ggg
ggg ggg

Nowa placówka wymarzonym miejscem do nauki i zabawy

Szkoła i przedszkole w Leśniakowiźnie, to inwestycja oczekiwana przez mieszkańców od lat. 11 października 2014 r. uroczyście i oficjalnie placówka została oddano do użytku.

Budowa placówki rozpoczęła się dwa lata temu. Kilka miesięcy później wbudowano kamień węgielny, a dziś nowoczesny obiekt jest już gotowy. We wrześniu placówka w Leśniakowiźnie przyjęła 140 uczniów i 75 przedszkolaków. Koszt inwestycji to ponad 8,5 mln zł. Teren dawniej pokryty trawą i krzakami, dziś w niczym nie przypomina dawnej Leśniakowizny. Na miejscu wyrósł ogromny, nowoczesny budynek mieszczący przedszkole, szkołę podstawową, salę gimnastyczną. Przed budynkiem usytuowano wiaty na rowery i miejsca parkingowe dla zmotoryzowanych. Z tyłu wybudowano nowoczesne boisko do gry w siatkówkę, koszykówkę i piłkę ręczną. Przy szkole powstał plac zabaw dla najmłodszych dzieci. Zarówno szkoła, jak i przedszkole są w pełni wyposażone. Ze względu na swoje położenie, służy dzieciom z pobliskiej, starej placówki w Majdanie, a dogodny dojazd i rozmiary umożliwią naukę uczniom sąsiednich sołectw, zwłaszcza Cięciwy i Mostówki, które nie mają własnych placówek. To także duża wygoda dla rodziców młodszych dzieci. Nie trzeba już wozić swoich pociech do wołomińskich przedszkoli.
Uroczystość otwarcia i poświęcenia nowo wybudowanej szkoły rozpoczęto od mszy św. odprawianej przez ks. Bogdana Lewińskiego oraz Jego Ekscelencję ks. Arcybiskupa Henryka Hosera SAC. Przybyli przedstawiciele samorządów powiatu i gminy na czele ze starostą wołomińskim Piotrem Uścińskim oraz burmistrzem Wołomina Ryszardem Madziarem. Obecni byli również: przewodniczący Rady Powiatu Paweł Solis oraz radni miasta i powiatu, księża (byli proboszczowie parafii), dyrektorzy szkół średnich, gimnazjalnych i podstawowych, przedstawiciele związków zawodowych, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, jednostki OSP i wielu innych instytucji. Część oficjalna odbyła się na zewnątrz. Przywitano gości, podziękowano za przybycie, szczególnie za uczestnictwo JE ks. arcybiskupowi Henrykowi Hoserowi, który również zabrał głos i pobłogosławił placówkę. Prowadząca tę część uroczystości Elżbieta Juchimiuk (nauczycielka języka polskiego, logopeda) zaprosiła do przecięcia wstęgi: Ryszarda Madziara – burmistrza Miasta i Gminy Wołomin, Jego Ekscelencję ks. Arcybiskupa Henryka Hosera SAC – Ordynariusza Diecezji Warszawsko-Praskiej, Piotra Uścińskiego – starostę wołomińskiego, Małgorzatę Kokocińską – dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Leśniakowiźnie, Wojciecha Łochowskiego – dyrektora Szkoły Podstawowej w Majdanie, Izabelę Rek – przewodniczącą Rady Rodziców, Bogdana Grzybowskiego -przewodniczącego Społecznego Komitetu Budowy Szkoły, Magdalenę Pazio – przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego.


Po przecięciu wstęgi nastąpiło poświęcenie budynku i wpisanie się szanownych gości do Księgi Pamiątkowej. Kolejna część oficjalnej uroczystości odbyła się już w sali gimnastycznej, gdzie wysłuchano przemówień dyrektor szkoły Małgorzaty Kokocińskiej oraz gości.
Niezwykle spodobały się prezentacje przygotowane przez dzieci przedszkolne i szkolne. W barwnym korowodzie serdecznie powitały gości najmłodsze dzieci z przedszkola, starsze zaś, uczniowie klasy 0 brawurowo odtańczyły rock and roll’a. Program przygotowany został pod kierunkiem pań: Małgorzaty Urbanowskiej, Anny Lewickiej, Patrycji Garbarczyk, Emilii Cymerman.
Uroczyście wyrażono wdzięczność i przyznano honorowy tytuł Przyjaciela Szkoły osobom, które w szczególny sposób wspierały inicjatywę budowy nowej szkoły, wykonały bezinteresowną pracę na jej rzecz lub ofiarowały znaczącą pomoc materialną i finansową, wspierały i promowały szkołę. Podziękowania i pamiątkowy emblemat (tarcza z logo szkoły) otrzymali: Ryszard Madziar – burmistrz Wołomina, Piotr Uściński – starosta wołomiński, Konrad Rytel – wicestarosta wołomiński, Grzegorz Mickiewicz – I-y z-ca burmistrza Wołomina ds. strategicznych, Halina Bonecka – dyrektor ZEASiP w Wołominie, Anita Grabowska – skarbnik Gminy Wołomin, Mariola Klimek – naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Wołominie, Bożena Pędziak – specjalista Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Wołominie, Daniel Kowalski – koordynator w Zespole Pozyskiwania Środków Zewnętrznych Urzędu Miejskiego w Wołominie, Justyna Zaczek – Inspektor w Zespole Pozyskiwania Środków Zewnętrznych Urzędu Miejskiego w Wołominie, Małgorzata Paszyn – projektant i właściciel Biura Projektowego LOCUM, Piotr Dominiak – architekt Biuro Projektowe LOCUM, Kamila Kucharska – projektant – branża sanitarna – Biuro Projektowe LOCUM, Krystyna Chwiałkowska – Biuro Projektowe LOCUM, Robert Fronczek – Prezes REMBUD Sp. z o.o., Grzegorz Dęby – wiceprezes REMBUD Sp. z o.o., Mateusz Suchenek – koordynator budowy – REMBUD Sp. z o.o, Wojciech Andrychowski – kierownik budowy – REMBUD Sp. z o.o., Paweł Wądołowski – kierownik branży sanitarnej – REMBUD Sp. z o.o., Danuta Rek – przedstawiciel Rady Sołeckiej Leśniakowizna, Zuzanna Rudnicka – sołtys Leśniakowizny, Wojciech Łochowski – były dyrektor Szkoły Podstawowej w Majdanie, Janusz Rogulski – prezes firmy WECTOR Sp. z o.o. – nadzór inwestorki, Bożena Blum, Marek Korzec ,Bogusław Witkowski – inspektorzy nadzoru firmy WECTOR Sp. z o.o., Maria Chmielewska – dyrektor Powiatowego Inspektoratu Budowlanego w Wołominie, Zbigniew Aleksandrowicz i Mirosław Szulc – inspektorzy PINB w Wołominie, Bogdan Grzybowski – przewodniczący Społecznego Komitetu Budowy Szkoły.


