ggg ggg ggg ggg

Nowy Rok – Nowe inwestycje

Przewodnicząca Rady Powiatu Ostrowskiego Dorota Subda o kluczowych inwestycjach w roku 2024 przyjętych przez radnych powiatowych.

Pod koniec grudnia ubiegłego roku Rada Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej podjęła uchwałę budżetową na
2024 r. Dwie najważniejsze pozycje składające się na budżet to dochody w kwocie 145 998 334,48 zł oraz wydatki w kwocie 158 809 414,48 zł.
W tym roku zostanie zrealizowanych, bądź rozpoczętych wiele kluczowych, oczekiwanych przez mieszkańców powiatu, inwestycji drogowych, inwestycji w obiekty oświatowe i sportowe, z których najważniejsze to:

przebudowa drogi powiatowej Przeździecko-Lenarty – Przeździecko-Grzymki – etap II (planowana wartość inwestycji to kwota 1 100 000,00 zł)
rozbudowa drogi powiatowej na odcinku Szulborze Wielkie – Zuzela (planowana wartość inwestycji to kwota 25 000 000,00 zł)
rozbudowa drogi powiatowej Białe-Szczepanowice – Kamieńczyk-Ryciorki – I etap (planowana wartość inwestycji to kwota 14 375 750,00 zł)
rozbudowa drogi powiatowej na odcinku Koskowo – Stary Lubotyń – I etap (planowana wartość inwestycji to kwota 4 588 100,00 zł)
rozbudowa drogi powiatowej na odcinku Koskowo – Stary Lubotyń – II etap (planowana wartość inwestycji to kwota 4 538 100,00 zł)
rozbudowa drogi powiatowej Białe-Szczepanowice – Kamieńczyk-Ryciorki – II etap (planowana wartość inwestycji to kwota 6 111 000,00 zł)

rozbudowa drogi powiatowej w m. Boguty Pianki w zakresie budowy chodnika (planowana wartość inwestycji to kwota 1 300 000,00 zł)
rozbudowa drogi powiatowej w m. Ugniewo w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów (planowana wartość inwestycji to kwota 2 206 793,16 zł)
modernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej (planowana wartość inwestycji to kwota 2 300 000,00 zł)
przebudowa łazienek w budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej (planowana wartość inwestycji to kwota 1 030 000,00 zł)
modernizacja budynku Bursy Szkolnej w Ostrowi Mazowieckiej (planowana wartość inwestycji to kwota 1 500 000,00 zł)
przebudowa boiska sportowego w Zespole Szkół Nr 1 w Ostrowi
Mazowieckiej wraz z budową budynku zaplecza sanitarno-szatniowego oraz budową parkingu (planowana wartość inwestycji to kwota 11 620 000,00 zł) zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej (planowana wartość inwestycji to 1 027 605,00 zł)
poprawa dostępu do przestrzeni publicznej budynku Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. 3 Maja 51 (planowana wartość inwestycji to kwota 494 000,00 zł)

Podziękowania za środki finansowe otrzymane dla wymienionych wyżej zadań należą się Rządowi poprzedniej kadencji i Samorządowi Województwa Mazowieckiego. Szczególne podziękowania za partycypację w kosztach tychże inwestycji kierujemy do miast i gmin z terenu powiatu ostrowskiego, gdyż zgodnie z ustaleniami z początku kadencji, dokładają one środki finansowe, o ile inwestycje znajdują się na terenie danego samorządu.
Dzięki wspólnej pracy Rady oraz Zarządu Powiatu z roku na rok powiat ostrowski zyskuje na atrakcyjności, choćby poprzez poprawę dróg czy infrastruktury sportowej, które poprawiają jakość życia naszych mieszkańców.

Przewodnicząca Rady Powiatu Ostrowskiego
Dorota Subda

259 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Kino Łochów Luty 2024

Zamknij