ggg ggg ggg ggg

Niech nowy samochód służy jak najlepiej

Sobotnia uroczystość przekazania samochodu ratowniczo- gaśniczego dla OSP Jasienica z całą pewnością na zawsze zapisze się na kartach historii jednostki, miejscowości oraz gminy.Rozpoczęła się Mszą Świętą w kościele Narodzenia Pańskiego w Jasienicy, którą celebrował proboszcz parafii ks. Krzysztof Kozera. Następnie, pododdziały i zaproszeni goście ruszyli na teren strażnicy OSP Jasienica.

Jubileusz poprowadził druh Rafał Szlendak, zaś dowódcą uroczystości był druh Paweł Żołtek. Wśród wielu znamienitych gości znaleźli się m.in. Poseł na Sejm RP Pani Bożena Żelazowska, Szef Gabinetu Politycznego MSWiA Pan Michał Prószyński, były Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej oraz Wiceprzewodniczący Zarządu Głównego Związku Ochotniczej Straży Pożarnej RP generał brygadier Wiesław Leśniakiewicz, społeczny doradca Marszałka Województwa Mazowieckiego Pani Emilia Oleksiak, Zastępca Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Warszawie Pani Kamila Mokrzyca, Zastępca Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP starszy brygadier Artur Gonera, Wicestarosta Wołomiński Piotr Borczyński, Radna Powiatu Wołomińskiego Pani Magdalena Suchenek, Radny Powiatu Wołomińskiego Pan Sławomir Klocek, Radny Powiatu Wołomińskiego Pan Robert Szydlik, Zastępca Komendanta PSP w Wołominie starszy brygadier Wiesław Drosio, Naczelnik Wydziału Organizacyjno- Kadrowego Komendy Powiatowej PSP w Wołominie starszy brygadier Jarosława Kłak, Burmistrza Tłuszcza oraz Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczej Straży Pożarnej Rzeczypospolitej Polskiej Druh Paweł Bednarczyk, Przewodniczący Rady Miejskiej w Tłuszczu Krzysztof Gajcy, Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Tłuszczu Urszula Pankowska, Radni Jasienicy- Bogdan Jusiński oraz Adam Kisiel, a także radni- Irena Pawlicka, Włodzimierz Romański, Tomasz Siekaczyński oraz Mirosław Sobczak.
Po złożeniu meldunku Wiceprzewodniczącemu Zarządu Głównego Związku OSP RP generałowi brygadierowi Wiesławowi Leśniakiewiczowi oraz przeglądzie pododdziałów nastąpiło podniesienie flagi związkowej przy Hymnie Związku OSP. Następnie ks. Krzysztof Kozera poświęcił nowy samochód ratowniczo-gaśniczy, po czym zostały przekazane kluczyki do nowego wozu na ręce Prezesa jednostki Druha Pawła Kozuka. Podczas podziękowania wyraził słowa uznania dla wszystkich osób odpowiedzialnych za spełnienie marzenia strażaków- ochotników, jakim był zakup nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego: „Na co dzień to wy doceniacie naszą ofiarność, poświęcenie, a dziś to my jesteśmy wdzięczni za to, w jak niesamowity sposób jesteście zaangażowani w zapewnienie nam i naszej społeczności bezpieczeństwa. Ten nowoczesny samochód, spełniający najwyższe standardy jest dla nas powodem do dumy i sprzętem, którego mogą nam zazdrościć inne jednostki. Od teraz jesteśmy niezawodni w swoim działaniu, możemy jeszcze szybciej dojeżdżać na miejsce zdarzenia.” W ramach podziękowania za pomoc w pozyskaniu środków na zakup samochodu marki MAN z kamerą cofania, klimatyzacją oraz zbiornikiem wody o pojemności 4500 litrów, wręczył pamiątkowe statuetki dla wszystkich zasłużonych.


