ggg
ggg

Obchody 159. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego w Kamieńczyku

We wtorek, 22 stycznia 2022 r. minęła 159. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego. Samorządowcy, poczty sztandarowe, przedstawiciele organizacji i mieszkańców wzięli udział w zorganizowanej przez Prawo i Sprawiedliwość uroczystości w Kamieńczyku.

22 stycznia 1863 r. wybuchło Powstanie Styczniowe. Trwało do wiosny 1864 r.
Określane jest, jako najdłuższe (przygotowania trwały od 1861 r., rozpoczęło się 22 stycznia 1863 r., a zakończyło wiosną 1864 r.) i najbardziej pamiętane powstanie. Tereny Powiatu Wyszkowskiego i Puszczy Białej były świadkami wielu bitew i potyczek, dlatego też mieszkańcy i władze samorządowe starają się zachować pamięć tego jednego z największych zrywów narodowościowych w historii Polski.
W minionym roku w związku z pandemią obchody miały symboliczny wymiar i przedstawiciele Zarządu Powiatowego PIS Powiatu Wyszkowskiego: Waldemar Sobczak, Jerzy Żukowski i Iwona Wyszyńska oddali hołd poległym powstańcom pod Pomnikiem Bohaterów Poległych Za Ojczyznę w Powstaniu Styczniowym w 1863 r. w Kamieńczyku, składając kwiaty i zapalając znicze. W roku obecnym mimo następnej fali epidemii pod pomnik przybyli przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości m.in. prowadzący uroczystość przewodniczący Zarządu Powiatowego PiS Waldemar Sobczak, czł. Zarządu Powiatu Teresa Czajkowska, radna Iwona Wyszyńska, Ewa Bartosiewicz, Marek Tauter, przewodniczący Gminny PiS Eugeniusz Zaręba, Ewa Runo, prezes Fundacji „Wielka Polska” Adam Lutkowski, Helena Karłowicz z reprezentantką Młodzieżowej Orkiestry Dętej oraz poczty sztandarowe: Związku AK, delegacji Piłsudczyków Koło w Wyszkowie i grupy rekonstrukcyjnej oraz sołtys Kamieńczyka z mieszkańcami. Modlitwę poprowadził ks. Kazimierz Klepacki proboszcz parafii Kamieńczyk. Wzruszającym momentem był solowe odegranie utworu „Cisza” na trąbce przez przedstawicielkę Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP z Wyszkowa.
Rys historyczny przedstawił Mirosław Powierza – regionalista. „Dziś kolejny raz spotykamy się przy mogile w Kamieńczyku, która znajduje się przy ul. Józefa Piłsudskiego, na dawnym nieużywanym cmentarzu parafialnym – granice wyznaczają wiekowe akacje. Tu pochowano powstańców poległych pod Fidestem. Pomnik w takim kształcie wystawiono w roku 1927, tuż przed dziesiątą rocznicą odzyskania niepodległości przez Polskę. Na fali rocznicy ufundowano tysiące tablic, pomników – sławiących i upamiętniających poległych w walkach o Tą, która miała powstać. Pomnik wybudowano niewątpliwie dzięki patriotycznej postawie radnych i mieszkańców przedwojennej gminy Kamieńczyk. W latach trzydziestych przy pomniku odbywały się uroczystości szkolne i manifestacje mieszkańców, w czym duży mieli udział nauczyciele szkoły w Kamieńczyku. Potwierdzają to rozmowy z najstarszymi mieszkańcami. W chwili obecnej pomnik jest otynkowany. Dawnej na płycie znajdował się napis „Poległym za Wiarę i Ojczyznę w Fideście 1883. Wdzięczna Potomność w 1927”. Mirosław Powierza wspominał również o zasłużonych dla miasta i regionu uczestnikach powstania: Sewerynie Bogdaszewskim – powstańczym naczelniku Wyszkowa, księdzu Narcyzie Teodorze Wilewskiem – kommendarzu parafii św. Idziego w Wyszkowie, który został aresztowany przez Rosjan 17 lipca 1863 r. za pomoc udzielaną powstańcom i szpitalowi w Brańszczyku, osadzony i skazany na zesłanie do guberni jenisejskiej; Leonie Królikowskim ur. w Kamieńczyku, który należał do organizowanych oddziałów w pułtuskim i ostrołęckim, człowieku utalentowanym i należącym do wyróżniających się dowódców oddziałów konnych strzelców w województwie ostrołęckim.
W miejscu corocznych obchodów znajduje się mogiła zbiorowa 14 powstańców z oddziału Józefa Matlińskiego ps. „Janko Sokół”, którzy polegli podczas walki (12 marca 1863 r.) z atakującym ich oddziałem 700 żołnierzy rosyjskich i Kozaków w m. Fidest. Jest to najważniejsza pamiątka powstania styczniowego w powiecie wyszkowskim.
Wspominając to wydarzenie historyczne, mimo iż jego obchody różniły się od dotychczas organizowanych przez Prawo i Sprawiedliwość, pod pomnikiem znów złożono hołd wszystkim poległym za walkę o wolność naszej ojczyzny, pielęgnując pamięć o naszych lokalnych bohaterach narodowych. Smutne jest jednak to, że 22 stycznia 2022 r.
były to jedyne obchody upamiętniające zryw narodowy, bo ani samorząd miasta i gminy Wyszków, ani powiatu wyszkowskiego, nie widziały potrzeby, aby uczestniczyć w kultywowaniu pamięci powstańców styczniowych.

/J.Cz./

591 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
Doroczny koncert kolęd i pastorałek

Koncert w Gminnym Ośrodku Kultury w Sadownem stał się piękną tradycją okresu Bożego Narodzenia. Czas wspólnego kolędowania sprzyja temu, aby...

Zamknij