ggg ggg ggg ggg

Obchody 820-lecia wsi Udrzyn

W dniu 26 sierpnia 2023 r. miejscowość Udrzyn obchodziła uroczystość 820-lecia swojego istnienia. Wydarzenie rozpoczęło się od polowej Mszy Świętej w intencji mieszkańców Udrzyna, którą odprawił proboszcz parafii pw. św. Barbary w Porębie ks. Andrzej Grzybowski.

Następnie dokonano odsłonięcia pamiątkowej tablicy ,,1203 – 2023”, umocowanej na kamieniu przy remizie OSP Udrzyn. Symbolicznego odsłonięcia dokonali Wójt Gminy Brańszczyk Wiesław Przybylski, sołtys Udrzyna Barbara Makowska oraz ks. Andrzej Grzybowski. Jubileusz zainaugurowała Barbara Makowska, która powitała gości oraz przedstawiła rys historyczny wsi. Sołtys opisała malownicze położenie Udrzyna, pochodzenie nazwy oraz losy wsi i mieszkańców w okresie wojen i epidemii. Przywołała także historię szkoły, która przed laty funkcjonowała we wsi. Następnie głos zabrał wójt Wiesław Przybylski, który mieszkańców wsi i okolic ocenił jako ludzi pracowitych, odważnych, wytrwałych, którzy nie ulękli się tego wszystkiego o czym mówi historia, trwali i do dzisiaj rozwijali tę miejscowość. Podkreślił także, że samorząd wspiera rozwój miejscowości, a obchody 820-lecia wpisują się także w jubileusz 50-lecia gminy Brańszczyk. Podczas uroczystości wręczono medale okolicznościowe z okazji jubileuszu 50-lecia Gminy Brańszczyk z wyrazami uznania za służbę na rzecz lokalnej społeczności. Medale otrzymali: Jadwiga Jastrzębska (najstarsza żyjąca mieszkanka Udrzyna licząca 97 lat), Henryk Zyśk (wieloletni członek i weteran OSP w Udrzynie), Zofia Marianna Wróbel – Perzyna (autorka książki ,,Wspomnienia i nie tylko 1941 – 1960. Udrzyn wieś w Puszczy Białej”), Teresa Wyszyńska (aktorka amatorskiego zespołu artystycznego ,,Promyk” w latach 1970 – 1985), Agnieszka Szymańska (wieloletnia sołtys wsi Udrzyn 1998 – 2014). Podczas wydarzenia na scenie wystąpiło okoliczne Koło Gospodyń Wiejskich „Porębianki”, odbyło się spotkanie autorskie z pisarką Zofią Marianną Wróbel-Perzyną, która zaprezentowała swoje książki pt. „Wspomnienia i nie tylko (1041 – 1960). Udrzyn wieś w Puszczy Białej” oraz „Wspomnienia i nie tylko (1960 – 1966) tom II”. Była możliwość nabycia książki z autografem pisarki. Interesujący wykład pt. „Szkoda, że Chopin nie przejeżdżał przez Udrzyn, czyli jak się bawił na dożynkach 200 lat temu”, wygłosił Piotr Mysłakowski, który od ćwierć wieku jest mieszkańcem Udrzyna i od lat zajmuje się naukowo badaniami nad biografią Fryderyka Chopina. Przed uczestnikami obchodów zaprezentował się także lokalny artysta Tadeusz Kopaniarz, który wykonał koncert akordeonowy. Na zakończenie odbyła się potańcówka z DJ. Wydarzenie odbyło się pod Patronatem Wójta Gminy Brańszczyk.
/Info UG, foto. KW/

579 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
84. rocznica wybuchu II wojny światowej – wyszkowskie obchody

W kolejną, już 84. rocznicę przypominamy w Polsce najazd wojsk niemieckich z 1 września 1939 r. i heroiczną walkę Polaków...

Zamknij