ggg ggg ggg ggg

Niezwykle uroczyste zakończenie obchodów „Roku Ignacego Jana Paderewskiego” (22.11.2011)

Rok 2011 został ogłoszony Rokiem Ignacego Jana Paderewskiego. W związku z uhonorowaniem życia i twórczości oraz działalności politycznej naszego wybitnego rodaka, sukcesywnie od przełomu 2010r. i w całym 2011r. odbywały się spotkania, prelekcje i koncerty.


Na uroczystość podsumowującą całoroczne obchody na terenie powiatu węgrowskiego zaproszono mieszkańców 12 listopada 2011r. do sali konferencyjnej Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Sadzewiczowej w Łochowie.
Tam program uroczystości przedstawił zebranych Andrzej Suchenek dyrektor szkoły (jednocześnie przewodniczący Rady Miejskiej w Łochowie), a następnie gospodarze obchodów, tj. starosta węgrowski Krzysztof Fedorczyk oraz burmistrz Łochowa Marian Dzięcioł przywitali znakomitych gości. Udział w nich wzięli m.in. Jego Eminencja ks. biskup Antoni Pacyfik Dydycz, generał brygady Straży Pożarnej Wiesław Leśniakiewicz, marszałek województwa Adam Struzik, członek Zarządu Ewa Orzełowska, członek Zarządu Wiesław Raboszuk, st. bryg. doradca gł. SP Ireneusz Królik, szef Konwentu Mieczysław Wójcik, Michał Strąk, księża: ks. prałat Tadeusz Osiński, proboszcz parafii w Łochowie kanonik Ryszard Nicpoń, ks. kan. Marek Bielak, Radę Powiatu reprezentowała Halina Wierzchołowska i Jadwiga Sokulska, wiceburmistrz Łochowa Maria Sawicka – Korzeniowska, radni miejscy z Łochowa. Przybyli komendanci: Policji – Marek Cendrowski, Straży Pożarnej Jarosław Soszyński, nadleśniczy Bogusław Piątek, strażacy oraz prasa. Kolejnym punktem spotkania była prezentacja filmu dokumentalnego, prezentująca dorobek Ignacego Jana Paderewskiego. Szczegółowo przedstawiał drogę muzyka od dzieciństwa, poprzez naukę uzdolnionego młodego człowieka w Warszawie i innych ośrodkach, koncertowanie w stolicach Europy i Ameryki. Opisano liczne przedsięwzięcia I.J. Paderewskiego: muzyczne promowanie – twórczości Fr. Chopina, napisanie opery, wspieranie muzyków, polityczne – konsolidowanie polonii w czasie I wojny, nominacja na premiera, uzyskanie pomocy dla głodującej Polski, biznesowe – jako właściciela Hotelu Bristol, zakup rancza w Ameryce, aż po przywiezienie prochów zmarłego artysty i wybitnego polityka do Warszawy. Autorem filmu jest Bogdan Rączkowski.


Podsumowania działań w powiecie węgrowskim na przestrzeni od listopada 2010 r. do listopada 2011 r. dokonał starosta Krzysztof Fedorczyk. Mówił również o dalszych zamierzeniach: uporządkowania grobu matki Paderewskiego (znajduje się na Ukrainie) oraz nowej inicjatywie powstania w Łochowie pomnika Ignacego Jana Paderewskiego.
Z okazji obchodów została powołana specjalna Kapituła, w której skład weszli m.in.: Marian Dzięcioł, Małgorzata Siuchta, Małgorzata Kozioł, Ryszard Gajewski, Stanisław Grądzki, Andrzej Suchenek i reprezentujący starostę Michał Postek. Podczas posiedzenia w październiku 2011 r. podjęli uchwałę o uhonorowaniu osób wspierające obchody, zasłużone dla działalności powiatu i gminy Łochów. 


Honorowy medal Heleny i Ignacego Jana Paderewskich otrzymali:
1. ksiądz Biskup Antoni Pacyfik Dydycz Ordynariusz Diecezji Drohiczyńskiej.
2. Jacek Kozłowski wojewoda mazowiecki.
3. Adam Struzik marszałek Województwa Mazowieckiego.
4. profesor Stanisław Moryto rektor Uniwersytetu Muzycznego w Warszawie.
5.Marek Sawicki minister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.
6. Krzysztof Świderek konsul Generalny Rzeczpospolitej Polskiej w Winnicy na Ukrainie.


Medal Heleny i Ignacego Jana Paderewskich w kategorii „Zasłużony dla kultury” otrzymali:
1. Roman Kuzelyak.
2. Zespół Ludowy „Łochowianie”.
3. Grupa Poetycka „Iwa”.

Medal Heleny i Ignacego Jana Paderewskich w kategorii „Nauczyciel Roku” otrzymała Katarzyna Gołaszewska.
Medal Heleny i Ignacego Jana Paderewskich w kategorii „Zasłużony dla Sportu” otrzymał Janusz Sternicki.
Medal Heleny i Ignacego Jana Paderewskich w kategorii „Zasłużony dla Ziemi Łochowskiej” otrzymali:
1.  ksiądz prałat Tadeusz Osiński.
2. Wiesław Raboszuk.
Medal Heleny i Ignacego Jana Paderewskich w kategorii „Zasłużony dla Bezpieczeństwa Publicznego” otrzymali:
1.Wiesław Leśniakiewicz.
2. Tadeusz Kurowski.
Medal Heleny i Ignacego Jana Paderewskich w kategorii „Menadżer- Przedsiębiorca Roku” otrzymali:
1. Robert Marczak.
2. Firma Bio-Active.
Medal Heleny i Ignacego Jana Paderewskich w kategorii „Wychowawca- Przyjaciel Dzieci i Młodzieży” otrzymali:
1. Janusz Nowak.
2. Panie Monika Tężyńska i Beata Sosnowska.
Medal Heleny i Ignacego Jana Paderewskich w kategorii „Wolontariusz Roku” otrzymali:
1. Zespół Szkół w Gwizdałach.
2. Zespół Szkół w Ostrówku.
3. Jacek Pietrzak.
Medal Heleny i Ignacego Jana Paderewskich w kategorii „Samorządowiec Roku” otrzymała  Jadwiga Mielcarz.
Medal Heleny i Ignacego Jana Paderewskich w kategorii „Przyjaciel Gminy” otrzymała Danuta Kamińska.
Medal Heleny i Ignacego Jana Paderewskich w kategorii „Polityk Roku” otrzymała Halina Wierzchołowska.


Ze względu na bardzo obszerne uzasadnienia nadania medalu zapraszamy naszych czytelników na stronę internetową naszego KURIERA W… – Tygodnika regionalnego: www.kurier-w.pl Tam znajdziecie Państwo szczegóły o każdym z nominowanych oraz zdjęcia z wręczania medalu.
Medale wręczali wspólnie starosta węgrowski Krzysztof Fedorczyk i burmistrz Łochowa Marian Dzięcioł. Ta część uroczystości została zakończona krótkim koncertem muzycznym w wykonaniu artystów Filharmonii Lwowskiej. Koncert prowadziła Elwira Gilewicz, a fragment „Muzyki świata” zagrały: Lidia Futorska (skrzypce) oraz Marianna Humecka (fortepian). Wieczorem w Pałacu Łochów odbył się większy już koncert będący ostatnim z cyklu koncertów w Roku I.J. Paderewskiego.
/Janina Czerwińska/

Galeria zdjęć

7 384 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Szanty

 

Zamknij