ggg ggg

Nowa aparatura i sprzęt medyczny dla szpitala w Wyszkowie i Ostrołęce

W ubiegły piątek 5 czerwca 2015 r. w wyszkowskim szpitalu zostały podpisane dwie umowy na dofinansowanie z UE na zakup sprzętu medycznego

Oba szpitale otrzymają dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013, Działanie 7.1 Infrastruktura służąca ochronie zdrowia i życia – „Zakup innowacyjnego sprzętu w placówkach ochrony zdrowia”.
Umowe podpisały przedstawicielki samorządu wojewódzkiego: Janina Ewa Orzełowska – wicemarszałek oraz Elżbieta Lanc – członek zarządu województwa mazowieckiego oraz dyrektorzy szpitali: Cecylia Domżała – dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie i Wojciech Miazga – dyrektor Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce. Przy zawieraniu umowy na dofinansowanie obecny był również Adam Mróz – wicestarosta powiatu wyszkowskiego.
W SPZZOZ w Wyszkowie nowa aparatura medyczna zostanie zakupiona m.in. dla bloku operacyjnego, oddziału intensywnej terapii oraz pracowni endoskopowej.
SPZZOZ w Wyszkowie otrzyma 999,6 tys. zł, a dodatkowo wyłoży ze środków własnych SPZZOZ i Powiatu Wyszkowskiego 15%, czyli 176 tys.400 zł. Całość to kwota 1.176.000 zł na zakup, dostawę i montaż aparatury i sprzęt medyczny.
Na potrzeby Bloku Operacyjnego zostanie zakupiony: śródoperacyjny aparat rentgenowski z ramieniem C, stół operacyjny do zabiegów w zakresie chirurgii urazowej i ortopedii, laporoskop z akcesoriami, histeroskop operacyjny.
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii otrzyma dwa zestawy po 6 szt. pomp infuzyjnych na statywach ze stacją dokującą oraz bronchofiberoskop.
Oddział Kardiologiczny, w tym pododdział intensywnego nadzoru kardiologicznego: cztery kardiomonitory, dwa zestawy po 4 szt. pomp infuzyjnych na statywach ze stacją dokującą, trzy rejestratory EKG Holter. Do Poradni Okulistyczna zostanie zakupiony aparat GDX, do Poradni Otolaryngologicznej – tym panometr, a do Poradni Endoskopowej – video gastroskop.
O konieczności zakupu nowego sprzętu, który umożliwi lepszą diagnostykę leczenia i zwiększy dostęp do usług medycznych mówili dyrektorzy szpitali.
Wiele z podanych wyżej urządzeń jak stwierdzała dyrektor Cecylia Domżała, było konieczne, aby poprawić jakość i zaspokoić potrzeby nie tylko mieszkańców powiatu wyszkowskiego, ale także sąsiednich. Szpital w Wyszkowie jest jedynym w regionie, a Oddział Intensywnej Terapii jedyny w okolicy. Potrzeby dosprzętowienia były duże. Szpital w Wyszkowie leży przy trasie i często trafiają do niego pacjenci spoza powiatu wyszkowskiego, tj.: powiatu węgrowskiego i gminy Łochów, pułtuskiego. Jest wiele zdarzeń drogowych. Konieczne było doposażenie, tym bardziej, że np. zabiegów chirurgicznych wykonuje się 1000, ginekologicznych – 600. Szpital chciałby też specjalizować się w schorzeniach dot. górnych dróg oddechowych – stąd potrzeba bronchofiberoskopu. Niektóre z zakupów to wymiana aparatów np. takiego jak wideo gastroskop. Ani dyrektor Cecylia Domżała, ani też obecny podczas podpisywania umowy przedstawiciel powiatu – wicestarosta Adam Mróz, nie kryli swojej radości z pozyskanych środków i możliwości polepszenia opieki i zwiększenia skuteczności leczenia mieszkańców. Jak zapewniał wicestarosta Adam Mróz szpital w Wyszkowie jest to jedno z najcenniejszych i najważniejszych zadań powiatu.

dscf2291
– „Cieszy zawsze każda inicjatywa, każde działania, które skutecznie poszerza lub unowocześnia, doposaży ten obszar, który dziś funkcjonuje w Wyszkowie. Pani Dyrektor wymieniła szereg bloków i oddziałów podnosząc standard obsługi”. Przy okazji podziękował samorządowi wojewódzkiemu oraz Paniom Marszałkiniom za to, że taka decyzja o doposażeniu szpitala została przyjęta oraz za obecność i podpisanie umowy w Wyszkowie. Podziękował dyrektor Cecylii Domżale i całemu zespołowi, którzy przygotował wniosek. Wspomniał o porozumieniu intencyjnym zawartym w ubiegła środę pomiędzy wójtami, burmistrzem Wyszkowa a powiatem, z którego wynika wspomaganie działalności szpitala (w wysokości1 zł za każdego mieszkańca gminy). Jak zauważyła wicemarszałek Janina Ewa Orzełowska porozumienie jest bardzo ważne, bo mamy nową unijną perspektywę finansowa. UE nie zgodziła się na finansowanie działania szpitali i budynków, ale samorząd wojewódzki w Regionalnym Programie Operacyjnym przewidział środki na sprzęt i nowoczesną aparaturę. „Widzimy, że wkład własny jest i wnioski Pani dyrektor myślimy, że będzie składać. Trzeba jednak pamiętać, żeby wniosek był bardzo dobrze przygotowany” – podpowiadała Pani Marszałek.
Natomiast Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce zainwestuje w aparat RTG do koronarografii (stosowany w diagnostyce choroby niedokrwiennej serca). Na swój projekt szpital w Ostrołęce pozyskał ponad 3,4 mln zł. Ostrołęcki szpital wykonuje rocznie około 800 pilnych interwencji z pacjentami wieńcowymi i 18000 zabiegów planowych na pacjentach z zaostrzającymi się dolegliwościami wieńcowymi.

/Janina Czerwińska/

Galeria zdjęć
2 521 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Dzień Konia w Gulczewie

Tradycyjnie już Nabużańskie Stowarzyszenie Przyjaciół Gulczewa oraz Burmistrz Wyszkowa Grzegorz Nowosielski zaprosili mieszkańców Gulczewa i gminy Wyszków na Dzień Konia....

Zamknij