ggg ggg ggg

Obchody Dnia Patrona Powiatu Ostrowskiego

Uroczystości Dnia Patrona Powiatu Ostrowskiego są wyjątkową okazją do zgłębienia wiedzy o błogosławionym Stefanie Kardynale Wyszyńskim oraz do wspólnego celebrowania jego dziedzictwa. Tegoroczne obchody zorganizowano 28 maja 2024 r., a głównym miejscem były Zaręby Kościelne.

Dzień Patrona Powiatu Ostrowskiego bł. Kardynała Stefana Wyszyńskiego ma na celu uczczenie pamięci i dziedzictwa tego wybitnego Polaka, który wywarł ogromny wpływ na historię i duchowość naszego kraju. Obchody Dnia Patrona rozpoczęto od złożenia kwiatów na grobie Julianny Wyszyńskiej, matki błogosławionego Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Zgromadzeni przed pomnikiem na andrzejewskim cmentarzu oddali w ten sposób hołd i cześć kobiecie, która urodziła i wychowała Wielkiego Polaka. Andrzej Karp, członek rodziny bł. Kardynała Stefana Wyszyńskiego zaznaczył, jak ważna dla Prymasa była jego Matka. Wspomniał prośbę Kardynała, aby „nie zapominać o Jego Matce”, dziękując jednocześnie organizatorom uroczystości za pamięć o Kardynale i jego rodzicach. Kwiaty złożono także pod pomnikiem Prymasa Tysiąclecia w Andrzejewie.
Następnie uczestnicy uroczystości udali się na główne obchody w Zarębach Kościelnych. Odprawiona została Msza Święta w Kościele pw. Św. Apostoła Szymona i Judy Tadeusza w Zarębach Kościelnych koncelebrowana przez ks. rtm. kan. dr Andrzeja Dmochowskiego proboszcza tutejszej Parafii. Homilię wygłosił ks. Jerzy Krysztopa, kustosz Sanktuarium bł. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Zuzeli. Zebrani wysłuchali (dla przypomnienia) 10 punktów życia bł. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, które przyświecały czynom i myślom Patrona Powiatu Ostrowskiego. Ksiądz Proboszcz na zakończenie przytoczył słowa księdza Stefana Wyszyńskiego: „Kocham Ojczyznę więcej niż własne serce. Wszystko, co czynię dla kościoła, czynię dla Niej”. Podczas uroczystości w kościele obecne były poczty sztandarowe powiatowych instytucji, ochotniczych straży pożarnych oraz szkół.
Część oficjalna uroczystości odbyła się w nowym Centrum Aktywności Kulturalnej w Zarębach Kościelnych.
W imieniu organizatorów gości przywitała przewodnicząca Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej Dorota Subda. Na zaproszenie starosty ostrowskiego Jerzego Bauera, przewodniczącej Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej Doroty Subdy oraz wójt gminy Zaręby Kościelne Urszuli Wołosiewicz przybyli goście m.in.: członkowie rodziny Prymasa Tysiąclecia: Andrzej Karp, Agnieszka i Sylwester Kuczyńscy, Aleksandra Czerny, a także posłanka na Sejm RP Maria Koc, poseł na Sejm RP Marcin Grabowski, radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego Rafał Kowalczyk, który reprezentował Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika oraz przedstawiciele duchowieństwa: ks. dr Dariusz Tułowiecki, ks. Jerzy Krysztopa, proboszcz Andrzej Dmochowski, wikariusz ks. Krzysztof. Obecni byli również członkowie Zarządu i Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej, radni Rady Gminy Zaręby Kościelne, burmistrzowie i wójtowie z terenu powiatu ostrowskiego, dyrektorzy i kierownicy instytucji samorządowych, kierownicy powiatowych i miejskich jednostek, służb, inspekcji i straży, dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, kadra kierownicza Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej oraz kadra kierownicza Urzędu Gminy w Zarębach Kościelnych.
