ggg
ggg

Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Andrzejewo

W dniu 10 czerwca 2022 r. podpisano umowę na „Modernizację oświetlenia ulicznego na terenie gminy Andrzejewo” pomiędzy gminą Andrzejewo reprezentowaną przez Wójta Gminy Beatę Ponichterę a firmą LUG SERVICES Sp. z o.o. Zielona Góra reprezentowaną przez Grzegorza Bartczaka.

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie całej gminy Andrzejewo. Polegać ona będzie na zamontowaniu nowoczesnych, energooszczędnych lamp ulicznych LED. Zamontowany zostanie również nowoczesny system sterowania oświetleniem ulicznym. Wymienione zostaną skrzynki sterujące.
W chwili obecnej stan oświetlenia ulicznego na terenie gminy jest bardzo energochłonny (wysokie koszty eksploatacyjne) i nie spełniał do końca swojej roli. Przeprowadzenie modernizacji w oparciu o nowoczesną technologię LED o zmiennym profilu obciążenia oraz zastosowanie systemu sterowania pozwoli na znaczne obniżenie zużycia energii a co za tym idzie i kosztów i poprawi oświetlenie pasa drogowego.
Całkowity koszt inwestycji wyniesie 2 029 233,60 zł z czego otrzymane dofinansowanie z Polskiego Ładu to kwota 1 726 920,00 zł.
Lampy zostaną objęte gwarancją na 10 lat. Przewidywany termin wykonania zadania to 6 miesięcy od daty podpisania umowy czyli do 9 grudnia 2022 r.

/Info UG Andrzejewo/

108 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:

Zamknij