ggg
ggg ggg

Niebezpieczny precedens, wyjście przed szereg czy moralny obowiązek?

W ubiegły poniedziałek, 26 kwietnia odbyła się w trybie zdalnym 31. Sesja Rady Miejskiej w Radzyminie, podczas której radni po dyskusji podjęli uchwałę w sprawie odebrania tytułu Honorowego Obywatela Radzymina arcybiskupowi seniorowi Sławojowi Leszkowi Głódziowi. O budzącej kontrowersje wśród mieszkańców sprawie, przesądził… jeden głos.

Trudno powiedzieć, co kierowało radnymi w Radzyminie przy podejmowaniu tej smutnej skądinąd decyzji. Czy było to działanie pod wpływem modnych ostatnio trendów, wyjście przed szereg czy moralny obowiązek?
Na te pytania niech odpowiedzą sobie sami mieszkańcy, po przesłuchaniu dyskusji, jaka poprzedziła podjęcie kontrowersyjnej uchwały. (Nagranie sesji dostępne jest na kanale Gminy Radzymin na platformie YouTube). W ocenie burmistrza Radzymina Krzysztofa Chacińskiego, który przygotował projekt uchwały, było to swego rodzaju działanie uprzedzające, zanim wniosek w tej sprawie (napisany być może wulgarnym językiem) złożą oburzeni mieszkańcy. (Ponoć do burmistrza wpłynęło… kilkanaście e-maili w tej sprawie). W trakcie dyskusji, przed zbyt pochopnym wydawaniem wyroków i osądzaniem arcybiskupa przestrzegała radna Agnieszka Kacprzak przypominając, że radni mają poważniejsze problemy, którymi powinni się zająć. O rozsądek apelował także radny Przemysław Śledź wskazując, że komunikat Nuncjatury Apostolskiej nie powinien być podstawą prawną do rozważań Rady Miejskiej w świeckim państwie, w którym nie toczy się jeszcze w tej sprawie postępowanie prokuratorskie, ani tym bardziej nie zapadł wyrok sądu. Przestrzegał za to, przed niebezpiecznym precedensem, jakim będzie odebranie tytułu Honorowego Obywatela Radzymina. „My nie dyskutujemy o plotkach na targu tylko o komunikacie Stolicy Apostolskiej. Nie będę oceniał działalności organów państwowych” – skwitował burmistrz. Trudno jednakże oprzeć się wrażeniu, jakoby jedną z najzagorzalszych zwolenniczek odebrania honorowego tytułu, była radna Elżbieta Darka, która w 2006 r.
głosowała za jego nadaniem, a która kilkanaście dni temu na łamach powiatowego tygodnika tłumaczyła, że zagłosowała wówczas bez przekonania. Podczas poniedziałkowej sesji Pani Radna, będąca pedagogiem z wieloletnim doświadczeniem z trudem panowała nad emocjami. Do tego stopnia, że trzeba było powtórzyć głosowanie, ponieważ przy pierwszej próbie zagłosowała przez pomyłkę przeciwko podjęciu uchwały. Ostatecznie, w powtórnym głosowaniu to właśnie jej głos okazał się decydujący.
Uchwałę w sprawie odebrania tytułu Honorowego Obywatela Radzymina arcybiskupowi seniorowi Sławojowi Leszkowi Głódziowi poparło 11 radnych przy 9 głosach sprzeciwu i jednym głosie wstrzymującym się.
Z wypowiedzi burmistrza można wnioskować, że o decyzji Rady Miejskiej, pozbawiony honorowego obywatelstwa Arcybiskup poinformowany zostanie listownie.
Smutny to dzień dla Radzymina, chociaż trzeba zgodzić się z finezyjnymi słowami radnej Elżbiety Darki: „My nie karzemy Arcybiskupa, tylko odbieramy przywilej”.
Rzeczywiście to nie jest kara, ale przestroga. Niech żyjący, obecni Honorowi Obywatele mają się na baczności, bo tytuł, o który nie zabiegali do czegoś ich jednak zobowiązuje. Niech przyszli i potencjalni nominaci poważnie się zastanowią, zanim zostaną nim uszczęśliwieni na siłę. Zaprawdę, nie każdy godzien jest tytułu tak zacnego i świętego grodu, który co prawda nigdy nie leżał i nie leży w granicach archidiecezji gdańskiej, za to jego samorząd wewnętrzne regulacje Stolicy Apostolskiej respektuje. W końcu ma w herbie Oko Opatrzności.