Jerzy Bauer starosta ostrowski podziękował za współorganizację obchodów wójt Gminy Zaręby Kościelne Urszuli Wołosiewicz oraz wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji tego ważnego wydarzenia. Pogratulował słusznych decyzji związanych z powstaniem nowego obiektu Centrum Aktywności Kulturalnej, gdzie odbywała się obecna uroczystość. Z kolej wójt Urszula Wołosiewicz podkreślała, że to wielka radość uczestniczyć i móc wysłuchać, wspominać nauki bł. Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Zaręby Kościelne i mieszkańcy należą do parafii Zuzela, szkoła w Zarębach Kościelnych nosi imię Jana Pawła II, który podkreślał wielkie znaczenie ks. Stefana Wyszyńskiego i jego pracy dla Polski. Przytoczyła również słowa Kadynała: „Życie jest tylko jedno, trzeba je przeżyć godnie”.
Obecni na uroczystości parlamentarzyści w swoich wystąpieniach podkreślali zasługi Prymasa dla polskiego narodu i gratulowali podjęcia Radzie Powiatu tak wspaniałej inicjatywy. Poseł Maria Koc podkreślała, że bardzo poruszająca jest obecna uroczystość, przywołuje Kardynała i słowa tego wielkiego człowieka, wielkiego kapłana. Był wyjątkową postacią, który w trudnym okresie internowania, odsunięty od swojej posługi, od mieszkańców i wiernych tak godnie to znosił. Budowało to odwagę i wiarę w Polakach, a podczas jego aresztowania „na pustym fotelu leżały tylko róże”. Apelowała do młodzieży, aby pamiętali o Jego słowach, miejmy Jego wartości w sercach. Poseł Maciej Grabowski podkreślał, że „Nasz bohater dzisiejszy, wspominany, walczył o naszą Ojczyznę, odważnie walczył i się nie bał”. Przypominał również przedstawicielom samorządów o odpowiedzialności, jaką przyjęli i według słów bł. Stefana Kardynała Wyszyńskiego powinni walczyć na każdym kroku o to, aby Polska była polska.
W imieniu Marszała Adama Struzika kilka słów odczytał Rafał Kowalczyk – radny Sejmiku Mazowieckiego,
a następnie przekazał już od siebie kilka refleksji na temat „tak wspaniałej uroczystości”, którą rozpoczyna swoją nową kadencję w samorządzie Mazowsza.
Goście z wielkim zainteresowaniem wysłuchali wypowiedzi Agnieszki Kuczyńskiej, która podzieliła się swoimi wspomnieniami związanymi z bł. Stefanem Kard. Wyszyńskim. Opisała trzy fakty ze swojego życia i bliskiego kontaktu z Kardynałem Wyszyńskim, człowiekiem związanym z ich rodziną i doceniającym jej wartość. Jak cytowała mówił: „Jaka jest rodzina domowa, taka jest rodzina ojczysta”. Sylwetkę Kardynała, jego życie w domu rodzinnym i wspomnienia związane z matką w swoim wystąpieniu przybliżył dr Dariusz Tułowiecki duchowny rzymskokatolicki, socjolog, pedagog, teolog, pracownik UKSW w Warszawie i Instytutu Badań Edukacyjnych.
Część oficjalną zakończono programem artystycznym w wykonaniu uczniów z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zarębach Kościelnych oraz podsumowaniem i wręczeniem nagród oraz pamiątkowych dyplomów laureatom II Powiatowego Konkursu Plastycznego zatytułowanego „Błogosławiony Stefan Kardynał Wyszyński – Prymas Tysiąclecia”. Następnie wszystkich uczestników zaproszono na poczęstunek.

/Janina Czerwińska/

117 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
4 Tłuszczański Dzień Techniki Kolejowej
i piknik rodzinny połączony z prezentacją oferty edukacyjnej Zespołu Szkół
im. K.K.Baczyńskiego w Tłuszczu

Już po raz drugi Zespół Szkół im. K. K. Baczyńskiego w Tłuszczu był organizatorem Tłuszczańskiego Dnia Techniki Kolejowej. 4 edycja...

Zamknij