ggg ggg

Możesz pomóc swojej gminie, zostaw podatek w Radzyminie!!!- zachęca burmistrz Zbigniew Piotrowski. (21.02.2012)

„Szanowni Państwo! Mieszkańcy Miasta i Gminy Radzymin
Okres rozliczenia się z fiskusem, to dobry moment żeby pomyśleć o swojej Gminie. Budżet Gminy to przede wszystkim wpływy z podatków od nieruchomości, od środków transportu, a także z tytułu udziałów w podatkach dochodowych od osób prawnych oraz od osób fizycznych.”

 

,,KW’’: Powyższa informacja od kilku dni widnieje na stronie internetowej UMiG Radzymin. Zatem akcja ,,Możesz pomóc swojej gminie” to najnowszy pomysł magistratu na zwiększenie wpływów do budżetu?
Zbigniew Piotrowski: Mieszkańcy muszą się samozdyscyplinować, muszą chcieć płacić podatki. Ta kampania ma Ich do tego zachęcić. My dzisiaj nie pytamy o miejsce zameldowania, tylko zgodnie z PIT-em 37 prosimy o precyzyjne wskazanie gminy Radzymin jako faktycznego adresu zamieszkania.
Pragnę zwrócić Państwa uwagę na fakt, że do budżetu Gminy trafia około 37% z podatku PIT. Płacąc podatek dochodowy zgodnie z miejscem swojego zamieszkania zwiększamy budżet Radzymina na realizację różnorodnych zadań na rzecz poprawy lokalnych warunków życia.

Tym samym, jak czytamy w przywołanym komunikacie „każdy mieszkaniec naszej Gminy, także ten bez meldunku, może przyczynić się do zwiększenia jej budżetu i mieć swój własny wkład w jej rozwój”.
Bardzo mi na tym zależy, aby zaprosić mieszkańców do tworzenia społeczeństwa obywatelskiego. Społeczeństwa, które daje z siebie i podpowiada co należałoby robić, aby spełnić oczekiwania inwestycyjne mieszkańców. Bo przecież po to jest gmina Radzymin aby służyć mieszkańcom, to jest zadanie naczelne.
Wpływy z PIT, które wracają do miejsca Państwa faktycznego zamieszkania pozwolą na realizację w większym stopniu Państwa potrzeb i oczekiwań, kierowanych bezpośrednio do mnie, do Państwa Radnych, Sołtysów i do Pracowników naszego urzędu.

Co zrobić aby zasilić budżet gminy Radzymin częścią swojego podatku ?
To proste! Przy rozliczaniu się z podatku dochodowego należy: wskazać Gminę Radzymin jako miejsce zamieszkania, a Urząd Skarbowy w Wołominie jako właściwy urząd skarbowy; wypełnić zgłoszenie aktualizacyjne ZAP-3, którego złożenie nie podlega opłacie skarbowej; ww. dokumenty dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą do Urzędu Skarbowego w Wołominie, ul. Przejazd 2, 05- 200 Wołomin.
Pragnę serdecznie podziękować, że wybrali Państwo Gminę Radzymin na miejsce swojego życia, a często i pracy. Gmina Radzymin jest naszą wspólną wartością. To od nas wszystkich zależy jak się będzie rozwijać.

Skoro już rozmawiamy o finansach i rozwoju gminy, poruszmy również temat wprowadzenia opłaty adiacenckiej. Czy nie obawia się Pan, że może ona zahamować rozwój gminy i zniechęcić mieszkańców m.in. do przyłączania się do powstającej sieci kanalizacyjnej?
Opłata adiacencka leży w gestii Rady Miejskiej. Burmistrz ma obowiązek przedstawić rajcom projekt uchwały wprowadzającej opłatę adiacencką. To jest obligatoryjne. Natomiast Rada ma swoją autonomię i sama zdecyduje czy przyjąć, czy odrzucić tą opłatę. Szanuję tą decyzję, że dotychczas opłata nie została przyjęta. Jestem za tym, żeby wprowadzić zerową opłatę adiacencką z uwagi na to, że mieszkańcy muszą sami wygenerować koszta budowy przyłączy. Muszę przyznać, że ustawa pozwala aby na danej ulicy nakazać wszystkim mieszkańcom podłączenie się do kanalizacji skoro w danym ciągu istnieje infrastruktura. Ale żeby ten obowiązek nie był zbyt restrykcyjny, chciałbym nie obarczać mieszkańców kolejnymi kosztami, bo jak już mówiłem, UMiG buduje infrastrukturę główną, natomiast przyłącze na swojej posesji każdy mieszkaniec musi wybudować na własny koszt.

Czyli jest Pan przeciwnikiem ustanowienia opłaty adiacenckiej na terenie naszej gminy?
Nie chciałbym, abyśmy obarczali mieszkańców gminy Radzymin całą gamą podatków.
Uważam, że o ile możemy Ich chronić, powinniśmy to robić.
Trzeba sobie zdawać sprawę, że w perspektywie są jeszcze renty planistyczne, są katastralne podatki i to są już opłaty niezależne od woli Rady Miejskiej. Podatek katastralny jest podatkiem od luksusu, podatkiem nadwyżkowym, którym będą obarczone wszystkie większe domy. O tym się już mówi, na szczęście na razie jeszcze po cichu.

Dziś miasto zachęca mieszkańców do rozliczania się z podatku w miejscu faktycznego zamieszkania. Zachęca też do meldowania się w Radzyminie. Czy są jeszcze jakieś pomysły mogące zasilić gminną kasę bez radykalnego sięgania do kieszeni mieszkańców?
Uważam, że dobrym pomysłem jest i nadal będzie rozsądne regulowanie chociażby stawek za wodę i ścieki. Proszę zwrócić uwagę, że również podatek od nieruchomości mamy ustalony w dolnej granicy określonej ustawowo. Zatem także i tutaj mamy przestrzeń do manewrowania. Możliwości zabezpieczania dochodów gminy nadal istnieją.

Dziękuję za rozmowę.
(opr. Rafał S. Lewandowski)

2 029 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Strażacy OSP Ruda – wielopokoleniowa rodzina z dobrymi prognozami na przyszłość… (21.02.2012)

W roku sprawozdawczym 2011 jednostka OSP Ruda uczestniczyła w 44 akcjach ratowniczych, 20 razy wyjeżdżając do pożarów (1 poza terenem...

Zamknij