/Rafał S. Lewandowski/

TREŚĆ UZASADNIENIA DO UCHWAŁY W SPRAWIE ODEBRANIA TYTUŁU HONOROWEGO OBYWATELA RADZYMINA ARCYBISKUPOWI SENIOROWI SŁAWOJOWI LESZKOWI GŁÓDZIOWI:

Po publikacji komunikatu Nuncjatury Apostolskiej w Polsce w sprawie arcybiskupa seniora gdańskiego Sławoja Leszka Głódzia, opublikowanego w dniu 29 marca 2021 na stronach Konferencji Episkopatu Polski, do przedstawicieli władz gminy zaczęły docierać głosy społeczne, że Arcybiskup nie jest godny tytułu „Honorowego Obywatela Radzymina.”
Stolica Apostolska poinformowała w tym komunikacie m.in. iż wskutek przeprowadzonego postępowania, które dotyczyło „sygnalizowanych zaniedbań abp. Sławoja Leszka Głódzia w sprawach nadużyć seksualnych popełnionych przez niektórych duchownych wobec osób małoletnich”, arcybiskupowi seniorowi Sławojowi Leszkowi Głódziowi nakazano zamieszkanie poza archidiecezją gdańską, zakazano udziału w jakichkolwiek publicznych celebracjach religijnych lub spotkaniach świeckich na terenie archidiecezji gdańskiej oraz nakazano wpłatę z osobistych funduszy na rzecz „Fundacji św. Józefa”, z przeznaczeniem na działalność prewencyjną i pomoc ofiarom nadużyć.
Decyzja Stolicy Apostolskiej potwierdza wcześniejsze doniesienia medialne o nadużyciach, jakich hierarcha dopuścił się wobec wspólnoty archidiecezji gdańskiej. Pokazuje też, że jego postępowanie i zaniechania doprowadziły do krzywdy co najmniej jednej osoby małoletniej, wspomnianej w komunikacie, a być może też wielu innych ludzi. Stanowi też potwierdzenie, że hierarcha brał udział wpiętnowanym obecnie w dyskusji publicznej procederze ukrywania przez niektórych księży i dostojników kościelnych informacji o seksualnych nadużyciach osób duchownych wobec osób nieletnich. Sformułowanie „inne kwestie związane z zarządzaniem archidiecezją”, użyte w komunikacie Nuncjatury Apostolskiej, sugeruje, że abp. S. L. Głódź ma na sumieniu wiele innych działań lub zaniechań, niegodnych jego stanowiska i pozycji w kościele i społeczeństwie. Abp. Sławoj Leszek Głódź przyczynił się w ten sposób do szerokiej krytyki kościoła katolickiego, jakiej jesteśmy obecnie świadkami w przestrzeni publicznej. W preambule Uchwały nr 535/XLVI/2018 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 29 stycznia 2018r. w sprawie przyznawania honorowych wyróżnień przez Burmistrza Radzymina i Radę Miejską w Radzyminie oraz zasad i trybu ich nadania czytamy: „Doceniając postawę życiową i dokonania instytucji oraz obywateli, którzy swoim postępowaniem stanowią wzór do naśladowania dla mieszkańców Gminy Radzymin (…)”. Postanowienie Stolicy Apostolskiej wobec abp. Sławoja Leszka Głódzia dowodzi, że w aspektach ocenionych przez Stolicę Apostolską nie można go stawiać za wzór do naśladowania, ani podawać go jako wzoru postaw życiowych. Z powyższych powodów nie można nadal stawiać abp. Sławoja Leszka Głódzia za wzór czy postać godną naśladowania poprzez wyróżnienie tytułem Honorowego Obywatela Radzymina, i to pomimo współpracy, jaka miała miejsce pomiędzy Gminą Radzymin a księdzem arcybiskupem w okresie, gdy był on ordynariuszem Diecezji Warszawsko-Praskiej w latach 2004-2008.
Nieaktualne stają się słowa uzasadnienia do uchwały z 2006 r., przyznającej arcybiskupowi Honorowe Obywatelstwo Radzymina. W ówczesnym uzasadnieniu odniesiono się m.in. do wychowania dzieci i młodzieży oraz wdrażania wysokich standardów etycznych, co po decyzji Stolicy Apostolskiej ws. księdza arcybiskupa nie ma już zastosowania. W treści uzasadnienia z2006 r. czytamy m.in.: „Nadanie Jego Ekscelencji Arcybiskupowi gen. dyw. Sławojowi Leszkowi Głódziowi Ordynariuszowi Diecezji Warszawsko-Praskiej tytułu Honorowego Obywatela Radzymina stanowi dowód naszej wdzięczności za wszechstronną działalność na rzecz upowszechniania i pielęgnowania historii i tradycji Radzymina (…). Na wielkie uznanie zasługują również wysiłki Jego Ekscelencji, zmierzające –poprzez wielostronną analizę takich wartości, jak : ojczyzna, naród, obronność, demokracja i suwerenność –do wychowania patriotycznego i obywatelskiego dzieci i młodzieży. (…) Jego Ekscelencja Arcybiskup gen. dyw. Sławoj Leszek Głódź cieszy się niekwestionowanym autorytetem i zaufaniem, kreuje wzorce, wdraża wysokie standardy etyczne.”

619 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
22 371 300 zł dla Powiatu Ostrowskiego z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD)

Rząd przedstawił listę wniosków skierowanych do dofinansowania, które dotyczą remontów i budów nowych dróg w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg...

Zamknij