrzejewie”

W dniu 27.09.2023r. po zakończonych pracach budowlano-remontowych, odbył się uroczysty odbiór budynku Szkoły Podstawowej w Andrzejewie, przy ul. Srebińskiej. W...

Zamknij