ggg

Obchody 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

W bieżącym 2022 roku w dniu 3 maja w Ostrowi Mazowieckiej odbyły się uroczyste obchody 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Polska Konstytucja 3 Maja, czyli Ustawa Rządowa z 1791 roku była pierwszą w Europie i drugą na świecie nowoczesną konstytucją. Dyskusje nad jej treścią, a zmieniała ona ustalony porządek i szlacheckie przywileje, przed obradami Sejmu Czteroletniego przebiegały burzliwie i z wielkimi oporami, ale w efekcie została przyjęta. Jak stwierdzano została przyjęta za późno i nie było szansy na naprawę kondycji Rzeczypospolitej. Wprowadzała ona prawo powszechnej niepodległości, zarówno dla mieszczaństwa, jak i dla szlachty. Zakładała też trójpodział władzy na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą.
Uroczyste obchody uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Ostrowi Mazowieckiej zaczęły się Mszą Św. za Ojczyznę w Kościele pw. Wniebowzięcia NMP, której przewodniczył proboszcz parafii ks. dr Jan Okuła.
Po mszy uczestnicy uroczystości tradycyjnie udali się na pobliski Plac Wolności, gdzie odśpiewano Hymn Państwowy, a do zebranych z okazji święta zwrócił się burmistrz miasta Jerzy Bauer. Podziękował za liczne przybycie i podkreślił wartość wspólnego świętowania, w którym udział bierzemy po trzech latach trudności pandemicznych. Zwrócił uwagę, że obchodzone święto uchwalenia Konstytucji 3 Maja jest również świętem kościelnym Maryi Królowej Polski. „Dziękuję, wszystkim wam, za to, że jesteście, że przyszliście i za to, że wszyscy w tak licznym gronie, i tak uroczyście przy oprawie wojskowej możemy świętować.” Nie zawsze tak było, że oba święta była wspólne: „Dzisiaj możemy uznawać, że to jest oczywiste, ale to historia z jego licznymi trudnościami wieku XIX i XX spowodowała, że dziś możemy mówić o jednym święcie z tak wieloma treściami: państwowymi, historycznymi religijnymi, duchowymi. To święto, które wyraża wieloraki i wielopokoleniowy wysiłek polskiego społeczeństwa na przestrzeni ostatnich 230 lat”. Przypominał minione czasy, kiedy to poprzez całą okupację niemiecka i sowiecką, PRL, świętowanie 3 Maja, czy nadanie tytułu Maryi Królowej Polski, to było po prostu nie tylko niewygodne, ale było zabronione, ścigane. ,,To, że dzisiaj jest tak jak jest, wynika z trudu wysiłku, pracy, zabiegów, potrzeb społecznych, przechowywania pamięci, szukania tego, co wspólne. To pokazuje, że jesteśmy współtwórcami rzeczywistości, że nie tylko na naszych oczach dzieje się historia, ale my jesteśmy jej uczestnikami, ale oczywiście w różnym wymiarze… My tworzymy historię w tym momencie również indywidualną, osobistą, naszych rodzin, firm, społeczności lokalnych. Koniec końców w jakimś wymiarze historię państwa polskiego o Europy” – zwracał się w swojej wypowiedzi burmistrz Jerzy Bauer do zebranych. (Zapraszamy na stronę internetową i fb KURIERA W…, gdzie zamieścimy całą wypowiedź Burmistrza Ostrowi Mazowieckiej).
Przy pomniku wartę honorową pełnili żołnierze 22. Wojskowego Ośrodka Kartograficznego w Komorowie i harcerze 29. Drużyny Harcerskiej „Pogodni”.
W tej części obchodów oficer wojska odczytał Apel Pamięci, który zakończyła salwa honorowa. Następnie delegacje z przedstawicielami samorządów na czele ze starostą ostrowskim Zbigniewem Chrupkiem i burmistrzem Ostrowi Jerzym Bauerem złożyły wiązanki kwiatów i zapaliły znicze. Wśród składających byli również przedstawiciele organizacji kombatanckich, służb mundurowych, wojska, władz miasta, powiatu i gminy, instytucji, zakładów pracy, oświaty, miejskich spółek i jednostek, organizacji pozarządowych, harcerzy.
Zaprezentowana została krótka część artystyczna w wykonaniu ostrowskich uczennic z zespołu wokalnego GRAZIOSO, która kończyła obchody.

/oprac. KW/

111 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
Stypendia Zarządu Powiatu dla absolwentów szkół ponadpodstawowych

Zarząd Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej przyznał jednorazowe stypendia czterem absolwentom szkół ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Ostrowski. Nagrody...

Zamknij