ggg ggg ggg

Nowe boisko przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Marii Curie – Skłodowskiej w Małkini Górnej oddane do użytku

W dniu 9 maja 2022 r. odbył się odbiór techniczny boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Marii Curie – Skłodowskiej w Małkini Górnej. Uczestniczyli w nim: Wykonawca – Pan Andrzej Gniado z firmy AK SPORT, Wójt Gminy – Pani Bożena Kordek, Inspektor Nadzoru – Pan Krzysztof Makowski, Kierownik Referatu Inwestycji i Infrastruktury Technicznej – Pan Adam Pławski oraz Wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marii Curie-Skłodowskiej w Małkini Górnej – Pani Iwona Gołębiewska.

Całkowita wartość zadania to kwota 1 266 437,65 złotych, z czego pomoc finansowa udzielona z „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2021” na dofinansowanie przedsięwzięcia pod nazwą „Urządzenie strefy lekkoatletycznej na boisku przy Szkole Podstawowej nr 1 w Małkini Górnej” to kwota 191 180, 00 złotych. Środki pomocy finansowej zostały przeznaczone na realizację: bieżni dwutorowej razem z bieżnią rozbiegową do skoku w dal, skoczni do skoku w dal, stanowiska do pchnięcia kulą oraz na opłacenie części kosztów usług inspektora nadzoru.
Środki własne z budżetu Gminy Małkinia Górna na wykonanie nowego kompleksu sportowego to kwota 1 075 257, 65 złotych, w ramach której 29 520,00 złotych przekazało Sołectwo Małkinia Górna I z funduszu sołeckiego.
Zakres realizowanego zadania obejmował: wybudowanie boiska o nawierzchni trawiastej z trawy sztucznej o powierzchni ok. 2 129,0 m2, zakup i montaż piłkochwytów, odwodnienie terenu, montaż lamp solarnych oraz wymianę części istniejącego ogrodzenia na odcinku 175 m.
Mamy nadzieję, że budowa boiska i nowe wyposażenie będzie zachętą do aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu. Niech ta nowa inwestycja służy jak najdłużej uczniom podczas lekcji wychowania fizycznego oraz mieszkańcom do spędzania czasu wolnego.

/Info UG Małkinia Górna/

829 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Otwarcie Sceny Letniej Fabryczki

W niedzielę, 15 maja w Powiatowym Centrum Kultury Fabryczka w Wołominie miało miejsce Otwarcie Sceny Letniej Fabryczki. Jak mówią pracownicy...

Zamknij