ggg
ggg ggg

Nowe możliwości dla uczniów Technikum Hotelarsko-Gastronomicznego w Jadowie

We wtorek, 1 grudnia odbyło się uroczyste podpisanie umowy w sprawie przystąpienia Technikum Hotelarsko-Gastronomicznego w Jadowie do projektu pn. „Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego”, realizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego i Agencję Rozwoju Mazowsza S.A.

Technikum Hotelarsko-Gastronomiczne w Jadowie jest nową szkołą na mapie powiatu wołomińskiego,
ale już cieszy się dużym zainteresowaniem młodzieży. Uczniowie zdobywają umiejętności zawodowe m.in. pod okiem wykwalifikowanej kadry zarządzającej Hotelu Zamek Pułtusk – Dom Polonii.

Projekt pn. „Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego” jest odpowiedzią zarówno na potrzeby placówek oświatowych, zajmujących się kształceniem zawodowym, jak też przedsiębiorców szukających wykwalifikowanych pracowników.
– Dzisiejsze czasy wymagają od kolejnych pokoleń gotowości do podejmowania nowych wyzwań i perspektywicznego myślenia, ale też kompetencji oraz wysokiego poziomu wiedzy. Szkolnictwo zawodowe jest ważnym elementem polskiego systemu edukacji. Gruntownie przygotowuje bowiem młodzież do podjęcia pracy w konkretnym zawodzie i umożliwia jej szybkie usamodzielnienie się. Absolwenci tego typu szkół są poszukiwanymi fachowcami w wielu dziedzinach — powiedział marszałek Adam Struzik tuż po podpisaniu umowy z wójtem Jadowa Dariuszem Kokoszką.
– Cieszę się, że Gmina Jadów wystąpiła z prośbą o przyjęcie tej nowej, bo utworzonej we wrześniu szkoły do projektu. To ogromna szansa dla uczniów, nauczycieli, ale także gminy, która zwiększy potencjał edukacyjny – podkreśliła członek Zarządu Województwa Mazowieckiego Elżbieta Lanc.
Projekt pn. „Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego”, którego całkowita wartość wynosi prawie 120 mln zł realizowany jest w okresie 2017 – 2023. Ogółem, uczestniczy w nim 175 szkół i placówek oświatowych realizujących kształcenie zawodowe z terenu Mazowsza, w tym: 104 technika, 49 szkół branżowych I stopnia, 18 szkół policealnych, 3 Centra Kształcenia Ustawicznego oraz 1 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (140 szkół i placówek oświatowych jest spoza obszaru ZIT WOF).
Celem projektu jest zwiększenie potencjału placówek oświatowych, zajmujących się kształceniem zawodowym, dla których organem prowadzącym są jednostki samorządu terytorialnego. Projekt obejmie w sumie 9 tys. uczniów i ponad 1 tys. nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu. Ponadto, 60 osób zostanie objętych wsparciem w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego.
W projekcie „Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego”, uwzględniono zadania takie jak: praktyki zawodowe lub staże zawodowe; szkolenia zawodowe dla uczniów; rozwój doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz współpraca z rynkiem pracy; wyposażenie szkół prowadzących kształcenie zawodowe; opracowanie i wdrożenie programów innowacji pedagogicznych a także wsparcie rozwoju nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu na potrzeby innowacji pedagogicznych.

/opr. KW,
źródło: UG Jadów; UMWM/

144 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
Uroczyste wręczenie Aktów Nadania Stopnia Awansu Zawodowego nowym nauczycielom mianowanym w Ząbkach

W piątek, 11 grudnia w Urzędzie Miasta Ząbki, w obecności burmistrz Małgorzaty Zyśk odbyła się kameralna uroczystość wręczenia Aktów Nadania...

Zamknij