ggg ggg ggg ggg

O nowych perspektywach dofinansowania rozwoju obszarów wiejskich w latach 2014 – 2020 rozmawiano w Radzyminie…

W miniony piątek, 3 października, w Miejskiej Sali Koncertowej im. F. Chopina w Radzyminie odbyła się konferencja z cyklu „Rozwój obszarów wiejskich” pt.: „Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich – dofinansowanie w latach 2014 – 2020”, której organizatorem był Mazowiecki Oddział Doradztwa Rolniczego w Warszawie.

01

Ubiegłopiątkowa konferencja w Radzyminie była drugim spotkaniem (pierwsze odbyło się we wrześniu w Płocku), wpisującym się w cykl 27 konferencji obejmujących obok tematyki rozwoju obszarów wiejskich takie zagadnienia jak: innowacyjne zarządzanie gospodarstwem, technologie sadownicze oraz promocje produktów lokalnych i regionalnych.
Organizatorem konferencji był Mazowiecki Oddział Doradztwa Rolniczego w Warszawie, realizujący w ten sposób Plan Działania Sekretariatu Regionalnego KSOW w województwie mazowieckim na lata 2014-2015.
Oficjalnego otwarcia konferencji w Radzyminie wraz z powitaniem gości dokonała Agata Sosińska – zastępca Dyrektora MODR w Warszawie. W spotkaniu z udziałem kilkudziesięciu rolników, sołtysów i radnych z terenu gminy Radzymin i miejscowości sąsiednich, które z ramienia MODR poprowadziła Agnieszka Domżalska, udział wzięli m.in.: burmistrz Zbigniew Piotrowski, Sławomir Wyrzykowski – wicedyrektor Mazowieckiego Oddziału Regionalnego ARiMR z zespołem ekspertów, Andrzej Różycki – Dyrektor Terenowego Oddziału Agencji Rynku Rolnego w Warszawie oraz Katarzyna Bańkowska z Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA.
Pierwszym prelegentem, który omówił „Wpływ PROW 2007 – 2013 na rozwój obszarów wiejskich w powiecie wołomińskim na przykładzie miasta i gminy Radzymin” był burmistrz Zbigniew Piotrowski. Gospodarz Miasta Cudu nad Wisłą opowiedział pokrótce o historii Radzymina, jego współczesności i perspektywach rozwoju, zwracając szczególną uwagę na to, w jakiej kondycji gospodarczej i cywilizacyjnej po dekadach komunistycznych represji znajdowało się miasto w 1989 roku.

02
– Dotknięty wieloletnim i celowym zastojem inwestycyjnym Radzymin, dotykając projektów zewnętrznych bardzo skwapliwie korzystał ze wszystkich możliwości aplikowania o środki zewnętrzne zdając sobie sprawę z tego, jak wiele jest do zrobienia. Powoli uczyliśmy się, jak sięgać po środki zewnętrzne, jak aplikować i jak przygotować udział własny. Wiele nauczyliśmy się na programie SAPARD, za sprawą którego zrealizowaliśmy m.in. dwa etapy budowy sieci wodociągowej w Słupnie. W momencie kiedy Polska wstąpiła do UE pojawiły się nowe możliwości. Korzystaliśmy wówczas z PROW, a następnie byliśmy jednymi z członków założycieli Stowarzyszenia Gmin Zalewu Zegrzyńskiego, co dało nam możliwość założenia LGD i LGR, dzięki którym możemy obecnie korzystać z wielu następnych projektów na rozmaite zadania. Dzisiaj Radzymin, żeby móc się rozwijać, musi mieć infrastrukturę. Realizując monumentalne zadanie, jakim była budowa sieci kanalizacyjnej za 80 mln zł w ramach Funduszu Spójności, znaleźliśmy się w ścisłej czołówce miast w Polsce realizujących zadanie w ścisłej dyscyplinie. Kilka tysięcy nowych mieszkańców, to kilka tysięcy nowych wyzwań, potrzeb i oczekiwań – podkreślił burmistrz, mówiąc o planach rozwoju komunikacji, inwestycjach oświatowych i pozyskiwaniu nowych inwestorów.
– To miasto jest skazane na sukces. Radzymin będzie miał dwie trasy ekspresowe, co obok planów zagospodarowania przestrzennego jest kluczowym warunkiem dalszej urbanizacji. Dlatego budując infrastrukturę i drogi trzeba myśleć na przyszłość. Dzisiaj musimy przewidzieć to, co umożliwi nam aplikowanie o środki w nadchodzących perspektywach. Przed nami kolejne wyzwania i projekty inwestycyjne, do których podchodzimy z tym większym spokojem, że zadłużenie miasta udało się obniżyć do rozsądnego pułapu 22 procent, co sprawia, że banki i instytucje finansowe są otwarte na ewentualną współpracę – mówił burmistrz Radzymina Zbigniew Piotrowski, któremu tuż po zakończeniu prelekcji pogratulowano mądrych i strategicznych decyzji umożliwiających tak dynamiczny rozwój miasta.

03
Z kolei nowe perspektywy rozwoju obszarów wiejskich PROW 2014 – 2020 omówiła wyczerpująco Katarzyna Bańkowska – z Fundacji Programów Pomocowych dla Rolnictwa FAPA, zaś Mechanizm wsparcia sektora owoców i warzyw, dotkniętego rosyjskim embargiem osobiście przedstawił uczestnikom Dyrektor Terenowego Oddziału ARR w Warszawie Andrzej Różycki.
W dalszej części kilkugodzinnej konferencji słuchacze mogli zapoznać się z kolejnymi ważnymi nie tylko dla rolników tematami, takimi jak: nowelizacja rozporządzenia dot. modernizacji gospodarstw rolnych z PROW 2007-2014r. czy płatności bezpośrednie po 2015 roku. Przybliżyli je znakomicie Tomasz Pachocki – Naczelnik Mazowieckiego Oddziału Regionalnego ARiMR oraz Jacek Sadoch – Główny specjalista Mazowieckiego Oddziału Regionalnego ARiMR.
Pomiędzy kolejnymi wykładami był czas na dyskusje w foyer i zadawanie pytań ekspertom, którzy przez cały czas trwania konferencji byli do dyspozycji uczestników.
Na zakończenie panelu dyskusyjnego odbyła się prezentacja dobrych praktyk , zrealizowanych przez rolników – beneficjentów PROW 2007 – 2013.
/Rafał S. Lewandowski
foto: J. Góral/

04

05

06

07

08

09

2 979 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Nowy system doskonalenia nauczycieli strzałem w dziesiątkę

25 września 2014r. w Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku odbyła się konferencja podsumowująca Realizację pilotażowego projektu pn. „Nowy...

Zamknij