ggg ggg ggg

O innowacjach dla polskiego rolnictwa – konferencja PIORiN

W poniedziałek, 24 stycznia w Pułtusku odbyła się konferencja Projekt FITOEXPORT: innowacyjne rozwiązania dla polskiego rolnictwa. W jej otwarciu wzięli udział wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk oraz główny inspektor ochrony roślin i nasiennictwa Andrzej Chodkowski.

Podczas konferencji instytucje zaangażowane w projekt FITOEXPORT prezentowały w ramach sesji panelowych rozwiązania usprawniające działania Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa (PIORiN).
Uczestnicy konferencji mieli okazję zapoznać się z ciekawymi wynikami badań naukowych oraz wziąć udział w dyskusji, która ma doprowadzić do powstania strategii rozwoju i funkcjonowania Inspekcji.
Projekt FITOEXPORT, którego dotyczyła konferencja, jest finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach strategicznego programu badań i prac rozwojowych Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków – GOSPOSTRATEG. Jest realizowany przez Konsorcjum pod kierownictwem Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa (GIORiN).

Cele projektu FITOEXPORT
Celem nadrzędnym projektu FITOEXPORT jest umożliwienie wejścia polskim produktom roślinnym na nowe rynki zbytu i podnoszenie ich konkurencyjności poprzez skuteczne reagowanie na wymagania importowe nowych odbiorców i usprawnienie kontroli realizowanych przez PIORiN, z zastosowaniem nowoczesnych metod inspekcji, lustracji upraw i badań laboratoryjnych.

Rola PIORiN w zapewnianiu wysokiej jakości produktów rolnych
Wicepremier Henryk Kowalczyk powiedział, otwierając konferencję, że dzięki wielkiemu profesjonalizmowi PIORiN polskie produkty rolne eksportowane na cały świat mają tak wysoką jakość i są bezpieczne dla konsumentów.
– Jestem pełen podziwu, iż mimo niedoinwestowania Inspekcja osiąga tak dobre efekty w ochronie roślin i poprzez to w zapewnieniu zdrowej żywności docenianej w świecie. PIORiN działa po cichu i spokojnie, ale o efektach jej starań należy mówić głośno – podkreślił wicepremier Kowalczyk.
Główny inspektor ochrony roślin i nasiennictwa Andrzej Chodkowski podziękował wicepremierowi, z docenienie działań prowadzonych przez Inspekcję oraz ich efektów.
Główny Inspektor podkreślił, że na przestrzeni ostatnich 20 lat PIORiN dokonała skoku technologicznego, co umożliwia zwiększenie polskiego eksportu w sektorze rolnym.
– Współpraca konsorcjantów w projekcie FITOEXPORT umożliwi dalszy postęp technologiczny. Współpraca da też nowe narzędzia do kontroli i certyfikacji eksportu – podkreślił Andrzej Chodkowski .
Uczestniczący w poniedziałkowym spotkaniu zastępca głównego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa Tadeusz Łączyński sięgnął do historii, która dała początek zmianom w Inspekcji w 2015 roku. Podziękował wszystkim konsorcjantom, którzy zaangażowali się w tworzenie nowoczesnej strategii działania PIORiN. Zaznaczył istotną rolę Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, jako patrona korzystnych zmian. Podkreślił również zaangażowanie wszystkich pracowników Inspekcji.
Kierownik projektu, Janina Butrymowicz, przedstawiła założenia projektu FITOEXPORT Zwiększenie konkurencyjności polskich towarów roślinnych na rynkach międzynarodowych poprzez podniesienie ich jakości i bezpieczeństwa fitosanitarnego. Przybliżyła również genezę powstania konsorcjum, która sięga 2017 roku.
Szefowie PIORiN podziękowali wicepremierowi Henrykowi Kowalczykowi za wsparcie okazywane zachodzącym w Inspekcji przemianom i wręczyli mu pamiątkową statuetkę.

Stan prac nad projektem FITOEXPORT
Prace nad projektem dobiegają końca. Pozostało jeszcze usystematyzowanie wypracowanych rozwiązań i zaplanowanie, w jaki sposób Inspekcja wdroży i wykorzysta innowacje w swojej działalności.

/ Źródło, foto: https://www.gov.pl/web/rolnictwo /

758 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Kampania społeczna „Bezpieczny przejazd – Szlaban na ryzyko!”

Dnia 17 stycznia 2022 roku uczniowie Szkoły Podstawowej w Starej Ruskołęce mieli możliwość uczestniczenia w prelekcji edukacyjnej „Bezpieczny przejazd –...

Zamknij