Wartość samochodu to 1 025 000,00 zł. Na kwotę tę złożyło się dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego (w kwocie 100.000,00 zł), Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (400.000,00 zł), Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (150.000,00 zł) oraz środki z budżetu Gminy Tłuszcz i funduszu sołeckiego Jasienicy (375.000,00 zł).
Druhna Magdalena Śliwa odczytała rys historyczny jednostki, a podczas uroczystości najbardziej zasłużonym druhom nadano Odznaki „Strażak Wzorowy”, Srebrne, Brązowe i Złote Medale „Za Zasługi dla Pożarnictwa”:
Złoty Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” otrzymali Druhowie: Paweł Kozuk, Paweł Żołtek, Witold Sycik, Bogusław Śliwa oraz Grzegorz Sienkiewicz.
Srebrny Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” otrzymali Druhowie: Paweł Bednarczyk oraz Rafał Szlendak.
Brązowy Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” otrzymali Druhowie: Jarosław Kur, Paweł Sasin, Janusz Przyborowski, Sławomir Groszek, Kamil Ołdak, Mariusz Karlewski, Roman Karlewski, Michał Rojecki, Paweł Kozakiewicz, Adam Sikora, Bartłomiej Sycik, Kamil Sycik oraz Karol Szczepański.
Odznakę „Strażak wzorowy” otrzymali Druhny i Druhowie: Anna Adamczyk, Anna Ciszyński, Ewa Laskowska, Adrian Frąckiewicz, Konrad Jędrysiak, Mateusz Śliwa, Białek Patryk oraz Białek Robert.
Uroczystość była także okazją do złożenia ślubowania Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Bardzo się cieszymy, że coraz młodsze osoby wstępują w szeregi pożarniczej rodziny. Mamy nadzieję, że przynajmniej część osób składających ślubowanie po osiągnięciu pełnoletności wstąpi w szeregi OSP. Otrzymali oni także legitymacje członkowskie, które potwierdzają ich przynależność do drużyny.


Burmistrz Tłuszcza Paweł Bednarczyk w swoim przemówieniu powiedział: „W imieniu naszych mieszkańców i własnym dziękuję Wam za to co robicie. Za to, że w każdej chwili jesteście gotowi nieść pomoc, bez względu na porę dnia czy nocy. W ciągu kilku minut jesteście tam, gdzie pojawiło się niebezpieczeństwo. To dzięki Waszej aktywności nasi mieszkańcy żyją w poczuciu bezpieczeństwa. To wy meldujecie się jako pierwsi w chwili zagrożenia życia i mienia. Od teraz nie będzie obaw, że nie dojedziecie w porę na miejsce ze względu na popsuty samochód. Jesteście wzorem bezinteresownego służenia wspólnemu dobru, ratowania naszego mienia i zdrowia. Stoicie na straży naszych domostw, chronicie dorobek wielu pokoleń. Nowy samochód, który otrzymaliście jeszcze w większym stopniu przyczyni się do zapewniania bezpieczeństwa mieszkańcom. Jako najstarsza jednostka ochotniczej straży pożarnej z terenu naszej gminy zasługiwaliście na niego. W minionych latach swoją pracą i postawą potrafiliście wyrobić w społeczeństwie przekonanie, że umiecie udzielić niezbędnej pomocy wszystkim, którzy jej oczekują, niezależnie od rodzaju zagrożenia.” Pogratulował im jednocześnie dotychczasowej aktywności oraz zadeklarował, że nadal będzie robił wszystko, aby wsparcie samorządu było jak największe.Na zakończenie złożył życzenia z okazji obchodzonego 4 maja Dnia Strażaka „życzę, aby Święty Florian towarzyszył Wam każdego dnia, a szczególnie blisko był przy Was podczas akcji. Wracajcie zawsze szczęśliwie do domów, do swoich rodzin i bliskich. Oni także Was potrzebują. Pamiętajcie, że Wasze bezpieczeństwo i zdrowie są najważniejsze.”
W imieniu społeczności OSP Jasienica dziękujemy wszystkim, którzy nie przeszli obojętnie wobec potrzeby, jaką był zakup nowego samochodu ratowniczo- gaśniczego. Zorganizowana uroczystość była dowodem współpracy i powodem do ogromnej radości. Z całą pewnością gratulacje i słowa uznania skierowane do strażaków będą dla nich dodatkową mobilizacją do bezinteresownej pomocy oraz podejmowania nowych zadań i obowiązków. Bogu na chwałę, ludziom na pożytek!
/Info Gmina Tłuszcz/

317 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Za wieloletnią miłość i najpiękniejszy przykład życia we dwoje!

W ostatni czwartek kwietnia, w samo południe, w klimatycznej sali koncertowej restauracji Scena Cegielnia odbyła się uroczystość z okazji jubileuszy:...

Zamknij