Uroczystość była okazją do nagród, które wręczył dyrektor Wojciech Łochowski, a otrzymali: Marek Górski, Grażyna Więch, Krzysztof Wytrykus, Andrzej Żelezik, Paweł Solis, Edward Olszowy, Liliana Zientecka, Małgorzata Kokocińska, Kazimierz Dąbrowski, ks. Bogdan Lewiński, Jerzy Mikulski, Ewa Wypych, Jan Tokarski, Anna Wojtkowska, Jacek Malicki, Marek Błaszczak, Krzysztof Antczak, Elżbieta Matusiak – Łuba, Elżbieta Juchimiuk, Teresa Krawczyk, Małgorzata Rudnik, Krystyna Kruszewska, Ewa Świderska, Janina Chmiel, Iza i Tomasz Rek, Przemysław i Andrzej Rusinowscy, Marek Woch, Halina Kieś, Sylwia Kapuścińska, Henryk Świerżewski, Paweł Pasztaleniec, Dorota Świderska, Jadwiga Marciniak, Wiesława Wojda, Jan Łuczyk, Aniela Łuczyk, Jerzy Kielak, Jan Dąbrowski, Tomasz Puchalski, Helena Georke, Piotr Piotrowski, Balbina Pokrzywnicka, Hanna Cymerman, Regina Wnuk, Tadeusz Wróbel, Jerzy Bartman, Czesław Powała.


Uczniowie szkoły w Majdanie przygotowali program artystyczny związany z obchodami Dnia Komisji Edukacji Narodowej. Uczestnicy koła teatralnego i chóru oraz uczniowie z klas IV-VI pod kierunkiem pań: Elżbiety Matusiak Łuby (nauczycielki matematyki i muzyki, prowadzącej chór szkolny) i Elżbiety Juchimiuk (nauczycielki języka polskiego, logopedy, prowadzącej koło teatralne) przygotowały część artystyczną, na którą składał się montaż słowno – muzyczny. Usłyszeliśmy m.in.: piosenkę pt. „A ja lubię chodzić do szkoły” (chór), „Rada Pedagogiczna” (wyk. chór, koło teatralne, uczniowie kl. VI), Magdalenę Kowalską i Dawida Kapuścińskiego z kl. IV, wiersz pt. „Nasza nowa szkoła” wykonany przez Marcela Wiśniewskiego, piosenkę „Kapelusz pełen marzeń” (wyk Karolina Dąbrowska i Julia Kurowicka z kl. VI), piosenkę „Wiele szczęścia” (wyk. chór), piosenka „Pięknie żyć” (wyk. Karolina Florczuk, Agata Grzybowska z kl. VI, chór i pozostali uczniowie). Program zakończył układ taneczny tańca nowoczesnego przygotowany przez uczennice klasy VI. Całość prowadzili uczniowie: Karolina Florczuk i Kacer Tymiński.
Ostatnią częścią całodziennych uroczystości był udział uczniów w zawodach i rozgrywkach sportowe na boisku szkolnym, zaś chętni goście mogli zwiedzić placówkę, a potem udać się na poczęstunek dla gości (m.in. wojskowa grochówka).
/J.Cz./

Galeria zdjęć

4 246 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
Szkolny Klub Historyczny imienia Armii Krajowej rozpoczął swoją działalność !!!

„Nas nie stanie, lecz Ty nie zaginiesz. Pieśń Cię weźmie, legenda przechowa. Wichrem chwały w historię popłyniesz. Armio Krajowa”. (Fragm....

Zamknij