ggg

O Janie Karskim w Mieście Cudu nad Wisłą…

„Sam nie znaczyłem nic. Najważniejsza była moja misja”.   (Jan Karski) 

 

W ramach obchodów „Roku Jana Karskiego”, Gimnazjum nr 1 im. majora Stefana Waltera w Radzyminie zorganizowało dla uczniów gimnazjów i szkół średnich konkurs historyczny, mający na celu popularyzację wśród młodzieży wiedzy o „Człowieku, który chciał powstrzymać holocaust”.

Prestiżowy tygodnik amerykański „Newsweek” zaliczył Karskiego do grona najwybitniejszych postaci XX wieku, a jego misję wojenną określił mianem jednego z „moralnych kamieni milowych cywilizacji ubiegłego stulecia”.
Z okazji setnej rocznicy urodzin najsłynniejszego emisariusza Polskiego Państwa Podziemnego Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił rok 2014 „Rokiem Jana Karskiego”.
Finał konkursu pt. „Jan Karski – legendarny kurier Polskiego Państwa Podziemnego” odbył się na zakończenie obchodów „Roku Jana Karskiego”. Do decydującej rozgrywki w dniu 18 grudnia przystąpiły drużyny aż siedmiu szkół. Oprócz gospodarzy konkursu wystąpiły dwuosobowe reprezentacje następujących szkół: Gimnazja w Słupnie i Załubicach, Gimnazjum nr 2 w Radzyminie, Katolickie Gimnazjum im. bł. Bronisława Markiewicza w Markach, Zasadnicza Szkoła Zawodowa ZDZ oraz Zespół Szkół Terenów Zieleni w Radzyminie.
Po oficjalnym powitaniu zaproszonych gości przez dyrektor Gimnazjum nr 1 w Radzyminie panią Ewę Wnuk i krótkim rysie historycznym poświęconym Janowi Karskiemu, a właściwie Janowi Kozielewskiemu (Karski to pseudonim konspiracyjny), rozpoczął się wielki finał, w którym wystąpili uczniowie najlepiej znający biografię „prawdziwego Jamesa Bonda” oraz problematykę związaną z funkcjonowaniem Polskiego Państwa Podziemnego podczas II wojny światowej.
W jury konkursu zasiedli panowie: Jan Wnuk – prezes Towarzystwa Przyjaciół Radzymina i Michał Kamiński – dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Radzymin.
Oprócz pytań ustnych o różnej skali trudności finaliści mieli do rozwiązania kilka zadań pisemnych (np. rozwiązać krzyżówkę, zaznaczyć na mapie przebieg poszczególnych misji kurierskich Jana Karskiego czy uporządkować chronologicznie najważniejsze wydarzenia z jego życia). W tym czasie uczniowie Gimnazjum nr 1 przedstawili program artystyczny, na który złożyły się wybrane utwory poetycko – muzyczne związane tematycznie z latami wojny i okupacji. Walory edukacyjne finału konkursu podkreśla fakt, iż młodzież obserwująca przebieg konkursu mogła zapoznać się z rozwiązaniem wszystkich zadań, które były wyświetlane podczas pokazu multimedialnego.
Po niezwykle emocjonującej rozgrywce, pierwsze miejsce zajęła drużyna z Gimnazjum nr 1 w Radzyminie w składzie: Aleksandra Wardak i Mateusz Smoczyński, drugie miejsce – drużyna reprezentująca Gimnazjum im. Anieli Janusz ps. Jagoda w Starych Załubicach: Krzysztof Głażewski i Dominik Kuligowski, natomiast trzecie miejsce zajęli uczniowie z Gimnazjum w Słupnie: Karolina Kosińska i Konrad Strzemkowski. (Gratulujemy).
Należy podkreślić, że poziom konkursu był bardzo wysoki i wyrównany. Uczestnicy finału wykazali się ogromną wiedzą, dlatego do końca wszyscy w napięciu oczekiwali ostatecznego rozstrzygnięcia.
Na zakończenie zwycięskie drużyny otrzymały nagrody rzeczowe i dyplomy ufundowane przez Dyrekcję Gimnazjum nr 1 w Radzyminie, natomiast opiekunowie uczniów i szkoły uczestniczące w finale konkursu okolicznościowe podziękowania z logo „Roku Jana Karskiego”.
Nie ulega wątpliwości, że tego typu przedsięwzięcia edukacyjne służą popularyzacji wśród uczniów wiedzy o najważniejszych wydarzeniach z najnowszej historii Polski, a jednocześnie przyczyniają się do integracji młodzieży w środowisku lokalnym.
/opr. W. Kolatorski, R.L.
foto: Anna Borowa/

 

 

 

2 628 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Ej, maluśki, maluśki…

16 stycznia 2015 r. w Szkole Podstawowej w Komorowie odbył się XIV Wieczór Kolęd. Wspólne kolędowanie zainicjowała dyrektor szkoły Małgorzata...

Zamknij